Elektroinstalace Vsetín

Nikdo z nás jistě nepochybuje o tom, že bez elektřiny si nelze představit běžný chod domácnosti. Elektrické spotřebiče najdeme snad v každém domě a bytě. Elektřina nám pomáhá v každodenní činnosti, proto je elektroinstalace součástí našeho domova.

Elektroinstalace je něco čemu věříme nebo bychom měli věřit. Energie je uvězněna ve vodičích a můžeme ji spouštět vypínačem přesně podle naší potřeby. Pokud energie jako taková "uteče", nastává opravdový problém nejen pro nás, ale také naše obydlí. Každá elektroinstalace je rozlišná, typickým systémům dávno odzvonilo. Jediná věc, kterou mají společnou, je technické doporučení norem. Každý dům by měl mít svou projektovou dokumentaci o rozsahu a funkci** elektroinstalace**. Pokud však z nějakého důvodu tato dokumentace majitele nemovitosti chybí, může si přizvat na pomoc "osobního" elektrikáře Vsetín. Ten se snadno vyzná v celém elektrosystému a lehce vyhledá i odstraní případný problém.

 

rozvody elektřiny

Využití elektrické energie jsou opravdu neomezené. Existuje nepřeberné množství druhů osvětlení. Nebezpečí v případě elektrického úniku je hrozivější o to víc, jelikož nevydává žádný zvuk, není vidět ani cítit. Energie dokáže způsobit velký žár, může unikat špatnou izolací či špatným zapojením a pro člověka představuje mnohdy i smrt. Čím starší elektroinstalace je, tím je méně kvalitnější a bezpečná. Musí být navržena přesně podle daných standardů a norem, aby mohla v budoucnosti poskytovat dokonalou funkci a životnost. Pokud jste obyčejný domácí kutil a laik, nemáte šanci vyhledat a poznat problém v elektroinstalaci. Proto jsou nutné pravidelné revizní kontroly Vaší domácnosti. Pracovníci těchto společností spolehlivě zkontrolují a odzkouší veškerou instalaci elektřiny ve Vašem domě včetně spotřebičů. Špatně provedená elektroinstalace může mít za příčinu zničení spotřebičů i případný požár celé budovy!

Elektroinstalace pro běžné domácnosti na Vsetínsku

Pokud se rozhodnete pro eletroinstalační firmu, ujasněte si, co všechno jejich služby obsahují a jestli jsou schopni splnit veškeré Vaše požadavky. Jste vlastníkem novostavby? Zjistěte si, jestli firma nabízí i vypracování projektové dokumentace. Elektroinstalace pro domácnost obsahují služby jako PC rozvody, zapojení domácího telefonu, elektrické zabezpečení domácnosti, dodávku hromosvodu, rozvody slaboproudu, revize zařízení aj.

Základy bezpečnosti u elektroinstalace

Měli bychom znát alespoň základní rady bezpečnosti:elektrický proud

 • zákaz používání elektrických zařízení v koupelnách v blízkosti vody
 • nenechávejme děti hrát si s elektrickými zásuvkami a pravidelně kontrolujme jejich uvolnění
 • zákaz používání dvojitého adaptéru pro spotřebiče velkých výkonů
 • nevyměňujeme žárovky pod napětím
 • kable nikdy nevedeme pod kobercem
 • nikdy neopravujme pojistky ničím jiným než správnou pojistkou

Průmyslové elektroinstalace okres Vsetín

Odborné firmy, specializující se na průmyslové elektroinstalace, většinou nabízejí** rekonstrukce elektrických NN sítí ve větších objektech** jako jsou haly, komerční areály, kanceláře a průmyslové objekty-továrny. V průmyslu jde o bezpečnost v hlavním případě! Proto elektro společnosti mimo jiné provádějí** pravidelnou údržbu elektroinstalace** a běžné opravy. Projekce elektrického zařízení a montáže hromosvodů jsou samozřejmostí.

