Oceňování nemovitostí - Středočeský kraj

Co byste neměli podcenit, když potřebujete znalecký posudek? Vyberte si hlavně odborníka, který vám dokáže vypracovat kvalitní posudek a poradí vám v oblasti realit. Pokud se v dané oblasti neorientujete, tak vám pomůžeme se rozhlédnout.

Je spousta situací, kdy potřebujete ocenit danou nemovitost. Ať už se v daném momentě ocitnete dobrovolně nebo z určité potřeby, tak je poté zapotřebí se obrátit na odborníka, který vám zajistí kvalitní služby. Co se týká oblasti oceňování nemovitostí, tak zde se nabízí sice profesionálové, jejichž služby jsou podložené praxí a určitými požadavky na čestnost a odbornost ve vykonávané práci. Dejte tedy i na reference, které vás zavedou ke skutečnému odborníkovi. Jakmile máte dobré ocenění, tak můžete s majetkem snáze manipulovat. Možností je více. Lze získat finance ze zděděného nebo darovaného majetku, máte snazší přístup k půjčkám nebo budete mít jasné podklady třeba ve vyrovnání mezi dědici. Abychom ale nenadnášeli jen povrchní informace, tak se do oblasti oceňování nemovitostí Středočeský kraj podíváme.

Nabízí se spousta příležitostí, kdy se oceňuje majetek. V každém případě se jako první nabízí znát cenu majetku, kterým disponujete, protože pokud najednou byste měli mít přehled o tom, jaké jsou vaše dispozice. Vezměte si, že najednou si řeknete, že započnete podnikatelskou činnost, ale budete potřebovat půjčku. Když budete znát přiměřenou hodnotu majetku, tak víte, s jakými financemi můžete manipulovat, až bude daný bankovní ústav žádat ručení. Pro tyto účely je zapotřebí mít majetek, kterým ručíte, protože pokud nebudete mít finanční prostředky, tak se to kompenzuje majetkem. Zde je samozřejmě lepší, že čím vyšší ocenění, tím výhodnější půjčka. Neusínejte ale na vavřínech a snažte se vidět danou situaci reálně. Pro spoustu lidí je jednoduché ručit majetkem, ale neuvědomují si, že mohou o majetek pak přijít. Půjčte si tedy jen to, co nezbytně potřebujete a zbytečně neriskujte své vlastnictví.

Co se týká profesní oblasti, tak zde se nabízí ocenění majetku i v případě, když budete zanášet majetek i do firemního vlastnictví. I zde je pak výhodné, když se zná cena majetku, protože pokud se vaše firma posléze dostane do potíží, tak můžete dluhy vyrovnat i majetkem, což vás ochrání od dluhů. Jakmile totiž máte něco na vyrovnání, tak se vyvarujete úroků a penále, které se vztahují k prodloužení plateb.

Jako další oblast se nabízí dědické řízení, kdy pozůstalým zůstane majetek, jehož hodnota se musí vyčíslit jednak kvůli úředním nařízením, ale také kvůli případnému vyrovnání mezi pozůstalými. V této souvislosti se pak nabízí i zaplacení daně z převodu nemovitosti. To se pak nabízí i v případě, kdy vám nemovitost někdo daruje. Jakmile je nějaký pohyb u majitelů nemovitostí, tak se musí platit příslušná daň.

Pokud se nacházíme v kruhu rodinném, tak se nabízí i ocenění v případě, kdy se dva lidé ocitnou v rozvodovém řízení a bude se dělit majetek.

Ve všech oblastech, které jsme zmínili se může vyskytnout prodej dané reality, což je velmi častý důvod, kdy se stanovuje zejména tržní cena. Ta zohlední skutečnou reálnou částku, za kterou daný dům lze prodat. To vás vyvaruje, abyste realitu neprodali pod cenou, ale zároveň, abyste cenu nenastavili příliš vysoko a aby se prodej nezdržoval. Můžete si nechat stanovit i úřední posudek, který hodnotí stavbu jako takovou. Pokud je vyšší než tržní cena, tak můžete třeba počkat, až bude trh s nemovitostmi s vyššími cenami, abyste zbytečně neprodělali.

Oceňování nemovitostí Středočeský kraj

Potřeba znaleckého posudku při změně majitele nemovitosti

Znalecký posudek se vytváří pro potřeby změn majitele nemovitosti. To může být v případě dědictví, darování nemovitosti, prodeje nemovitosti, ocenění při dražbách, exekucích, při zanesení majetku do firmy, pro účely při sjednání půjček, leasingu a podobně. Tento typ dokumentu zhodnocuje danou nemovitost z hlediska jejího stavu. To znamená, že se kontroluje kvalita stavby, zohlední se, jestli bude potřeba rekonstrukce, jaké investice byly do objektu vloženy apod.

Co je tržní cena?

Zde se bavíme o oblasti, která určuje cenu, za jakou lze nemovitost prodat. Tato oblast se samozřejmě využívá v případech, kdy chcete danou nemovitost prodávat. Je tedy zapotřebí vědět, jaké jsou reálné možnosti a podmínky, za jakých lze prodat danou nemovitost. Jak jsme již zmínili, tak je škoda nasadit cenu nízko, ale také i vysoko, protože by se mohlo stát, že dům pak neprodáte ani za pět let. Tržní cena zohledňuje především lokalitu, ve které se nemovitost nachází. Jestli je ve městě, jak jsou dostupné služby, jaké je okolí (např. jestli není dům v zátopové oblasti, jak je zde kvalitní půda, jestli není oblast zatížena blízkostí rušné silnice apod.) a pak se také přihlíží i ke stavu daného objektu.

Tržní cena

Soudní znalec Středočeský kraj

V oblasti oceňování nemovitostí se pohybuje profese znalce a odhadce majetku Středočeský kraj. Znalec je profese, na kterou jsou kladeny vyšší nároky, co se týká odbornosti. Znalec je jmenován krajským soudem a skládá znalecký slib. Jeho fundovanost je prověřena potřebnou praxí a může provádět jak znalecké posudky, tak i odhady majetku. Co se týká odhadce, tak jemu pak přísluší pouze vytváření odhadů. Daňové přiznání – daně z majetku

Jakýkoli pohyb v majetnictví je zatížen daní. Někdy ale nastane situace, kdy budete od daně osvobozeni (když např. bydlíte v dané nemovitosti déle než dva roky, když jste vlastnili nemovitost déle než pět let a nebydleli v ní apod.). Pokud ale platíte daně, tak musíte vyplnit daňové přiznání, které se podá v řádné lhůtě do 31. března následujícího roku od prodeje.

Jestli máte nemovitost, tak si nechte zjistit její hodnotu kvalitním posudkem, abyste nejen netratili, ale ani, abyste zbytečně nečekali třeba s prodejem nemovitosti, když bude cena nadsazena. Ideální stanovení hodnoty majetku pak vede k realizaci požadavku, kvůli kterému byl posudek vyhotoven. To může být prodej, žádost o půjčku, vyřízení dědictví nebo rozvodového řízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13520 (magazinpodnikani.cz#1903)


Přidat komentář