Oceňování nemovitostí - Prachatice a okolí

Chcete prodávat, kupovat, zastavovat či darovat svou nemovitost? Pak se hodí znát cenu dané nemovitosti. Ideálním řešením je oslovit znalce na oceňování nemovitostí, protože jen tak se vyhnete zbytečným pozdějším komplikacím.

Základem pro rychlý prodej, koupi či darování oceňované nemovitosti je** znalecký posudek vyhotovený znalcem**. Všechny znalecké posudky jsou vyhotovovány dle platných norem, vyhlášek a zákonů, které není možné obejít. Ocenit si můžete téměř cokoli- od nemovitostí přes lesy, pozemky, zemědělské nebo průmyslové objekty až po vodní toky nebo rybníky. Hodnota nemovitosti Vás může zajímat i při žádosti o hypotéku nebo úvěr, při kterém budete nemovitostí ručit, dále při rozvodu, kdy budete nuceni dělit majetek na půl, nebo při vyrovnání dědictví.

Příležitostí, kdy se posudek hodí je ale mnohem více. Například určení výše daně a poplatků při změně majitele nemovitosti, zjištění tržní ceny nemovitosti, vklad nemovitosti do jmění podniku a mnohé další.

Odhadce majetku, soudní znalec Prachatice a okolí

Znalecké posudky jsou ve smyslu zákona určeny vždy výhradně pro státní správy. Znalec má vždy právo, aby ocenil Váš majetek. Znalecké posudky jsou z většiny oceňování** pro koupi a prodej majetku, dražby, exekuce, darování nebo rozvody**. Odhadce je povinen oceňovat nemovitosti dle platných zákonů, například** § 2, odst. 1 zák. č. 151/ 1997 Sbírky**, a mnoho dalších. Rozhodujete-li se tedy pro jakýkoliv znalecký posudek, nejlépe uděláte, když oslovíte znalce, který se touto činností oceňování zabývá.

Potřeba ocenění majetku Prachatice, druhy ocenění

Znát cenu našeho majetku, obzvláště pokud je relativně vyšší, může být příjemné, ale mnohdy nutné. Každý účel však vyžaduje specifický typ ocenění a neměli bychom si je plést.

Znalecký posudek při oceňování nemovitostí Prachatice a okolí

Vypracování znaleckých posudků budete potřebovat například pro** převod vlastnictví nemovitostí** (stavby, pozemky+ jejich příslušenství a součásti), prodej, koupě, darování či dědické řízení. Zpracování znaleckého posudku zajišťuje** soudní znalec**, a účely jeho použití jsou dány platnými právními předpisy, především pak zákon o penzijních fondech, investičních fondech a společnostech, dluhopisech, občanský a obchodní zákoník, občanský soudní řád a další..

Co se týká vyhotovení znaleckého posudku či ocenění nemovitosti, pak budete čekat přibližně sedm až deset dní, občas firmy uvádějí pět až čtrnáct dnů. Doba se samozřejmě může individuálně lišit. Je to odvislé od složitosti zakázky a také od toho, jak rychle a v jaké kvalitě předáte znalci potřebné podklady a informace. Existuje také možnost objednat si expresní ocenění- to v tom případě, že na ocenění spěcháte, kdy doba dodání je i do dvou dnů.

Odborný posudek při oceňování nemovitostí Prachatice a okolí

Znalecký či odborný posudek o hodnotě podniku, budete potřebovat pro potřeby právních úkonů s nimi (sloučení nebo splynutí společnosti, změna právní formy společnosti, rozdělení společností, nepeněžité vklady). Dále využijete odborných posudků o ceně majetku pro potřeby vypořádání spoluvlastnictví (např. společné jmění manželů), pro exekuci, dražby a pro reálné dělení.

**kalkulace
**

Stanovení tržní ceny nemovitosti Prachatice

Tento typ ceny zohledňuje především** lokalitu,** ve které se nemovitost nachází. Ovšem přihlíží se také ke stavu a zařízení nemovitosti i pozemku. Ne vždy platí, že pozemek je na daném majetku to nejcennější. Pokud se jedná o místo ve městě, kde je bohatá dostupnost všech služeb, jde o atraktivní lokalitu, tak se jedná o cennější plochu, než někde na odlehlém místě. Tržní cena se také určuje dle dostupných cen okolních realit, protože se, jak je známo, vychází hlavně z toho, kolik jsou kupci za danou realitu ochotni zaplatit.

Obvyklá cena nemovitosti Prachatice

S termínem obvyklá cena se setkáte především při jednání s bankovními ústavy, například při žádosti o hypotéku. Definice obvyklé ceny je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění- při zvážení všech okolností, které ji mohou ovlivnit. Nepřihlíží se ovšem k osobním poměrům prodávajícího ( vztahy rodinné, majetkové nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím) a nebo k vlivu mimořádných okolností trhu (například důsledky přírodních či jiných kalamit, nebo stav tísně prodávajícího či kupujícího)

Jaké podklady jsou potřebné pro znalecký posudek nemovitostí

Podkladů je mnoho a vždy záleží na tom, o jaký druh ocenění se jedná. Oslovíte-li proto soudního znalce za účelem ocenění majetku, je vhodné ho předem informovat, za jakým účelem si přejete nemovitost ocenit. Znalec Vám na základě zjištěných informací přesně řekne, jaké podklady jsou potřebné. Výčet jednotlivých podkladů se tedy liší dle typu jednotlivé nemovitosti. Potřebujete-li ocenit nemovitost, která ještě není dostavěná, pak po Vás odhadce bude v prvé řadě vyžadovat výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy a geometrický plán, ověřený příslušným katastrálním úřadem. Jelikož se jedná o stavbu ve výstavbě, bude nutné předložit stavební povolení, smlouvu o smlouvě budoucí či smlouvu o dílo, staví-li Vám objekt externí firma.

Potřebujete-li ocenit již** zkolaudovaný byt**, dům nebo cokoli jiného, pak budete potřebovat především výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy. V neposlední řadě jsou důležité dokumenty jako** kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví** atd.

Chcete-li si nechat vyhotovit znalecký posudek na stavební pozemek, pak si určitě připravte** výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy** starý maximálně rok. Stejně jako u rozestavěné a z již zkolaudované nemovitosti, si nechte ověřit katastrálním úřadem geometrický plán, z důvodu zaměření pozemku.

nemovitost

Prachatice zpracování posudku o nemovitosti

V praxi to vypadá asi tak, že potřebujete-li vypracovat posudek, znalec Vaši nemovitost navštíví, rozměry vyčte z výkresů nebo ji změří, prozkoumá její stav a dle zákona o oceňování majetku vypočítá cenu nemovitosti. Znalec následně upravuje cenu s ohledem na velikost města, použitému stavebnímu materiálu či stáří nemovitosti apod. Tato cena nemá s tržní cenou nemovitosti nic společného, tu by zohledňoval například fakt, kolik aut projede kolem oken apod. Odhad tržní ceny naopak vyžaduje banka, která poskytuje například hypotéku. Částka, za kterou by se nemovitost dala prodat, je tedy pro banku zajímavá.

Při oceňování nemovitosti, ať už za účelem prodeje, koupě nebo darování, je vždy dobré obrátit se na odborníky, kteří Vám vše potřebné vysvětlí a daný posudek kvalitně provedou. Jednoho takového jsme Vám představili na začátku, a proto neváhejte a oslovte profesionála Prachatice.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13457 (magazinpodnikani.cz#1792)


Přidat komentář