Elektronické zabezpečení domů, bytů a jiných objektů - okres Svitavy

Pocit bezpečí je jednou ze základních potřeb každého z nás. Schopnost ochránit majetek i samotné majitele a obyvatele před případnými zloději, požárem nebo únikem plynu patří k základním vlastnostem každého objektu.

Jak chránit svůj majetek i sebe?

Každý majitel domu nebo bytu by se měl postarat o to, aby jeho domácnost byla co nejbezpečnější. Podívejme se, jaké možnosti zabezpečení nám současná moderní technika nabízí.

Způsoby zabezpečení

Rozlišujeme dva základní způsoby zabezpečení domů, bytů a ostatních objektů: mechanické zabezpečení a elektronického zabezpečení. Nejlepším způsobem je kombinace těchto dvou způsobů, která dokáže poskytnout dokonalou ochranu.

Mechanické zabezpečení

Mechanické zabezpečení je starším typem ochrany domů. Jedná se o** pasivní způsob zabezpečení**, který zahrnuje všechny překážky, které jsou kladeny zlodějům nebo jiným nezvaným lidem, kteří se snaží vniknout do objektu. Dříve toto bylo jedinou možností, jak svůj majetek ochránit, dnes už jsou tyto způsoby nedostatečné. Mechanické způsoby však poskytují velice dobrý základ pro kompletní ochranu objektu, doplnění byť jen o základní elektronické zabezpečení může přinést vynikající výsledky. Mezi základní druhy mechanického zabezpečení patří:

  • bezpečnostní dveře
  • fólie na sklo
  • mříže
  • předokenní rolety

Elektronické zabezpečení

Elektronické zabezpečovací systémy jsou vynikajícím moderním způsobem, jak ochránit sebe i svůj majetek. Postupně se stávají standardním vybavením našich domácností. Jedná se o kombinaci několika zařízení, která navzájem spolupracují, a tvoří tak funkční celek. Ten může zajistit ochranu před různými druhy nebezpečí. Elektronické zabezpečení je napájeno zejména ze sítě, v případě výpadku elektrického proudu pak z vestavěných bezúdržbových baterií. Rozlišuje dva základní typy elektronických zabezpečovacích systémů: drátové a bezdrátové.

Drátové vedení

novostaveb a u při případných rekonstrukcích je možné využít drátového vedení zabezpečení. Systém se vytvoří tak, že kabely budou schované, takže jejich vedení bude zcela bezpečné, a navíc estetické, protože stěny nebudou ničím porušovány. Výhodou je nižší cena údržby a komponent.

Bezdrátové vedení

Tohoto typu se využívá v již hotových domech nebo bytech, pokud nechceme bourat zdi nebo kabely vkládat do nevzhledných lišt. Toto vedení je stejně funkční a kvalitní jako vedení pomocí drátů, navíc nám ušetří náklady na materiál. Výhodou je rychlejší instalace a větší flexibilita.

Co všechno lze zabezpečit?

Zabezpečit je možné každý objekt, ať už jde o rodinný dům, malý či velký byt, garáž, obchod, dílnu, sklad, školu nebo třeba i muzeum. Systém se vytváří vždy přesně na míru danému objektu a všem požadavkům zákazníka.

Proti čemu nás elektronický zabezpečovací systém chrání?

Úlohou tohoto systému je nás ochránit před různými nečekanými událostmi, které by mohly znepříjemnit náš život. Podívejme se nyní na jednotlivé možnosti zabezpečení.

Kamerové systémy

Někteří lidé si myslí, že** kamerové systémy** jsou příliš nákladné a hodí se pouze pro průmyslové objekty. Opak je však pravdou. Díky novým technologiím a rychlému rozvoji se kamerové systémy zlevňují, přizpůsobují se i rodinným domům a bytům a stávají se tak jejich nedílnou součástí. Kamerový systém je tvořen kamerou, záznamovým zařízením (obvykle pevný disk) a výstupním zařízením, tedy monitorem. Výsledný obraz může mít podle potřeb různou kvalitu, může být černobílý i barevný.barevný. Přenos obrazu je možný v lokální síti i po internetu. Střežit je možné pouze konkrétní vybraná místa (zejména vstupy), nebo i celý prostor. Kamery se dají využít nejen k monitorování, co se děje kolem domu v době naší přítomnosti i nepřítomnosti, ale i k hlídání dětí, případně nemocných osob, které se nacházejí v jiných místnostech než my.

