Montáž a prodej solárních systémů

Podepište smlouvu se sluncem, smlouvu na dodávky solární energie. Rozhodně se nemusíte obávat, že by Vám od sluníčka přišla složenka nebo Vám za půl roku či za rok svojí energii zdraží.

Montáž solárních systémů, využívání sluneční energie

Faktem je, že je 15 000x silnější právě sluneční energie, která na naši zemi dopadá zdarma, v porovnání s celosvětovou spotřebou energie uměle vyráběnou. Je až ku podivu, proč tedy sluneční energie po takovém zjištění prostě nevyužíváme? Tradice ve využití sluneční energie je sice již poměrně dlouhá, začala ji na konci 19. století, ovšem hojně jsou stále užívány i ostatní zdroje.

Jaká je návratnost investice do solárních systémů

Slunce znamená pro Zemi život a pro toho, kdo investuje peníze do solárních systémů je sluncem také odměněn po stránce finanční. Kolik ještě potřebujete důvodů pro takovou investici? Tak jedním argumentem může být, že se s největší pravděpodobností nikdy nedožijete toho, že by Váš dodavatel platby za energie snižoval, ba naopak musíte předpokládat, že se budou jen a jen navyšovat. Slunce složenku nikdy nepošle! Dále jste na tohoto dodavatele závislý s jeho dodávkami – vzpomeňte na nedávné problémy s dodávkami z** Ruska**.

Investice do solárních systémů je 100% vratná a následně pouze zisková. Výkonnost systémů klesá po velmi dlouhé době a ve velmi nízkém procentu. Dalším argumentem je jistě i fakt, že jsou solární panely prakticky bezúdržbové. Přihlédněme také k jistotě, že je výroba takové energie 100% ekologická, nezatěžuje životní prostředí a nikomu tedy neškodí. Obnovitelné zdroje energie jsou na vzestupu a v budoucnu stejně budeme na ně odkázáni. A jistě by jsme našli další a další důvody...

Jaká je funkce solárních systémů

Systém zachycuje sluneční paprsky a mění je na energii. V zimních měsících je nadále zajištěn provoz nemrznoucí kapalinou, takže systém je celoroční**. Typy kolektorů jsou jednak kapalinové, vakuové ploché nebo vakuové trubicové. Kapalinový kolektor** je tvořen z měděných trubek, na nich jsou navařeny lamely s vysoko selektivním povrchem – černým krystalem a zaskleny jsou tvrzeným sklem.

Ve vakuových plochých kolektorech je vnitřní prostor vyvakuován. Naopak v trubicových je kolektor vytvořen z měděných trubek ve středu vakuových trubic ze skla, za nimiž je zrcadlová plocha odrážející sluneční paprsek do středu těchto trubic.

K čemu všemu využít solární systémy

Je několik možností jak zapřáhnout sluneční paprsky do práce, o možnostech si povíme detailněji

  • solární ohřev TUV
  • solární přitápění
  • solární ohřev bazénů
  • fotovoltaické elektrárny

Ohřev teplé užitkové vody solárním systémem

Rodinné domy ale i jednotlivé byty v paneláku lze připojit na solární ohřev teplé užitkové vody. Je to jeden z nejjednodušších systémů využití tohoto zdroje energie. Kvalitně navržený projekt a zařízení tohoto typu dokáže dle dosavadní praxe ušetřit až 60 či 70 % ročních nákladů za energii.

Solární energie a přitápění

Při využití této energie ze slunce, můžete snížit další finanční náklady také na topení. Podle studií realizovaných montáží lze konstatovat, že 100% nákladů na vytápění solární systém obstará v letních měsících + ještě lze vyhřívat vodu v bazénu. V přechodovém období solární systémy obstarají 50% dodávek energie na vytápění a v době vysoké zimní spotřeby je to něco kolem 15%.

Ohřev bazénové vody solárním systémem

Teplotní výkyvy během léta lze vhodně regulovat ohřevem vody v bazénu, kdy se lze koupat i při poklesu teploty vzduchu. Sluneční - solární energie Vám levně prodlouží sezonu až o několik týdnů.

Pokud máte bazén, navíc zastřešený, můžete se z koupání těšit opravdu velmi dlouho. Sestavám těchto solárních článků se říká solární panel a sestavám solárních panelů na jednu plochu pak říkáme fotovoltaická elektrárna.

Tipy solárních panelů, amorfní solární panely

V zásadě rozlišujeme tři různé tipy solárních panelů, jedním z nejčastěji využívaných tipů je monokrystalický, polykrystalický a Amorfní solární panel. U monokrystalického solárního panelu, který je v našich podmínkách nejvíce využíván, je účinnost článků asi 13 až 17%. Polykrystalický solární panel má účinnost přibližně 12% až 14% ale jejich výroba je rychlejší a snazší.

Amorfní solární panely mají účinnost asi 2,5 x menší oproti výše jmenovaným panelům, proto jsou prvé dva typy zastoupeny cca z 95%. Panely vyrábějí energii i bez přímého ozáření slunečními paprsky. Tzv. difúzním zářením (pod mrakem) tedy fungují celoročně.

Tepelná čerpadla, alternativní zdroj energie

Dalším alternativním zdrojem energie může být tepelné čerpadlo. Vytápění tímto způsobem pracuje podobně jako obyčejná kompresorová chladnička. Tepelné čerpadlo si bere teplo ze vzduchu, země nebo vody a výměníkem jej předá do topné soustavy.

Takovou topnou soustavou může být ohřev užitkové vody nebo bazénu – k tomu je ovšem třeba čerpadla, které funguje na elektrickou energii. Poměr mezi energií získanou z obou zdrojů pak mezi sebou hodnotíme. Topný faktor, který nám vyjde je vždy vyšší než-li 1 a druhý zdroj energie z tepelného čerpadla má hodnoty od 2 – 3 až ku 5, v podstatě lze jednoduše říci, že pokud je výsledek 6 = 1kW nakupujeme a 5 kW nám přivádí tepelné čerpadlo.

Využití tepelného čerpadla

Ve Vašem rodinném domě jej využijete například pro podlahové vytápění nebo pro vyhřívání bazénu. V zemědělství, průmyslu a podnikatelských sférách například pro ohřev vzduchu v okruhu vzduchotechniky v zimě tedy rekuperace – v zimě prostor zahřívá v létě ochlazuje. Další využití je patrno v klimatizaci a také u chladicích a mrazírenských zařízení.

Jaké jsou druhy tepelných čerpadel

Existují tři základní druhy a to vzduch – voda, země – voda, voda – voda.

  • Vzduch – voda ... Teplo ze vzduchu je využíváno přímo. Výparníkem tepelného čerpadla proudí venkovní vzduch. Tento systém má minimální požadavky na instalaci.

  • Země – voda ... Teplo ze země tedy geotermální teplo se zemním kolektorem převádí cirkulačním okruhem do výparníku díky teplonosné kapalině. Oběhové čerpadlo pak zajišťuje cirkulaci kapaliny, ta se v zemním kolektoru se zahřívá a ve výparníku opět ochlazuje.

  • Voda – voda ... Do výparníku je čerpána podzemní voda, tam se ochladí a je vrácena do druhé vsakovací studny.

Jako příklad uveďme novinku na trhu od nejmenované společnosti, tepelné čerpadlo představuje 78% úspor topných nákladů proti elektrickému vytápění. A pokud takto výkonné tepelné čerpadlo nakombinujete se solárními panely, topíte prakticky zdarma.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13532 (magazinpodnikani.cz#1927)


Přidat komentář