Modernizace výtahů a kompletní servis výtahů Plzeň

Udržování výtahů v bezvadném technickém stavu má zásadní vliv na jejich spolehlivost a bezpečnost. Modernizace výtahů má za cíl přinést spolehlivý provoz a přepravu osob v komfortním prostředí.

Opravit a instalovat moderní výtahové prvky je možné pro širokou škálu výtahů. Modernizaci výtahů lze provést jak u standardních, tak u atypických výtahů. Zkušená firma dokáže navrhnout, vytvořit projekt a zmodernizovat výtah podle přání i těch nejnáročnějších požadavků klientů. Zpracuje návrh technického řešení výtahu a vyhotoví cenovou nabídku s ohledem na konkrétní provozní podmínky objektu a v souladu s platnými normami.

Opravy a servis výtahů v Plzni

Pokud řešíte problém s výtahem, žádáte modernizaci nebo servis výtahů, obraťte se na výtahářskou firmu, která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Pouze zkušenosti totiž zaručují následný bezproblémový provoz a rychlý servis. Profesionální firma přijede na místo budoucí zakázky, obhlédne situaci, zhodnotí technický stav výtahu a navrhne vám potřebné řešení. Samozřejmostí je zpracování cenové nabídky na modernizaci výtahu, kdy vám může nabídnout také generální opravy výtahů, provedení příslušných zkoušek. Montáží komponent a modernizací výtahů ale služby na výtazích nekončí. Firma se o vaše výtahy odborně postará i následně - provádí servis výtahů v nepřetržitém režimu 24 hod denně po celý rok.

Zajištění bezpečnosti výtahů, revitalizace výtahů, modernizace výtahů

Základním úkolem výtahu (někdy nazývaný také zdviž) je doprava osob nebo nákladu do jednotlivých pater budovy. O správný chod a bezpečný provoz tohoto zdvihacího zařízení se starají výtaháři. Ti umí do domu nebo objektu namontovat nový výtah, provést jeho revitalizaci a mají také na starosti servis výtahů. V mnohých starších panelových domech někdy máme pocit, že výtah již dosloužil a je potřeba jeho výměna za nový výtah. Ne vždy je to ale nutné. Ve většině případů je technický stav výtahů vyhovující a špatný dojem na nás dělá pouze nevzhledná a zastaralá kabina výtahu, která ani nevyhovuje novým nařízením. V takových případech nastoupí zkušená výtahářská firma, která zastaralé komponenty výtahu vymění za nové nebo provede komplexní modernizaci výtahu.

Plzeň a okolí osobní výtahy

Jak již název napovídá, osobní výtah slouží především k přepravě osob a jejich menších osobních předmětů a zavazadel (s výjimkou důlního výtahu) do nadzemních nebo podzemních podlaží. Osobní výtahy nemusí nutně sloužit pouze ve veřejných nebo obytných budovách jakou jsou panelové domy, nemocnice, obchodní domy, firmy apod. Osobní výtahy jsou využívány také v domácnostech, respektive v rodinných domech. V takovém případě se jedná o takzvané domácí výtahy. Jedná se o zjednodušené výtahy, které slouží jako dopravní zařízení mezi podlažími v rodinných domcích, firemních objektech nebo ubytovacích zařízeních. Výtahy se uplatní v takovém prostředí, kde je vyžadováno jednoduché, levné, ale současně estetické řešení dopravy osob. Osobní výtahy jsou nejdéle používány v panelových domech, kde je v současné době potřeba je modernizovat. Tato modernizace výtahů je prováděna včetně oprav šachetních konstrukcí, které mohou být například prosklené nebo opláštěné různými materiály, např. sádrokartonovými deskami nebo lakovanými kazetami.

Modernizace výtahů na Plzeňsku

Pokud je výtah zastaralý a neodpovídá současným normám a požadavkům, nemusí být zákonitě nutné je vyměnit za nový. Mnohem výhodnější a levnější řešení je modernizace stávajícího výtahu. Firma s dlouholetou zkušeností se servisem výtahů a jejich modernizacemi provádí jejich revitalizace podle skutečného technického stavu a na přání může přidat požadované funkce výtahu. Při návrhu na rozsah modernizace výtahu je brána v úvahu především inspekční zpráva o technickém stavu výtahu. Prvotní nabídka obsahuje modernizaci těch komponent výtahu, které to nezbytně potřebují, přičemž konečný rozsah modernizace je dohodnut následně, kdy se jedná o modernizaci výtahu na přání. Modernizace výtahů je možné realizovat také postupně, v několika etapách.

