Kovovýroba - schodiště, zábradlí - České Budějovice

Zpracování kovů patří k nejstarším řemeslům. Moderní kovovýroba se zaměřuje především na kovové konstrukce, zábradlí, ploty, schodiště a pergoly. Setkáme se s ní také v automobilovém průmyslu nebo při zakázkové umělecké výrobě.

Jaká je historie zpracování kovů

Lidé začali zpracovávat železo již v 3. tisíciletí před naším letopočtem. K většímu rozmachu nastává kolem 12. století před naším letopočtem v Asii, kde začíná výroba kovových předmětů, určených k denní potřebě. Rozvoj používání železa je v Evropě patrný v halštatském období. Tehdy se poprvé začalo využívat polotovarů, jako byly například železné lupy a hřivny. Z té doby se nám dochovaly perlíky, malé kovadlinky a pérové kleště. V kovárnách byla v této době používána těžká kovová kladiva. Tehdejší kováři již využívali některé techniky - sekání kovů za tepla, probíjení, pěchování, tepání, nýtování či hlazení povrchu. Z nalezených předmětů denní potřeby lze usuzovat, že lidé ovládali rovněž štěpení a ohýbaní železných prutů. Jako materiál se převážně vyžívala nestejnoměrně nauhličená a měkká ocel. Přestože již tehdy bylo známo kalení, užívalo se velmi zřídka.

V laténském období, které je považováno za mladší dobu železnou, vynikají mezi kováři hlavně Keltové. Dochází k větší poptávce po ocelových předmětech především mečích. Začíná se vyrábět také množství nových předmětů. Mezi ně patřily hlavně kování, klíče a jednoduché zámky. Římané již znali všechny základní kovářské techniky. Kovárny té doby byly podobné těm, které byly využívány v 19. století. Měly již krytou výheň a dmychadlo. Kovárny se začaly specializovat na určitý sortiment zboží. Po úpadku Keltů prožívá zpracování kovů složité období.

Kovářské řemeslo v Česku

V 7. století pronikají do keltských oblastí první Slované. Ti měli už základní kovářské dovednosti, které si doplnili přejímáním znalostí germánských kmenů. Kovářství bylo v té době vysoce ceněno. Kováři měli i svého boha, který se jmenoval Svarog. Za časů renesance je poptávána umělecká kovářská práce, která dosahuje svého vrcholu v baroku. Dekorativní mříže a další ozdobné** kovářské prvky** se objevují v parcích, nádvořích, krbech a balkónech. Pro rokokové kovářství je charakteristická zdobnost.** Dekorativní funkce** se nejvíce objevují na mřížích. V té době dochází k rozvoji také menších kovářských prací, jako byly například lucerny nebo zábradlí. Konec rokoka je spojen s počátky manufakturní výroby, která ovlivnila všechna řemesla kovářství nevyjímaje. V klasicismu dochází díky sériové výrobě k potlačování individuálních prvků. ve druhé polovině 19. století kovářství upadá, protože tehdejší styly nenabízejí mnoho možností jeho uplatnění. Začátek minulého století přináší řadu nových uměleckých stylů.

Výroba schodišť, kovová schodiště

Na výrobu schodů jsou kladeny vysoké požadavky formou přísných norem, které musí splňovat. Nejčastěji se setkáváme s** kovovými, dřevěnými a kombinovanými schodišti**. Máme přímé, lomené, vřetenové, točité a obkladové typy. U kovových schodišť je jejich konstrukce tvořena ocelovými nosníky. Ty jsou ukotveny do podlahy, stěn nebo stropu. Schodiště jsou vždy uložena na podložkách zabraňujícím přenášení vibrací do okolních konstrukcí. Veškeré montážní spoje jsou svařovány a ocelové části natřené antikorozním lakem. U točitých je navíc vřeteno upevněno k podlaze a stropu a na něm jsou navařeny nosníky. Jednotlivé schody jsou nejčastěji vyráběny ze dřeva nebo oceli, ale najdeme také skleněné nebo kamenné stupně. Podle materiálů se liší jejich upevnění ke konstrukci. Dřevěné schody jsou šroubovány, ocelové přivařeny a ostatní lepeny.

