Odstranění vlhkosti ze zdí Severní Morava

Vlhké zdi v domě s sebou nesou pouze negativní důsledky. Nejenže takové stěny vypadají nevzhledně, ale mají také nízké izolační vlastnosti, jsou nositelem plísní a hub, a špatně působí na naše zdraví. Odstraňte vlhkost ze zdí doživotně.

Co způsobuje vlhkost zdiva?

Nadměrná vlhkost zdiva bývá často způsobena poškozením stavebních objektů. Společně se vzlínáním vlhkosti se do konstrukce objektu vnášejí vodorozpustné soli, které jsou všudypřítomné v okolní zemině. Jde o chloridy, dusičnany a sírany. Tím dochází k nárůstu kapilární vzlínavosti a materiály zvyšují svou schopnost přijímat vodu a vázat ji na sebe, což dále poškozuje stavební materiál.

Tím, že se ve zdech drží nadměrná vlhkost má za následek i zvýšenou vlhkost vzduchu v jednotlivých místnostech. Následně se snižují i tepelně izolační vlastnosti zdiva, tento stav podporuje vznik plísní a dřevěné prvky uvnitř interiéru hnijí. To je však jen zlomek následků vlhkého zdiva. Abyste tomuto stavu předešli, nebo se jej zbavili, je nezbytné provést sanaci takto postižených konstrukcí a to tím způsobem, aby bylo zabráněno pronikání vlhkosti do zdiva.

Sanace vlhkého zdiva Severní Morava

Metod, jak se vlhkosti ve zdivu zbavit, existuje několik. Ne každá se hodí pro každou stavbu. Právě proto je nutné provést návrh sanačních opatření, který zpracuje odborník na danou problematiku. Využijte firmu, která v rámci své činnosti nabízí i poradenskou činnost, co se sanačních opatření a metod týče, a sami se pak můžete rozhodnout na základě získaných informací, která z navržených metod bude pro Vás nejpřijatelnější. Každá metoda je jinak náročná, a to nejen fyzicky, ale také finančně. Proto je více než nutné, abyste se Vy jako investor, podílel na její volbě. O tom, jaký způsob sanace vlhkého zdiva se zvolí, je dobré se rozhodnout na základě stavebního průzkumu, který zanalyzuje jednotlivé příčiny poškození. Odborně provedený průzkum musí zhodnotit příčinu zvýšení vlhkosti, obsah solí a stupeň nasycení zdiva vodou. Průzkum také zahrnuje i popis a vyhodnocení odebraných vzorků zdiva a omítek, podle čehož se následně určí postup provádění a návaznost sanačních prací.

Jak se účinně zbavit vlhkosti ve zdi?

Cesta k úspěšnému a trvalému vyřešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, před vypracování návrhu a provedení sanace, až k úspěšnému odstranění problémů, které Vaši nemovitost zatěžují. Bohužel při neodborném zásahu se můžete také setkat se situací, kdy amatéři nepostupují tak jak mají, což může vést k tomu, že práce pohltí Vaše náklady i úsilí, avšak problémy odstraněny nebudou. Neriskujte a oslovte spolehlivou firmu, která na základě všech důkladných opatření provede špičkovou práci se stoprocentním výsledkem.

Podřezání zdiva řetězovou pilou Ostravsko

Hledáte zaručený způsob, jak zaizolovat stavbu proti vodě a tím ji ochránit před jejími neblahými důsledky? Poté je možné nechat zdivo cihelné zdivo podřezat řetězovou strojní pilou. Zdi tak zaizolujete v rozích, ve vnitřních koutech i v křížení zdí. Profesionální a zkušené firmě postačí při podřezání domu potup pouze z jedné strany. Nutné je také oslovit takovou, která používá kvalitní a spolehlivý materiál, díky kterému Vám může být záruka prodloužena až na dobu 10 let. Je ale potřeba se informovat u firmy, zda a jak dlouhou záruku na své práce a použitý materiál poskytuje.

Podřezání zdiva řetězovou pilou patří mezi přímo mechanické metody sanace vlhkého zdiva a je možné ji použít i pro provedení dodatečné izolace zdiva. Do provedeného řezu odborníci vkládají velmi kvalitní PE fólii, která se zaklíní plastovými klíny o různých tloušťkách a spára se následně vyplní maltovou směsí.

