Kompletní elektromontážní služby - Pardubice a okolí

Bez elektřiny si dnes život umí představit jen málokdo. Elektřina nám pomáhá, ale na druhou stranu neodborná manipulace s ní může být životu nebezpečná. Proto bychom se měli obrátit na odborníky.

Elektroinstalace je soustava elektrického zařízení, která je potřebná k přenosu elektrické energie, dat a slaboproudých signálů. Elektrické rozvody by měl mít vždy na starosti odborník. Jen ten se vyzná v pravidlech, které je nutné při elektroinstalaci dodržovat. Odborník na elektroinstalaci má také dostatek zkušeností, se kterými se člověk snažící se elektroinstalaci nainstalovat, nemůže chlubit. Elektřina je při neodborném zacházení velice nebezpečná, proto raději neriskujte a obraťte se na odbornou firmu.

Zřizování elektroinstalace v domě

Nejdříve je nutné si nechat vyhotovit návrh podle přísných norem a předpisů. Na základě tohoto je možné provést celou elektroinstalaci. Práci by měl provést profesionálně vyškolený elektroinstalatér. Neodbornou elektroinstalací rozvodů hrozí nebezpečí úrazu. Po zprojektování a realizaci musí být vše přezkoušeno a na základě toho se může vystavit** revizní zpráva**. Tato zpráva je potřebná pro vámi vybraného dodavatele elektrické energie.

Rekonstrukce či montáž elektroinstalace v domě zahrnuje montáž přípojky nízkého napětí, vnitřní elektroinstalaci, hromosvod a také uzemnění.

Přípojka nízkého napětí, normy na přípojku

Jedná se o elektrické zařízení, které slouží k připojení odběrných elektrických zařízení. Přípojka nízkého napětí slouží také k připojení nemovitosti na distribuční síť elektrické energie. Nesmíte zapomínat, že je vázána mnoha předpisy a normami, které se týkají jak jištění vedení, tak minimálních průřezů vodičů.

Vnitřní elektroinstalace

Zahrnuje část** silnoproudu a část slaboproudu**. Silnoproudá část se skládá ze světelné instalace, zásuvkové instalace, instalace motorové a rozvaděče. Nejdůležitějším základem vnitřní instalace je elektroměrový rozvaděč. Při realizaci vnitřní elektroinstalace musí odborník respektovat určité normy jako například normy, které určují minimální počet zásuvek a světelných vývodů, dále normy pro elektroinstalaci v koupelně apod. Pokud někde není možná elektroinstalace, potom Vám každý elektroinstalatér nebo revizní technik, nabídne jiné možnosti řešení. Elektroinstalace se provádí v obývacím pokoji, jídelnách, pracovnách, v ložnici, v dílnách, u venkovních osvětleních a prádelnách, bazénech atd.

Hromosvod, montáž hromosvodů

Jde o zařízení, které je schopno vytvořit umělou vodivou cestu pro svedení bleskového výboje. V domě je nezbytnou součástí elektroinstalace.

Uzemnění, realizace uzemnění

Slouží jako ochrana pře úrazem elektřinou, před přepětím a bleskem. Uzemnění znamená vodivé spojení se zemí. I realizace uzemnění podléhá určitým normám.

Pojistky, ochrana proti poškození proudem

Jde o elektrické přístroje, které slouží jako ochrana před poškozením nadměrným proudem. Nejslabším místem elektrického obvodu je právě pojistka, takže při zahřátí vyšším proudem se vodič umístěný v pojistce přetaví a tím se přeruší elektrický obvod. Vyšší proud se tak nedostane k elektrickým spotřebičům a nezpůsobí tak žádnou škodu.

