Montáž podlahového topení - Frýdek-Místek, Český Těšín

Podlahové topení je velmi specifickým druhem vytápění a jako takové je předurčeno k tomu, aby jej instalovala odborná firma. Toužíte po podlahovém topení? Oslovte odbornou firmu.

To, že ke svému životu potřebujeme kupříkladu vodu, je jasná věc. Bez čeho se však také neobejdeme, je teplo a k tomu, abychom jej doma měli, je potřeba mít zavedeno topení. Topení může mít mnoho podob, z nichž nejoblíbenější v dnešní době je topení podlahové.

Montáž podlahového vytápění

Všichni máme doma rádi teplo, a proto se vždy nejprve zajímáme o to, jaký druh vytápění je v dané nemovitosti, kterou se chystáme obývat, nachází. V současné době si můžeme vybrat z mnoha druhů vytápění a to od ústředního, přes vytápění prostřednictvím krbu až přes vytápění podlahové. Podlahové vytápění má mnoho nesporných výhod a lze jej položit téměř všude, přičemž nijak nenarušuje estetický vzhled místnosti.

Využití podlahového vytápění pro úsporu energie

Podlahové topení je zárukou energeticky úsporného provozu, neboť teplota vody, která trubkami v podlaze proudí, je nižší než 50 °C a patří mezi velkoplošné sálavé topné systémy. Mnoho lidí, váhá s pořízením podlahového topení, přestože ví, že jeho provoz je dokonalý a náklady nízké, neboť mají strach z toho, že nákladné jeho pořízení. Tato obava je naprosto mylná, neboť náklady na instalaci podlahového topení jsou rovněž nízké.

Jaké mohou být zdroje tepla podlahového topení?

Jak již bylo uvedeno výše, lze na podlahové vytápění použít jakýkoli nízkoenergetický zdroj tepla. Můžeme si tak pořídit podlahové topení, které je vytápěno prostřednictvím tepelného čerpadla, solárních článků či kondenzační a nízkoteplotní technologií, což nám zaručí nízké náklady vytápění a zároveň příjemné teplo. Obecně lze říci, že nám podlahové vytápění ušetří až 20% energie.

Rovnoměrné rozložení teploty v celé místnosti

Jak již bylo uvedeno výše, má podlahové vytápění nesporné výhody, které přesvědčí mnohé, kteří ještě váhají, zda si jej pořídit. Hlavní výhodou je, že zaručuje maximální pocit tepelné pohody a působí tak velmi příznivě na lidský organismus. To znamená, že oproti jinému druhu vytápění umožňuje podlahové vytápění zvýšení vlhkosti vzduchu, aniž by došlo ke kondenzaci par. Navíc tím, že je tento druh topení veden v podlaze, zaručuje rovnoměrné rozložení teploty a to v celé místnosti. Podlahové vytápění zaručuje díky způsobu uložení maximální hygienu provozu, čímž snižuje riziko alergií. Podlahové vytápění nám zaručuje naprosto odolný a bezúdržbový systém a lze jej použít také v památkových objektech. V neposlední řadě je nutno se zmínit o tom, že je podlahové vytápění velmi flexibilní, neboť jej lze zcela přizpůsobit přesně podle druhu místnosti a našim potřebám.

Jaké jsou nevýhody podlahového vytápění

Tak jako má podlahové vytápění mnoho výhod, má také nevýhody, kterých také není málo a proto je potřeba s nimi počítat. V první řadě je velmi důležitá profesionální instalace, kterou je potřeba provádět velmi pečlivě a přesně podle stanovených technologických postupů. Podlaha, která má být součástí podlahového vytápění musí být dostatečně tepelně zaizolovaná kvalitním materiálem, aby nedošlo k úniku tepla do půdy či podkladních konstrukcí. Je tedy nutno si uvědomit, že tím, že se podlahové topení nalézá v podlaze, hrozí daleko větší tepelné ztráty, než u vytápění radiátorového. Hlavním problémem u podlahového vytápění je fakt, že musí být pod topnými trubkami a rohožemi uloženy desky z kvalitního extrudovaného polystyrénu, čímž se vytápěcí soustava prodražuje.

Instalace rozvodů ústředního vytápění

Rozvody ústředního topení patří mezi odborné práce, které smí provádět pouze zkušení odborníci, což jsou instalatéři se specializací na topenářství. K tomu, aby mohly být rozvody ústředního topení instalovány, je zapotřebí zručnost, zkušenosti, ale především také dostatečná kvalifikace. Nikdo z nás si netroufne na rozvody ústředního topení svépomocí a to je dobře vzhledem k tomu, co by mohlo nastat v případě, že bychom něco zanedbali. Může dojít nejen k vytopení místnosti, ale také v horším případě k požáru.

Malé tepelné ztráty, tepelný komfort

Hlavní výhodou ústředního topení jsou malé tepelné ztráty, což je dáno tím, že je teplo distribuováno prostřednictvím otopných těles. Dále je pak potřeba zmínit vysoký komfort bydlení, neboť je topidlo umístěno mimo místnosti a tím nijak neomezuje domácnost. Poslední výhodou u ústředního topení, která je myslím zásadní, je fakt, že dojde-li k nucené údržbě či opravě topidel, nijak to neobtěžuje bydlící, neboť se tak děje pouze v kotelnách.

Jaké jsou nevýhody ústředního topení

Velkou nevýhodou je, že se na provozu podílí větší počet uživatelů, čímž mohou nastat problémy s plýtváním, rozúčtováním nákladů či vymáháním nákladů za vytápění atd. Další problém je v tom, že dojde-li k poruše, jsou odstaveny od tepla všechny bytové jednotky a opravy mnohdy trvají déle, než jeden den. Problém je také v tom, že je při ústředním topení daleko složitější regulace tepla, což ve své podstatě znamená, že jsou vzdálenější otopná tělesa vyhřívána daleko méně, než ta, která jsou topidlu blíže. Velkým problémem je u ústředního topení rovněž dosti komplikovaná údržba otopných těles. V případě zavzdušnění, musí mít opravář přístup do všech bytových jednotek, aby se dostal ke všem otopným tělesům, což může být mnohdy problém.

Jaký druh vytápění si vybrat?

Ať již se rozhodnete pro podlahové vytápění nebo ústřední topení, je podstata stejná. Vždy bychom měli trvat na tom, aby nám daný druh topení instaloval pouze odborník, tedy zkušený instalatér topenář. Při výběru otopného systému bychom měli brát ohledy především na to, v jakém prostoru bude topení instalováno a především pak na finanční stránku věci. Neboť co si budeme povídat, je finanční stránka tím hlavním aspektem, kterým se řídíme. Doba je zlá a proto se snažíme šetřit, kde se dá a je-li to jen trochu možné, vybíráme si alternativní zdroje, jejichž realizací nejen ušetříme finanční prostředky, ale také a to je hlavní přírodu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13666 (magazinpodnikani.cz#2426)


Přidat komentář