Montáž, demontáž a pronájem lešení Bruntál

Žádná stavba ani rekonstrukce domu se neobejde bez lešení. Pořízení lešení nebývá nejlevnější záležitostí, a proto to mnozí řeší půjčováním různých kousků od sousedů, tím si však koledují o velký průšvih, který může skončit i smrtelným úrazem.

Každá** montáž lešení** přitom musí splňovat přísné normy podle společného ustanovení ČSN 73 8101 a její montáž mohou realizovat pouze odborníci na tuto práci proškolení. Odborníkem na montáž lešení také nemůže být kdekdo, ale musí splňovat přísné podmínky (praxe v oboru, zdravotní způsobilost, respektovat kotevní plán a mít platnou zkoušku).

I přesto se stále lidé snaží o vlastní neodborně provedenou** montáž lešení**, která často končí nějakým neštěstím, které nejenže neproplatí ani žádná pojišťovna, ale způsobí i problémy s dalšími úřady s možností většího postihu. Nesnažte se nesmyslně ušetřit tam, kde se šetřit nevyplácí a raději si na montáž a demontáž najměte odborníky. V současné době existuje řada firem Bruntál, které v rámci zapůjčení lešení provádí montáž i demontáž lešení sami.

Montáž lešení Bruntál

Montáž všech lešení musí splňovat přísné předpisy stanovené vyhláškou zákona o bezpečnosti práce. Stávající normy mají v současnosti zakotveno ustanovení, že každá práce vykonávaná nad zemí výše než 1,5 metru je prací vykonávanou ve výšce a tudíž musí splňovat bezpečnostní předpisy a normy.

Každá taková stavba lešení se neobejde bez technické dokumentace, kterou může vypracovat a zrealizovat pouze odborník vyškolený pro tuto práci. K přezkoušení přitom dochází každoročně a vzdělávání je celoživotní.

Konstrukce lešení musí být navržena a smontována tak, aby byla nejen prostorově pevným celkem zajištěným proti posunu, výkyvu, či vybočení, ale musí být postavena i s ohledem na přilehlé komunikace a silniční provoz. Pevnost a stabilitu přitom zajišťuje dostatečný počet kotvících bodů a terén, který musí odpovídat podmínkám možným pro postavení konstrukce lešení.

Vysoký komfort a zajištění bezpečnosti pracujících i kolemjdoucích patří při stavbě lešení k nejdůležitějším prvkům. Při stavbě je zapotřebí brát zřetel na zabezpečení pracovníků, okolní dopravy i kolemjdoucích chodců, a proto je nutné lešení pořádně bezpečnostně zajistit, aby nemohlo dojít k nějakému úrazu.

Co zajistit před montáží lešení

Pod** lešením** si asi každý z nás představí konstrukci z trubek, případně z** rámů**. Na lešení se obvykle užívají ocelové trubky s pozinkovaným povrchem, ale stále je zcela běžné nalézt i celo-ocelové konstrukce.

Před každou montáží je zapotřebí provést důkladnou kontrolu všech součástí, které mají být na výstavbu konstrukce použity. Stavební firma, či vy jej můžete začít používat až po úplném dokončení, kdy k němu dostane potřebnou dokumentaci, která musí být zhotovená přesně podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Fasádové lešení, pronájem lešení Bruntál

Existuje celá řada fasádových lešení, které se rozlišují podle konstrukčních prvků na systémová anebo na rámová, u nichž rozlišujeme ještě několik dalších typů: Graf, ProfiTech, Kraus, Efro, Alfix, dílcové lešení anebo klasické trubkové lešení. A dále si můžete vybrat mezi lešeními pojízdnými jištěné brzděnými koly anebo pevnými.

Trubkové lešení, pronájem Bruntál

Patří ke klasickým a stále velmi oblíbeným fasádovým lešením, které je ideální využít při stavbách a rekonstrukcích členitých a atypických budov.

Trubkové lešení jsou oblíbené pro svou variabilitu a pro skladbu jen z několika málo prvků (podlahy, trubky a spojky). Jejich velkou nevýhodou je však její vysoká náročnost na montáž, ukotvení, zavětrování, kdy na stavbu konstrukce potřebujete minimálně tři až čtyři pracovníky. Pokud při výstavbě nějaký prvek zanedbáte riskujete úraz anebo dokonce zřícení celého lešení.

Rámové lešení, pronájem Bruntál

Moderní doba spíše přizvukuje využívání rámových lešení, které nabízí vysoký komfort a umožňují velkou variabilitu co se týče výšky, bezpečnosti a dalších parametrů. Tento druh lešení můžete navíc doplnit o řadu dalších bezpečnostních prvků jako například zábradlí, pracovní otvory pro vstup do vyšších podlaží a podobně. Rámové lešení je vlastně takovou stavebnicí, které je pohodlnější, bezpečnější a mnohem rychleji smontované než – li trubkové lešení. Na montáž potřebujete na rozdíl od trubkového lešení pouze jednoho, případně dva pracovníky.

Tento typ lešení se skládá ze svislých nosných ocelových dílů, které tvoří zároveň i výztuž. Lešení se k sobě spojuje různými spojkami a úhlopříčným zavětráváním. Cena rámového lešení je vyšší než u trubkového.

Pojízdné lešení, pronájem Bruntál

Pojízdné lešení je určeno k zateplování a omítání fasád anebo k úpravám interiéru. Jeho velkou výhodou je jeho variabilita, stabilita a nízká hmotnost. Předpoklad pro jeho využití je potřeba rovného podkladu. Některé typy je možné využít i na schodišti, či na nakloněné rovině. Je velice jednoduché na přepravu a je velice skladné.

Je výhodnější lešení koupit nebo půjčit?

Každý vlastník rodinného domu, či činžáku, jednou za čas potřebuje použít lešení. Vzhledem k jeho ceně, která se vypočítává podle ceny za metr čtvereční pohledové plochy, nejde zrovna o nejlevnější investici. Pro majitelé těchto nemovitostí se proto zakoupení lešení příliš nevyplatí a je pro ně výhodnější si lešení půjčit.

Ale pozor! Pokud máme na mysli zapůjčení lešení, rozhodně nemáme na mysli to, co se celkem u nás děje, a to – obíhání sousedů a zapůjčování různých jednotlivých kousků, které jsou různých typů, značek, často nesplňují bezpečnostní podmínky a koledují si tak o velký problém. Výsledkem takového neprofesionálního řešení bývá smrtelné zranění, které mívá často dohru nejen na pojišťovně, ale i u soudu.

Při** stavbě a rekonstrukci** proto nedávejte důraz pouze na kvalitní materiál, ale i na lešení, které si zapůjčíte a necháte odborně smontovat odbornou firmou, která má k této práci řádnou kvalifikaci.

Některé** stavební firmy** mají ve své nabídce zajištění těchto služeb. I přesto se zajímejte o cenu za niž lešení půjčují, abyste neplatili zbytečně mnoho. Pokud se vám nabídka zdá vysoká, můžete si lešení objednat sami a nechat jej namontovat kvalifikovanou firmou, či pronajmout lešení dané stavební firmě, která zajistí odbornou montáž konstrukce sama anebo můžete přimět stavební firmu, aby se porozhlédla po výhodnějších možnostech sama.

Při výběru lešení vám doporučujeme pohlídat si zda cenu tvoří kompletní lešení anebo pouze základní prvky. Základ je sice mnohem levnější, ale kompletní sestava nabízí vyšší komfort a zaručuje větší bezpečnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13304 (magazinpodnikani.cz#1439)


Přidat komentář