Elektroinstalace venku Vsetín

Pokud využíváme elektřinu i venku nebo před objektem,** zvyšuje se riziko zásahu proudem.**

 • vyvarujme se používání příliš dlouhých kabelů
 • používejme lokální proudový chránič a voděodolná zařízení i kabely
 • prodlužovací kabel kompletně roztáhněme před začátkem práce

Revize elektrických zařízení Vsetín

Možná si kladete otázku -** je vůbec revize nutná?** Provozovatel a majitel** elektrických zařízení** je povinnen odpovídat za jejich kvalitu a funkčnost. Závada na elektroinstalaci mnohdy vede k požáru, což jistě nechceme! Co vlastně tato revize je?

Revize je soubor úkonů, jejichž výsledkem je kompletní revizní zpráva. Díky této zprávě má provozovatel el. zařízení obrázek o stavu a funkci elektrických zařízení a je plně informován o případných vadách či poškození. Hlavní důvod revize je ujištění majitele objektu, že jeho elektroinstalace pracuje správně a bez problému.** Revizní technik** posoudí výchozí stav elektroinstalace, hromosvodů, spotřebičů apod. přesně podle zákonného předpisu. Pokud revizi odmítnete, může Vás čekat potrestání dle zákona a návštěva inspektora bezpečnosti práce.

zástrčka

Jak probíhá revizní kontrola elektroinstalace?

Revizní pracovník** nejprve zkontroluje všechny potřebné doklady** k instalaci. Po této kontrole následuje prohlídka zařízení. Tato prohlídka je pouze vizuální. Zjišťuje se při ní případné poškození instalace a zda je vhodně zvoleno s ohledem na životní prostředí. Následuje měření. V této části je potřeba vypnout veškerou** elektroinstalaci**, aby bylo možné měření provést. Revizní technik dále vypracuje revizní zprávu, ve které objektivně posoudí stav všech zařízení v domě, uvede případné vady a doporučení k jejich odstranění.

Výchozí revize elektroinstalace, pravidelné revize, mimořádné revize Vsetín

Druhy jsou:

 • Výchozí revize - provádí se u každého nové nainstalovaného elektrického zařízení
 • Pravidelné revize - o těchto revizích Vás většinou servisní technik informuje dopředu. Jedná se zde především o revizi budov a objektů, které slouží ke shromažďování osob
 • Mimořádné revize - se provádí v případě, že je elektroinstalace vyměněna či nahrazena jinou nebo pokud se změní její majitel či provozovatel

revize elektřiny

Zapojení spotřebiče profesionálem Vsetín

Pokud ano, i tohle je práce elektrikářů! Elektrický proud bývá mnohdy nebezpečný a bude pro Vás nejlepší přizvat si k pomoci odbornou firmu. Pracovníci elektromontážní firmy nabízejí profesionální montáž spotřebičů nejen do nové kuchyňské linky, ale i dodatečně. Práce je rychlá a nezabere příliš času.** Co vše si můžete nechat firmou zapojit**? Vše od sporáku, trouby, varné desky, přes digestoře, myčky, pračky až po dřez, vodovodní baterie a vestavné spotřebiče! Elektrikáři většinou zajistí i odvoz starých poškozených spotřebičů na místo ekologické likvidace.

Elektroinstalační firma Vsetínžárovka

Český trh nabízí nespočet výborných elektroinstalačních firem. Nejlepší pro nás bude ta společnost, která nám vše srozumitelně vysvětlí, osvětlí a najde vhodná řešení tak, aby nám nic zbytečně nevnucovala. První firma, kterou nám známí doporučí, nemusí být ta, se kterou budeme spokojeni. Vyhledejte recenze a doporučení všech firem v okolí. Je také možné pozvat si k sobě několik odborníků, posoudit jejich návrhy a až poté se rozhodnout. Neméně důležitá je i cena celé zakázky a její výhodnost. Odhadnout cenu celé elektroinstalace bývá obtížné. Ovlivňuje ji mnoho faktorů. Cenu většinou navrší položky nové instalovaných zařízení a přípojů, které souvisí s montáží. Standardní** výměna celé elektroinstalace** v bytě 3+1 vychází přibližně na 40-50 tisíc korun. Při návrhu** nové elektroinstalace** je potřeba, aby měl stavebník základní představu o rozmístění nábytku na běžných místech pokojů. Měl by mít po ruce také Vaše osobní požadavky a přání. Stejně jako každé jiné stavební řemeslo, i elektřina k našemu životu a bydlení neodmyslitelně patří!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13243 (magazinpodnikani.cz#1288)


Přidat komentář