Oceňování nemovitostí Havlíčkův Brod

Plánujete si koupit nový byt, dům a chcete využít možnosti vzít si hypotéční úvěr? Ovšem, aby Vám byl úvěr schválen, je zapotřebí za poskytovanou hypotéku ručit, a to nemovitostí na území České republiky. V tom případě bude ještě nutné nemovitost ocenit.

S oceněním nemovitosti, kterou budete ručit za poskytnutou hypotéku, se obraťte na příslušného zkušeného specialistu Havlíčkův Brod. Důvody jsou zcela prosté. Hypotékou totiž můžete splatit až sto procent zástavní hodnoty dané nemovitosti, kterou budete ručit. Pokud byste si vybrali ne zrovna znalého a kvalifikovaného odhadce, nejenže nemusí být výše ceny nemovitosti správně stanovena. Mohlo by se i stát, že by se zástupcům příslušného bankovního institutu dané ocenění (forma, cena) nelíbilo a získání hypotéky by se Vám protáhlo.

Hypotéku jako takovou, je možné zajistit formou tzv. zástavního práva, a to ke kupované, či jiné nemovitosti, nebo také nemovitostí, jež vznikne samotnou výstavbou.

Oceňování nemovitostí Havlíčkův Brod

Hledáte odborníka na oceňování nemovitostí? Bydlíte-li v** Havlíčkově Brodě** či okolí, pak máte hledání jednoduché, neboť právě zde působí pan** Ing. Jaroslav Bělohradský**, který všechny výše uvedené činnosti zvládne na profesionální úrovni.

Pokud máte v úmyslu oslovit pana Ing.Jaroslava Bělohradského za účelem ocenění nemovitostí tak můžete učinit na telefonním čísle** +420 603 295 378, nebo psát na e-mail ** ating@ating.cz. Věříme, že se službami pana** Ing. Jaroslava Bělohradského** budete opravdu spokojeni.

oceňování nemovitostí

Potřeba tržního odhadu nemovitosti Havlíčkův Brod

Pokud si chcete vzít hypotéku, půjčku aj., pak po Vás bude chtít příslušná banka/ bankovní institut tržní odhad nemovitosti, či odhad obvyklé ceny.

Tržní odhad udává, za jakou částku je možné v daném okamžiku, na daném místě, příslušnou nemovitost prodat. Aby se mohl odhadce dopracovat k výši hodnoty nemovitosti, využije například porovnávací metodu. Metoda spočívá ve vybrání co nejvíce podobných nemovitostí v lokalitě, kde se nachází/ bude nacházet Vaše nemovitost. A na základě těchto nemovitostí, se pak zjistí, za jakou cenu ony jsou nabízeny, a také, za kolik se prodali.

Cena za vypracování tržního odhadu nemovitosti Havlíčkův Brod

Určitě Vás bude i zajímat, kolik zaplatíte znalci za tržní odhad nemovitosti. Cena se odvíjí od různých faktorů, ke kterým patří například druh nemovitosti, která se bude oceňovat, náročnost zpracování tržního odhadu. Logicky vyplývá, že o co náročnější zpracování se bude jednat, tak také cena za vypracování bude stoupat.

tržní odhad

Kdy je vhodný čas pro vypracování tržního odhadu nemovitosti

Při samotném vyřizování hypotéky, budete mít „papírování“ až nad hlavu. Chcete-li být o krok vpřed, nic nebrání tomu, když si necháte vypracovat tržní odhad dopředu, tj. než si půjdete zažádat o hypotéku.

Co všechno má vliv na oceňování nemovitostí

Jaké veškeré parametry bere v potaz soudní znalec, když oceňuje příslušnou nemovitost? Kupříkladu se jedná o působící vlivy, které mohou mít vliv na cenu dané nemovitosti. Kupříkladu se jedná o životnost stavby – opotřebení stavby – samozřejmě velikost stavby – zařízení nemovitosti v případě bytové jednotky aj.

Jakou nemovitost je možné si nechat ocenit

Ocenit si můžete nechat: stavební pozemek – pozemek – byt – obytný dům – bytový dům – rodinný dům – chatu – chalupu – rekreační budovu – garáž – studnu – administrativní budovu – inženýrskou stavbu – zemědělský pozemek – činžovní dům aj.

Nezbytné podklady pro oceňování nemovitosti Havlíčkův Brod

Aby vůbec mohlo dojít k ocenění příslušné nemovitosti, musí mít soudní znalec/ odhadce k dispozici celou řadu nezbytných podkladů. K těmto podkladům především patří: výpis z katastru nemovitostí (ne starší třech měsíců) – kopie dané části katastrální mapy (ne starší jednoho roku) – stavební dokumentace – projektová dokumentace - výpis z pozemkové knihy stavební povolení – kolaudační rozhodnutí – dokumenty, které omezují vlastnická práva – dokumenty o nabytí vlastnictví (kupní smlouva) – případné předchozí znalecké posudky.

