Montáž, servis a rekonstrukce výtahů - České Budějovice

Jedinou cestou, jak splnit nařízení Evropské unie, které se týká bezpečnostních opatření provozu výtahů, je zajištění modernizace výtahu. Pro výtahy a zdvíhací zařízení je také nutné zajistit následný servis a revize.

Pokud s úpravou a modernizací výtahu stále váháte, možná si zaděláváte na problém. Česká republika se totiž zavázala, že do konce roku 2011 budou všechny výtahy odpovídat normám, tak jak to nařizuje Evropská unie. V následujícím článku si představíme, jakou firmu si můžete při realizaci nového výtahu nebo opravě staršího typu výtahu, vybrat. Představíme si, jaké služby výtahářské firmy České Budějovice nabízejí a poradíme Vám, na co se máte zaměřit.

Zajištění dokumentace u rekonstrukce výtahu České Budějovice

Pokud potřebujete realizovat modernizaci výtahu, jednou z cest je** rekonstrukce výtahu**. U rekonstrukce výtahů Vám může firma může nabídnout více variant. Jednou z nich je příprava rekonstrukce výtahu na klíč. To znamená, že pro Vás firma zajistí veškeré dokumenty, od konkrétního záměru včetně vypracování projektové dokumentace, zajištění statického výpočtu autorizovanou osobu, až po požárně bezpečnostní řešení výtahu, zpracované příslušným technikem. Zkušená výtahářská firma Vám může zajistit i vypracování hlukové studie včetně stanoviska Krajské hygienické stanice.

Rekonstrukce a montáž nových výtahů v Českých Budějovicích

Pokud máte k výtahu zajištěnou veškerou dokumentaci, může firma zahájit vlastní výrobu a montáž nového výtahu. Možná Vás zaráží, že hovoříme o rekonstrukci výtahu, když jde o montáž nového výtahu, ale vysvětlení je jednoduché. U podstatné změny výtahu se jedná o rekonstrukci výtahu. V tomto případě nejsou odstraněny všechny rizika a proto jej nelze považovat za nový výtah, jak je uvedeno ve vypracované analýze rizik. K tomuto účelu slouží ČSN 27 4011, která uvádí, co jsou podstatné změny na výtazích, a jak souvisí s odstraňováním zjištěných provozních rizik.

Rekonstrukce výtahů na klíč České Budějovice

Rekonstrukce a montáž nových výtahů znamená, že Vám firma dokáže nabídnout komplexní servis - zajištění dokumentace, montáž nového výtahu nebo modernizaci stávajícího typu výtahu. Péče o zákazníka pokračuje tím, že firma provádí potřebný servis, opravy a revize výtahů. Objednat si lze realizaci všech typů výtahů, osobních či nákladních, šachet i plošin v požadovaném vybavení a úrovni. Lze si nechat zrealizovat také hydraulické plošiny na klíč, které pomáhají** invalidním občanům**. Stavby výtahů na klíč znamená také služby poradenství, kdy si můžete vybrat z mnoha typů provedení výtahů. Odborná firma Vám usnadní výběr výtahu, nabídne finanční poradenství, umožní práce na výtahu rozdělit do několika etap. Stačí si vybrat výtah na míru, přesně podle Vašich představ. Následně budou Vaše požadavky sladěny také s nároky** bezpečnostních norem EU**.

České Budějovice servis a revize výtahů

Specializovaná firma na výstavbu a rekonstrukci výtahů Vám zajistí pravidelné servisní prohlídky a zajistí vypracování revizní zprávy. Ale nejen to, firma za Vás také veškeré** termíny servisních prohlídek** může ohlídat. Během provádění údržby výtahů je firmou odborně kontrolován celý výtah, veškeré funkce apod. Preventivní údržba výtahů se provádí zhruba jednou za měsíc a obsahuje pravidelnou kontrolu a seřízení jednotlivých částí výtahu a mazání podle mazacího plánu.

Rozsah modernizace výtahů

Podle Vašeho přání nebo potřeby Vám může firma zmodernizovat výtah například v následujícím rozsahu: výměna rozvaděče, hlavního vypínače a elektro instalace ve strojovně, výměna výtahového stroje s plynulou regulací rychlosti, výměna elektrické instalace v šachtě včetně osvětlení šachty, výměna protiváhy a výměna nárazníku, výměna nosných lan, rámu kabiny a vážící zařízení, výměna vlečných kabelů kabiny, případně výměna stěn a podlahy výtahové kabiny. Další prací na přání může být instalace automatických kabinových dveří nebo instalace nové výbavy kabiny (ovladačové tablo, telefon pro vyprošťovací službu, provozní a nouzové osvětlení kabiny) apod.

Nové úsporné výtahové rozvaděče České Budějovice

Rekonstrukce nebo** montáž nových výtahů** Vám dokáže přinést nejen zvýšení bezpečnosti, ale také úsporu energie. V tomto případě se jedná o výměnu zastaralých rozvaděčů za nové, moderní úsporné rozvaděče, označované jako** EKO Drive**. Jedná se o systém, zaměřený na úsporu elektrické energie v době, kdy je výtah nevyužíván, což je v noci a o víkendech. Tento systém, používaný v úsporném rozvaděči Vám dokáže uspořit nemalé finanční částky. Systém funguje na principu Stand By režimu, kdy po 30 minutách dojde k automatickému vypnutí všech spotřebičů jako jsou displeje, podsvětlení tlačítek, frekvenčního měniče a určitých obvodů v rozvaděči. Tím dojde ke snížení spotřeby elektrické energie a úspory Vašich financí. Používáním úsporných rozvaděčů také šetříte naše životní prostředí.

České Budějovice hydraulická zvedací plošina

Hydraulická zvedací plošina je určena především pro instalaci do firemních sídel, ordinací, rodinných domů, pensionů nebo škol. Její předností je nízká cena, jednoduchá údržba, velká variabilita provedení i nabídka barev. Mini hydraulickou zvedací plošinu lze nainstalovat všude tam, kde je třeba odstranit v objektu překážky. Je ideálním řešením pro osoby se sníženou pohyblivostí, mini plošina totiž zvyšuje péči také pro postižené občany.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13374 (magazinpodnikani.cz#1577)


Přidat komentář