Rekonstrukce elektroinstalace

Celá řada starších domů, ať už panelákových, soukromých nebo firemních neodpovídá dnešním požadovaným normám pro elektroinstalace a její rozvody jsou již poznamenány časem, který od jejich instalace proběhl. Největším problémem jsou** hliníkové rozvody**, které je nutné vyměnit za nové měděné. Další problém je nedostatečný rozvod zásuvek a spínačů. Hrozí zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Na začátku** rekonstrukce** je tedy nutné odstranit staré hliníkové vodiče a jejich chrániče. Je zapotřebí udělat celý rozvod kompletně nový bez zachování jakýchkoli částí, například zásuvky. v momentě, kdy je odstraněna celá elektroinstalace, začne se s plánováním rozvodů nových, kdy se rozdělí do několika okruhů- vedení, rozvaděče, zásuvky, domovní spínače, připojení přístrojů s větším zatížením. Po samotné** instalaci rozvodů vedení**, jsou zapojeny proudové chrániče a následně je všechno podrobeno kontrole. Na konec proběhne spravení stěn.

Revize elektroinstalace

Přejete-li si bezpečnost pro celou rodinu, pak je revize elektrických rozvodů naprosto nutná. Poskytuje jistotu a ochranu před jakýmkoli úrazem nebo požárem.

Všechny revize jsou dané podle platných zákonů jako například vyhlášky 48/82 Sb., kdy musí být revize prováděna pravidelně od doby provozu po celou dobu jejich životnosti. Revize se musí provádět** každých 5 let**. Pokud tak neučiníte a máte pojištěnou domácnost, následuje krácení pojistné události nebo jiné postihy ze strany Státního orgánu. Revize neznamená pouze kontrolu, ale i čištění, různé opravy, upevňování elektrických rozvodů, přípojek a zásuvek. Všechno toto má na starosti revizní technik.

Zpráva o** revizi elektrického zařízení** musí obsahovat následující:

  • určení druhu revize - zda jde o revizi pravidelnou či výchozí
  • vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
  • seznam všech provedených úkonů a použitých přístrojů při revizi
  • informace o zjištěných závadách
  • naměřené hodnoty
  • datum ukončení a zahájení revize
  • jméno a podpis revizního technika + jeho evidenční číslo

Co se náplně práce** revizního technika** týká, tak provádí** revize a kontroly elektrických spotřebičů**, výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení a hromosvodů, veškeré revize pracovních strojů, údržbu elektroinstalace, odstraňuj zjištěné závady, opravuje systémy nouzového osvětlení a mnoho dalších služeb.

Využití elektroinstalačních a revizních služeb

Elektroinstalační služby a jejich revize je možné vykonávat při rekonstrukci v rodinných domech nebo při nových rozvodech, a to v bytech, prodejnách, zdravotních zařízeních nebo školách nebo i kompletně na klíč. Rekonstrukci je možné provést po částech nebo celkově.

Cena za odvedenou práci je vždy individuální. Dnes může být kompletně celá domácnost ovládána elektrickou energií. Jinde se snaží snížit náklady na elektrickou energii využitím přírodních zdrojů. Paradoxně se snížení nákladu promítne do vyšší pořizovací ceny rozvodů a zařízení. Většinou řekne přesnou cenu rekonstrukce rozvodů až vypracovaný projekt. Cenu elektroinstalace byste však nikdy neměli snižovat na úkor bezpečnosti. Vždy je lepší si připlatit a vědět, že celá domácnost je chráněna jističi o správné hodnotě a tudíž bezpečná, než riskovat úraz elektrickým proudem nebo vyhoření.

Elektroinstalace se neobejde bez odborníka

Rozhodně se nedoporučuje zasahovat do elektroinstalace bez znalosti všech norem a předpisů. Proto, chcete-li cokoli renovovat, vyhledejte ve Vašem městě nebo okrese elektroinstalačního a revizního technika. Má dostatek zkušeností, svou práci odvede rychle, kvalitně a poskytne za ni záruku. S proudem si není radno zahrávat!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13153 (magazinpodnikani.cz#1089)


Přidat komentář