Nezbytné podklady pro oceňování stavebních pozemků Havlíčkův Brod

V případě, že budete potřebovat ocenit stavební pozemek, do jisté míry se liší patřičné podklady, které po Vás bude chtít doložit Vámi vybraný soudní znalec/ odhadce. K nezbytným podkladům patří: výpis z katastru nemovitostí (ne starší třech měsíců) – kopie dané části katastrální mapy (ne starší jednoho roku) – územní rozhodnutí – doklad o možnosti napojení stavebního pozemku na veřejnou kanalizaci, veřejné rozvody vody, plynu, elektroinstalace – dokumenty, které omezují vlastnická práva případné předchozí znalecké posudky.

podklady

Kdy se obrátit na soudního znalce s oceněním nemovitosti

Říkáte si, v jakých veškerých případech je možné využít odhadu a ocenění nemovitosti? Dalo by se říci, že většinou se majitelé nemovitostí obrací na soudní znalce/ odhadce, když potřebují ocenit nemovitost za účelem potřeby pro hypoteční a stavební spořitelny.

Ovšem využití oceňování nemovitosti je mnohem širší. Odborné ocenění můžete využít pro: Vaše účetnictví, podnikáte-li – pro dědické řízení – pro pojišťovny – pro dělení jmění manželů při rozvodovém řízení – pro veřejnou dražbu aj.

Co vše by mělo obsahovat ocenění nemovitosti

Předali jste veškeré potřebné doklady k ocenění nemovitosti? Nyní spočívá práce na samotném soudním znalci/ odhadci. Výsledek ocenění nemovitosti Vám soudní znalec/ odhadce osobně předá, či zašle, a to v písemné formě.

Co vše by mělo obsahovat takové ocenění? Především by na něm mělo být datum, ke kterému se dané ocenění uskutečňuje a datum vytvoření posudku. V dokumentu by také neměla chybět identifikace nemovitosti, která byla oceněna, samotný popis oceňované nemovitosti. Určitě by mělo být v ocenění uvedena metoda, nebo metody, které soudní znalec/odhadce použil pro ocenění nemovitosti. Ničemu nebude vadit, spíše naopak, když budou metody také popsány. Ocenění také musí obsahovat účel samotného ocenění.

Výčet údajů ve vypracovaném ocenění nemovitosti

Určitě Vás bude zajímat, v jaké struktuře, rozsahu obdržíte za Vaše peníze, ocenění nemovitosti. Může se klidně jednat o jedno, dvojstránkové vypracování. Důležitější, než rozsah, je samotný obsah. Ve vypracovaném ocenění se objeví takové údaje jako: vlastník majetku (Vy) – objednatel ocenění (Vy, či například spořitelna, pojišťovna aj.) – zpracovatel ocenění (Vámi vybraný soudní znalec/ odhadce) – předmět ocenění (nemovitost, která se oceňovala. Může se jednat i o rozestavěnou, tj. nezkolaudovanou stavbu, nebo samotný stavební pozemek apod.) – účel ocenění (k čemu bude dané ocenění sloužit. Proč vůbec vlastník, či objednatel ocenění požadoval ocenit nemovitost) – základ a způsob stanovení hodnoty oceňované nemovitostivlastnické údaje o nemovitosti (zda jde skutečně o Váš majetek) – evidenční údaje o nemovitostinezbytná dokumentace o oceňované nemovitostipřípadné zástavní právo na nemovitost, věcné břemeno, restituční nárok aj. – pojištění nemovitostiobecný popis oceňované nemovitosti, včetně okolí, kde nemovitost ležíuvedení metody, která byla použita pro ocenění nemovitostinavrhnutí tržní hodnoty oceňované nemovitosti.

Metody oceňování pozemků Havlíčkův Brod

Se kterými metodami pro oceňování nemovitostí soudní znalec/odhadce pracuje? Jedná se například o metodu ocenění tržní hodnotou, metodu ocenění dle zákona o oceňování majetku, metodu ocenění nemovitosti jako zástavy, či metodu účetního ocenění, metodu porovnávací, metodu výnosovou aj.

Obrátíte-li se na soudního znalce/ odhadce, nemusíte mít vůbec obavy, že by se oceňovací list, nebo samotná odhadovaná výše Vašeho majetku dostala do nepovolaných rukou. Nikdo další, než Vy neobdrží dokument ocenění nemovitosti. Jediná výjimka by byla v případě přikázání příslušným soudem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13513 (magazinpodnikani.cz#1894)


Přidat komentář