Venkovní a interiérová zábradlí

Zábradlí nám slouží k ochraně proti pádu nebo vymezení určitého prostoru. Nejčastěji se s ním setkáme u schodišť, balkónů a oken. Zábradlí dělíme na interiérová a venkovní. Podle jejich umístění vybíráme materiál, z něhož jsou vyrobena. Kovová pozinkovaná zábradlí mají velkou hmotnost, která zatěžuje konstrukci stavby. K dalším jejím nevýhodám patří náročná doprava a manipulace s nimi. Nejsou vhodná k použití v interiérech, ale spíše v** exteriérech**. Značnou váhu mají také chromová a nerezová zábradlí. Tato schodiště je totiž nutno pravidelně leštit a konzervovat.

Brány a vrata, výroba

Brána nám umožňuje průchod přes ohraničení. Setkáme se s ní například u plotů nebo zídek. Brány můžou sloužit k vchodu osob nebo vjezdu automobilů. Jejich pohon může být manuální nebo automatizovaný. Zatímco u** brány s ručním otevíráním** musíme dbát o bezpečnost a pamatovat na její uzamykání, u automatizovaných typů jsou motory vybaveny dálkovým ovládáním a bezpečnostními čidly na sloupcích. Samonosné posuvné brány se vyznačují jednoduchou montáží a pevností. Zemní práce je nutno provést pouze pro upevnění sloupků a podkladů pro řídící mechanismus, čidla a rozvody kabelů. Brány posuvné na kolejnici vyžadují úpravu zeminy pro osazení průjezdové kolejnice. Tu je nutno udržovat a chránit před sněhem, ledem, kameny a listím tak, aby posuvná plocha byla vždy volná. Tento typ je montován tam, kde požadovaná šíře překračuje maximum samonosné brány a také v případech, kdy chceme použít masívní ocelovou výplň. ** **

Posuv brány zajišťuje kolejnice umístěná v základovém betonu. Ovládá se pomocí vedení, které může být umístěné uvnitř objektu. Jako výplň těchto vjezdových bran se používá plast, ocel nebo dřevo. Pokud však nemáme dostatek prostoru pro umístění posuvných typů či uvažujeme o umístění ozdobných prvků, tak dobrou volbou pro nás budou dvoukřídlová vrata. Jejich elektromechanická ramena zaručují co možná největší průjezdnou šířku a v zavřené poloze je není nutno zamykat. U těchto bran můžeme volit z ručního nebo automatického zavírání. V druhém případě pohyby vrat ovládáme dálkovým ovládačem nebo pulzním tlačítkem na zdi. Nosné profily tohoto typu bran tvoří čtvercové nebo obdélníkové profily.

Ploty a ohrady, výroba

Plot zabraňuje vstupu do vymezeného prostoru nebo výstupu z něho. Podle jeho stavby rozlišujeme samonosné pásy, dílcové druhy a oplocení skládající se ze sloupků a výplní. Ploty mohou být vyrobeny z dřeva, kovu, kamene, betonu, keramiky nebo vhodnými kombinacemi těchto materiálů. Jejich výplň je tvořena rovnými nebo složitějšími liniemi s různými ozdobnými prvky. Oplocení lze přizpůsobit terénním nerovnostem. Montáž plotu je prováděna do sloupků. Zvláštním druhem jsou ohrady, které zabraňují útěku hospodářských zvířat. Pro vyšší bezpečnost montujeme ploty z ostnatých drátů, které znesnadňují průnik nežádoucích osob, nebo je napájíme elektrickým proudem.

Výroba kovových konstrukcí

Pro výrobu konstrukcí budov se využívají ve velké míře kovy. Nejčastěji se setkáváme s ocelí. Rámy ocelových konstrukcí se šroubovanými profily bývají z IP profilů, které jsou ve střešní konstrukci propojeny vaznicemi. Na ně se pokládá zateplený nebo nezateplený střešní pás.** Ocelové konstrukce** se používají především u průmyslových staveb a hal, ale najdeme je také u mostů, lávek nebo větších budov. Rozlišuje svařované a příhradové typy. Svařované ocelové konstrukce jsou dnes nejčastěji vyráběným konstrukčním prvkem. Nemají velké nároky na velikost základových patek a tím zlevňují výslednou stavbu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14062 (magazinpodnikani.cz#3039)


Přidat komentář