Oceňování nemovitostí - Svitavy

Chystáte se prodávat Vaši nemovitost? Nechejte si odborně vypracovat nebo posoudit nezávislým právníkem smlouvu o prodeji. Nezapomeňte také na takovou „maličkost“, jako je zpracování znaleckého posudku dle zákona o daních.

Ve většině případů totiž ten, kdo prodává svoji nemovitost, se musí dle Zákona č. 357/ 1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, obrátit na soudního znalce s žádostí o vypracování znaleckého posudku Svitavy. Nejste-li si jisti, zda se bude tato povinnost vztahovat i na Vás, pečlivě si prostudujte uvedený zákon, ještě lépe, poraďte se přímo s Vámi vybraným soudním znalcem. Vyhnete se tak pozdější případně uložené pokutě.

Odhad ceny nemovitosti a znalecký posudek na nemovitost Svitavy

Možná si říkáte, nač hned oslovit specialistu, když budete potřebovat vědět, jakou hodnotu má Váš byt, rodinný dům, stavební pozemek. Internet je přeci plný odkazů na realitní kanceláře, na jejichž stránkách najdete ceny bytů, ať už panelových, nebo cihlových, dále domů, garáží aj.

Jenže v drtivé většině se jedná „jen“ o odhady a ne o znalecké posudky. A v tom je velký rozdíl. Nechcete-li například, abyste Vaši nemovitost prodávali pod cenou, nebo naopak její přemrštěnou výší odradili potenciální kupce, využijte služeb odborníka svého oboru.

Odhad ceny nemovitosti při žádosti o hypotéku ve Svitavách

Na druhou stranu, pokud si budete chtít vzít hypotéku, pak banku naopak bude zajímat, za jakou částku by se daná nemovitost mohla prodat. U banky by se tedy se znaleckým posudkem moc neuspěli, naopak je pro ni směrodatný** odhad tržní ceny**. Je to zcela prosté, kdybyste totiž nebyli schopni, nebo přestali hypotéku splácet, pak zapůjčené peníze nazpět dostane prodejem dané nemovitosti.

Nabídka služeb soudního znalce Svitavy

Jak již z názvu profese vyplývá,** soudní znalec** může být jen taková osoba, která je jmenovaná soudem, či Ministerstvem spravedlnosti České republiky, a to dle Zákona č. 37/ 1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, a také dle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/ 1967 Sb. o provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Znalecký posudek Vám tak může vypracovat pouze a jen soudní znalec. Znalci, jako takoví se pak ještě liší v tom, že jsou jmenovaní pro různé obory. Soudní znalectví totiž zasahuje do celé řady oborů, jako je například ekonomika, stavebnictví aj.

Kompletní seznam soudních znalců najdete například na oficiálních stránkách českého soudnictví. My Vám jednoho specialistu, který se specializuje na oceňování nemovitostí, viz níže.

Pojďme si nyní přiblížit, na jaké nemovitosti si můžete nechat vypracovat znalecký posudek a jaký je rozdíl mezi odhadem a znaleckým posudkem.

Jaké nemovitosti si lze nechat ocenit?

I když se nabízí, že ocenění se týká především bytů a rodinných domů, pak typů nemovitostí pro ocenění je celá škála. Na soudního znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí se můžete obrátit, když budete potřebovat ocenit také rekreační chalupu, rekreační domek, rekreační chatu, zahrádkářskou chatku, garáž, rybník, samotný pozemek a další.

Oceňování rozestavěných nemovitostí, oceňování zkolaudovaných nemovitostí

Je stavba, na kterou potřebujete vypracovat odborný znalecký posudek ve fázi rozestavěnosti, nebo již je zkolaudovaná? V obou případech, tedy, i když je stavba jen zčásti postavena, je možné ji nechat ocenit.

Tržní oceňování nemovitostí, administrativní oceňování Svitavy

S jakými druhy ocenění se můžete setkat? První případ je tržní oceňování nemovitostí. Tento druh je poptáván například v případě dědického řízení, mimosoudního vyrovnání majetku, soudního vypořádání majetku, exekučního nebo restitučního řízení aj. A druhý případ je oceňování nemovitostí podle cenových předpisů administrativní cenou. Trochu těžkopádné? Pak Vám přiblížíme, v jakých případech využijete tohoto druhu. Především se jedná o zdaňování při řešení dědické daně, darovací daně, daně z převodu nemovitostí. Máte-li firmu, pak se Vám bude hodit tento druh ocenění pro vklad dané nemovitosti do Vašeho účetnictví.

Jak probíhá odhad a znalecký posudek na nemovitost

Prodávali jste již někdy, nebo někdo z Vašich blízkých byt, dům, pozemek, garáž apod.? Prodávali jste tuto nemovitost sami, nebo prostřednictvím některé z realitních kanceláří? Pokud jste využili druhé možnosti, jakým způsobem jste se dohodli na ceně, za kterou budete nemovitost na stránkách realitní kanceláře nabízet? Jistě Vy sami jste měli svoji vlastní představu o výši ceny, kterou byste chtěli mít. Poté za Vámi přijel realitní makléř, prošel danou nemovitost a „od stolu“, pouze s vyplněním základních údajů do formuláře: například velikost bytu (2+1; 3+1 atd.), typ bytu (panelový, cihlový); stáří bytu, vybavení bytu (původní/ plastová okna, umakartové/ zděné jádro aj.), Vám sdělil částku, za kterou je pravděpodobnost, že nemovitost prodáte? Tak tomu se říká odhad tržní ceny. Žádáte-li odhad tržní ceny, pak počítejte s tím, že řečená** cena nemovitosti** nebude mít moc co společného se skutečnou realitou hodnoty Vaší nemovitosti.

Svitavy znalecký posudek na nemovitost

Ovšem práce soudního znalce je „trochu“ o něčem jiném. Také se za Vámi, jako pracovník realitní kanceláře vypraví, také bude vyplňovat vlastní formuláře, ovšem pojme situaci jinak. Kupříkladu co se týče rozměrů nemovitosti, tak ji sám zaměří, nebo Vás požádá o výkresy, projektovou dokumentaci, vyžádá si od Vás celou řadu potřebných dokladů, například výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy, kupní smlouvu aj. Dle zákona o oceňování majetku Vám vypočítá cenu. Ovšem, to povětšinou není“teď hned“. Za pomoci specifických koeficientů, které snižují nebo naopak zvyšují základní cenu nemovitosti, je třeba brát také v potaz i použitý stavební materiál, stáří nemovitosti aj. Znalecký posudek nijak neřeší a nezkoumá, zda například za poslední půl rok ceny nemovitostí klesají, či stoupají, nebo za kolik je asi tak možné příslušnou nemovitost prodat apod. Znalecký posudek obsahuje fakta a žádné „kdyby jakby“.

Kdo z nás by si nechtěl za všech okolností ochránit svoje soukromí a majetek. Obáváte se, že když pustíte „přes práh“ Vašeho bytu, domu cizí osobu, za účelem ocenění majetku, že dříve, či později dojde na přetřes mezi jeho kamarády Váš majetek? Vaše starosti však vůbec nejsou na místě a doslova je můžete pustit z hlavy. U soudního znalce si můžete být naprosto jisti jeho mlčenlivostí. Ostatně mlčenlivost soudního znalce je řešena v zákoně č. 36/1967 Sb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13431 (magazinpodnikani.cz#1711)


Přidat komentář