Elektroinstalační práce - Ostrava

Hrátky s elektroinstalací se Vám mohou pekelně vymstít! Možná si myslíte, že na zapojení několika drátů není nic těžkého, ale pokud elektroinstalaci nerozumíte, můžete se nebezpečně a mnohdy i smrtelně zranit! Přenechejte práci cvičeným elektrikářům!

Pod pojmem elektroinstalace si mnohdy představíme složitý řetězec sítí a elektrických zařízení rozložených po našem domě. Kvalitně zrealizovaná a zabudovaná elektroinstalace má však za úkol bezpečnou dodávku elektřiny, bez které bychom náš domov nikdy neuvedli do správného provozu. Energie se však může získávat i jinak - uhlím, zemním plynem nebo např. solární energií. Elektroinstalace nám sama o sobě umožňuje komfortní bydlení s provozem bílé techniky, napájením elektroniky a osvětlením. Světlo a elektrický proud dnes patří k nedílné součásti celé lidské společnosti.

Jaká jsou rizika vadné elektroinstalace

Stav vadné elektroinstalace, Vy jako laik, jistojistě neodhalíte. I když Vás manželka vychvaluje do nebe, jak jste šikovný, že zastanete veškerou práci v domě - hotový Ferda Mravenec - do opravy elektroinstalace svépomocí se rozhodně nepouštějte, jestli se máte alespoň trochu rád! Pro klidný spánek Vás i celé Vaší rodiny povolejte na tuto práci profesionály. Pokud je elektroinstalace provedena špatně a nekvalitně, mohou to odnést veškeré elektrospotřebiče v domě. V tom případě by už nebylo co opravovat, naopak! V těch nejhorších případech se vady na elektroinstalaci odskáčí smrtí...Bezpečnost a funkčnost každé elektroinstalace musí pravidelně kontrolovat revizor, který zjistí i sebemenší závadu a doporučí její odstranění v co nejrychlejší době. Nejhorší vady a problémy jsou každoročně zjišťovány u elektroinstalace starší 20 a více let. Čím je totiž elektroinstalace starší, tím je méně spolehlivější a bezpečnější. Nebezpečí elektřiny je přitom dosti vážné! Elektrickou energii totiž necítíme ani neslyšíme. I tak dokáže vytvořit neuvěřitelný žár a může člověka snadno usmrtit. Pravidelné revize nikdy nepodceňujte!

Profesionální elektrikář

Proč je dobré mít po ruce vlastního elektrikáře, kterému můžeme bezmezně důvěřovat? Zná kompletně Vaši elektroinstalaci a velmi rychle se orientuje v možných problémech. Elektrikáři Vám pomohou se zapojením větších spotřebičů jako jsou ledničky, pračky nebo bojlery. Jejich služby jsou nutné i při plánované kompletní rekonstrukce celé elektroinstalace. Na výměnu žárovek či zapnutí pojistek je však volat nemusíte! U těchto řemeslníků však vždy požadujte revizní zkoušky a dokázanou praxi z oboru. Tak budete moct svěřit Váš dům do dobrých rukou a v noci se Vám bude mnohem lépe usínat, než když opravu elektřiny odkážete sousedovi "všeumělovi". Něco zkrátka sami nezvládneme! Je dobré zůstat u toho, co děláme a opravdu elektroinstalace svěřit povolaným.

Zednické práce

Zedničina k práci elektroinstalační patří neodmyslitelně. Zednická činnost však obsahuje daleko více odvětví a druhů práce. Co všechno zedničina zahrnuje?

 • výstavba objektů, malování
 • rekonstrukce bytových i nebytových prostor
 • stavební úpravy jakéhokoliv rozsahu
 • zateplování a rekonstrukce fasád
 • dokončovací a zemní práce

Dokončovací práce

K zednické práci by mělo automaticky patřit i dokončení. Příprava místnosti před zahájením rekonstrukce nebo úklid po rekonstrukci je u této profese samozřejmý. Mezi dokončovací zednické práce patří:

 • omítkářské a štukatérské práce
 • osazování dveřních a okenních rámů
 • kompletační práce
 • vnitřní dekorační práce
 • sklenářské, malířské a natěračské práce
 • vnější i vnitřní úklid

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13596 (magazinpodnikani.cz#2064)


Přidat komentář