Kontrola vstupu

Další velice moderní možností zabezpečení je systém kontroly vstupu (případně i výstupu). Systémy dělíme na dotykové a nověji i bezdotykové. Pro vstup do domu tak nejsou potřeba žádné klíče, použije se pouze čip, karta nebo otisk prstu. Ztracený nebo odcizený čip či kartu je možné okamžitě zablokovat, vyhneme se tak nákladům na pořizování nových zámků a klíčů. U instalace ve firmách lze u tohoto typu zabezpečení využít i další výhody tohoto zařízení, jako jsou např. možnosti omezit vstupy pouze na určitý čas nebo dny a použití systému pro kontrolu docházky.

Protipožární signalizace

Elektronické zabezpečení neznamená pouze ochranu před zloději, ale samozřejmě i ochranu před případným požárem. Toto zabezpečení je velice důležité, neboť požáry vznikají někdy velmi snadno a stačí k nim i jen malá nepozornost. Zařízení by tedy rozhodně nemělo v žádném domě, bytě, ani firmě chybět. U novostaveb je instalace takovéhoto zařízení dokonce předepsána zákonem. Zařízení dokáže včas rozpoznat vznikající požár, a tak zabrání možným škodám na majetku i zdraví obyvatel. Nejjednodušší variantou je poplašná siréna, která nás upozorní na vznikající požár a my můžeme včas začít jednat, tedy sami hasit, případně u většího nebezpečí zavolat hasiče a z ohroženého místa odejít do bezpečí. Poplach ze sirény je možné převést i na jiné potřebné místo. Pro náročnější klienty však existují i velice propracované systémy, které jsou samy schopné informovat hasiče o požáru, vytvořit únikové cesty a zprovoznit opatření zamezující šíření požáru (např. otevírání nebo zavírání dveří podle potřeby, odvětrávání únikových prostor apod.). Základním druhem** protipožární ochrany** je opticko-kouřový detektor, který reaguje na přítomnost kouře. Dalšími možnostmi jsou např. detektory, které detekují prudké zvýšení teplot, tyto detektory se používají zejména v prašných prostorech.

Detekce úniku plynu

Pokud je v domě zavedený plyn, dalším důležitým prvkem zabezpečení je pořízení detektoru úniku plynu. Ten slouží k indikaci úniku všech hořlavých plynů (zemní plyn, propan, butan, svítiplyn apod.) z různých zdrojů (plynový sporák, kotel atd.). K indikaci úniku plynu dochází díky speciálním čidlům, která v případě nebezpečí spustí alarm.

Revize systému

Důležité je říci, že po** nainstalování zabezpečovacího systému** musí být provedena kompletní zkouška. Ta se zapíše do revizní zprávy. Poté se zkouška každý rok zopakuje, aby měl uživatel jistotu nezávadné funkčnosti celého systému.

Není důvod váhat

Zabezpečovací systémy jsou v dnešní době tak vyspělé, že je můžeme označit za téměř dokonalé. Mohou nám pomoci v různých případech nebezpečí a ušetřit nám tak čas, peníze i zbytečné starosti. Dalším kritériem, proč si nechat dům tímto způsobem zabezpečit, je fakt, že u některých pojišťoven je při uzavírání pojistné smlouvy zohledňováno, zda dům je, či není zabezpečen. Placená částka za pojištění může být u zabezpečeného majetku nižší a případná pojišťovnou vyplacená částka při pojistné události vyšší.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13289 (magazinpodnikani.cz#1384)


Přidat komentář