Injektáž vlhkého zdiva Ostrava a okolí

Tato metoda sanace zdiva je vhodná do smíšeného a kamenného zdiva i do betonu. To vše ovšem v závislosti na vlhkosti zdiva. Injektážní prostředky se vyznačují vysokou hydrofobitou a nízkou viskozitou, funkčností v zasoleném prostředí. Navíc jsou ekologicky a hygienicky nezávadné. Injektáž vlhkého zdiva se provádí tak, že se do zdiva vrtají otvory, které se injektují speciálními hydrofobními prostředky, případně se kombinují s utěsňujícími látkami. Hydrofobní látky odpuzují vodu, díky čemuž efektivně zabraňují pronikání vzlínavé vody do stěn. Hydrofobní látka musí být opravdu kvalitní a jsou na ni kladeny vysoké nároky. Vedle vysoké hydrofobity se musí vyznačovat již zmíněnou nízkou viskozitou, odolností proti slanému prostředí, dlouhou životností a dalšími výše uvedenými vlastnostmi. Provádění této metody je ovlivněno nejen složením zdiva, ale i výskytem dutin ve zdivu, množstvím usazených solí, atd. Pokud se ve zdivu vyskytuje vysoká vlhkost, využívá se k účinné izolaci tlakové injektážní čerpadlo s regulací tlaku.

Aktivní elektroosmóza, elektrofyzikální vysoušení zdiva

Aktivní elektroosmózou se rozumí elektrofyzikální vysoušení zdiva. Elektromagnetické pole působí na pohyb kapalných částic. Ve stejnosměrném elektrickém poli se ionty vydávají směrem k elektrodě – ta má opozitní náboj. Aktivní elektroosmóza zajišťuje utlumení síly kapilární vzlínavosti zemní vlhkosti. Tato metoda není závislá na stavebních úpravách, neboť díky zvolení aktivní elektroosmózy nedochází k žádnému narušení statiky. Elektroosmóza se hodí pro různé tloušťky zdí a neporušuje vnější vzhled. Celková vysoušení je hodně rychlé a navíc ceny za tento způsob vysoušení nejsou nijak vysoké. Odvlhčení se provádí pro celý komplex stavby.

Podsekání zdiva s odizolováním na Severní Moravě

Tento druh sanace se volí především u zdiva smíšeného a kamenného, který je vhodný zejména u vysokých vlhkostí. Tento způsob odvlhčení je dosti náročný a vyžaduje opravdu velké zkušenosti, správný postup a časování. Spára se mezi starým a nově dozděným zdivem může tlakovat cementovým čerpadlem proti dosedání zdiva. Při podsekání zdiva jsou do vlhkého zdiva vybourávány otvory a do těchto se vkládá izolace. Tato izolace se následně zazdí. Úspěšnost je závislá vždy výhradně na správném pracovním postupu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13919 (magazinpodnikani.cz#2893)


Diskuze a zkušenosti

Ing.Jindřiška Otáhalová | 22.08.2012 14:02
Re: Odstranění vlhkosti ze zdí Vážení, mám dům typu OKAL se suterénem, vyzděným cihelnými tvárnicemi CDK o tl. 30cm, kde v části domu situované proti svahu vlhne zdivo (kdysi tam zateklo za svislou izolaci) a nevím, jak se chová vodorovná izolace. V těchto suterénních prostorách mám byt 2+kk, který pronajímám.Situace se stala kritickou po instalaci plastových oken. V ložnici mám instalovánu rekuperaci, která má jet stále, ale prý je to v noci ruší. Nemohu nájemníky hlídat, zda větrají jak skutečně, tak rekuperací. Prosím, můžete mne pomoci? Předem děkuje Jindra Otáhalová.

Anonym | 28.06.2013 21:43
Re: Odstranění vlhkosti ze zdí Navrtat zeď šíkmo a do díry nalít cca 5 krat mastnotu např. řídký olej. Díra šikmá 45 stupnů, vzdálenost děr 20 cm. Neprovrtat díru do místnosti nechat tam cca 15 cm zdi, aby olej nevytekl z otvoru. Mám to 45 let.

Tomáš | 07.01.2014 14:39
Re: Odstranění vlhkosti ze zdí Severní Morava Děkuji za doporučení, skvěle odvedená práce!

Tomáš K. | 09.06.2014 12:19
Re: Odstranění vlhkosti ze zdí Severní Morava Skvěle odvedená práce, doporučuji.


Přidat komentář