Je důležité výtahy modernizovat?

Výtahy slouží zejména v panelových domech po mnoho let a za tu dobu se změnily nároky na funkčnost výtahů, přibyla nová nařízení o bezpečném provozu a některé z komponentů se opotřebovaly. Modernizaci výtahů z důvodu zvýšení bezpečnosti nařizuje i Evropská unie. Mnoho součástí výtahů je však výhodné zachovat a modernizace je pak mnohem levnější. Firma s dlouholetou zkušeností s modernizacemi výtahů vám dokáže nabídnout modernizace starých výtahů, například v obytných domech, při zachování maximálního množství původních komponent. Nabídne Vám precizně propracovaný projekt postupné modernizace staršího výtahu, vyzkoušený mnohaletou praxí v souladu s nařízeními Evropské unie.

Co zahrnuje modernizace výtahů?

Výtah se skládá ze čtyř částí a každá tato část vyžaduje určité kroky.

Výměna elektroinstalace výtahu, výměna omezovače rychlosti

Zde se provádí výměna původního stroje za nový se stálou olejovou náplní včetně rámu a odkláněcí kladky a provede se výměna hlavního vypínače výtahu, elektroinstalace, výměna omezovače rychlosti a montáž osvětlení strojovny.

Modernizace rozvaděče výtahu**

Modernizace rozvaděče představuje výměnu stávajícího rozvaděče za rozvaděč s frekvenčním měničem, včetně dorozumívacího zařízení GSM na stálou vyprošťovací službu.

Výměna čelního portálu se šachetními dveřmi

Zde se provádí výměna kompletního čelního portálu se šachetními dveřmi s dovíracím systémem a spínači. Instalují se tlačítka přivolávačů v úpravě antivandal ve výchozí stanici se signalizací polohy klece a v ostatních stanicích se šipkami směru jízdy. Přivolávače jsou v úpravě nerez. Provede se výměna závaží omezovače rychlosti včetně lanka, přepásání a dovážení vyvažovacího závaží nebo montáž nového ocelového závaží, výměna nárazníků a elektrické instalace šachty a vlečných kabelů. Dále je nutné realizovat montáž ocelových vodítek vyvažovacího závaží a montáž osvětlení šachty.

Výměna kabiny výtahu

Výtahářská firma provede kompletní výměnu kabiny včetně nového rámu, obousměrných zachycovačů, vodících čelistí, samomazačů, ovladače revizní jízdy, vážení, kompletního závěsu kabiny a výměny nosných lan. Kabina je z ocelových, nebo hliníkových plechů s povrchovou úpravou Komaxit nebo Polyrey (folie imitace dřeva nebo mramoru). Instaluje se podvěsný strop se vzorem dle výběru s osvětlením LED trubicemi, podlahová krytina, zrcadlo a nerez madlo. Nové tlačítkové tablo z nerezu s tlačítky v provedení antivandal je opatřeno slepeckým písmem, LCD displejem se signalizací polohy, obousměrnou komunikací na vyprošťovací službu a nouzovým osvětlením. Posledním krokem je instalace kabinových dveří v provedení nerez s okénky.

Servis a revize výtahů na Plzeňsku

Osobní výtahy jsou klíčovými zařízením budov, proto je** správná a bezchybná funkce výtahu** nezbytností. Zkušená výtahářská firma vám dokáže nabídnout optimalizovaný systém servisu, kdy je servis výtahů uzpůsoben konkrétním provozním podmínkám budovy. Cílem je udržování výtahů v technicky a funkčně vyhovujícím stavu při respektování platných evropských i národních norem. Rozsah prováděné servisní práce na výtahu je stanoven v servisní smlouvě, dle individuálních požadavků a potřeb zákazníka. Převážnou část servisu tvoří tzv. paušální servis na výtahy, kdy firma provádí servisní prohlídky výtahů a vykonává všechny potřebné úkony, které předepisují příslušné ČSN a bezpečnostní předpisy pro zajištění bezpečného provozu výtahu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13675 (magazinpodnikani.cz#2647)


Přidat komentář