Elektroinstalace Středočeský kraj

S ohledem na moderní životní styl a žádoucí komfort je nezbytné danému trendu přizpůsobit také elektroinstalaci. Elektroinstalace musí nejen splňovat požadavky na kvalitní bydlení, ale musí být také bezpečná.

Elektroinstalační práce v bytě a v rodinném domě

Bez elektroinstalace se v domě ani v bytě neobejdeme. Sami dobře víte, jaká to bývá občas katastrofa, když na pár hodin nejede elektřina. Elektroinstalace je nedílnou součástí každé nové stavby a rozsáhlejší rekonstrukce. Projekt elektroinstalace bývá součástí projektové dokumentace stavby. Než se pustíte do výstavby domu nebo jeho rekonstrukce, pak je důležité si velmi důkladně rozmyslet umístění zásuvek, jejich počet, druh a také rozmístění a počet osvětlení. Pouze v případě, že budete mít vše důkladně promyšlené a naplánované, Vám nebude elektroinstalace dělat starosti a vyhnete se tak pozdějším úpravám. Elektroinstalace v bytě i v domě musí být provedena kvalitně. Jen tak Vám budou spotřebiče bez problémů fungovat a dobře naplánované osvětlení dokreslí Váš interiér. A co je nejdůležitější – profesionálně provedená elektroinstalace bude bezpečná.

Elektroinstalace Středočeský krajElektroinstalace v interiéru

Vnitřní rozvody elektroinstalace v sobě zahrnují jak část slaboproudu, tak i silnoproudu. Ze silnoproudé části stojí za zmínku rozvaděč, který ale musí být za každých okolností přístupný zvenku. Vnitřní elektroinstalace musí být provedena tak, aby splňovala veškeré nároky uživatele domu nebo bytu, ale také platné zákony nebo normy, které se v posledních letech harmonizují s normami EU. Pro určité místnosti jsou přímo stanoveny konkrétní normy, které slouží především jako prevence úrazu elektrickým proudem. Jde především o sprchu, koupelny, sauny, bazény, apod. Při plánování vnitřní elektroinstalace je třeba mít představu o budoucím rozmístění nábytku, apod. Při plánování kuchyně je důležité absolutně nic nepodcenit, neboť  běžně používané kuchyňské spotřebiče vyžadují samostatně jištěné vývody. Pozornost je důležité věnovat také klimatizaci, větrání, topení, atd. Dnes je na trhu nepřeberná škála různého elektrického zařízení, kterým lze svůj byt či dům vybavit, záleží jen na Vašich požadavcích a představách. Co je v poslední době dosti žádané, jsou elektricky ovládané žaluzie, centrální vysavač, centrální řízení domu nebo třeba elektronické zabezpečovací systémy. Při plánování, před realizací vnitřní elektroinstalace je nutné k těmto požadavkům přihlédnout, aby se nemuselo později zasahovat do hotové instalace.

Venkovní elektroinstalace

Elektroinstalace Středočeský kraj

K venkovní elektroinstalaci se přistupuje v případě, že potřebujete vést elektřinu venkovním prostředím. Jedná se např. o osvětlení terasy, či pergoly, pro zahradní osvětlení, pro venkovní zásuvky, pro osvětlení zahradního domku, k čerpadlům, apod. Pro takové venkovní účely se používají elektroinstalační materiály, které jsou přímo pro exteriéry určené.  Co se týče venkovních zásuvek, ty musí mít vždy ochranné víčko, stejně jako musí mít předřazený proudový chránič. Kabely se vedou v zahradě pod zemí, v zákonem stanovené hloubce. Jsou opatřeny barevnou fólií, aby v případě, že budou na zahradě prováděny zemní práce a úpravy, kabely budou vykopány, bylo hned patrné, že se jedná o elektrické kabely.

Elektroinstalace Středočeský kraj

Pokud bydlíte ve Středočeském kraji a hledáte zkušeného, spolehlivého a profesionální elektrikáře, který se zabývá elektroinstalací v bytech i v domech, který provádí revize elektroinstalace, projekty elektrických zařízení a kompletní elektroinstalační práce, pak Vám velmi rádi doporučujeme firmu pana Luboše Hlineckého. Zde si totiž můžete být absolutně jisti profesionálním, vysoce odborným a seriózním přístupem ke každé zakázce. Tato firma je schopna na Vaše přání provést kompletní elektroinstalační služby, od projektu elektroinstalace, až po namontování zásuvek a vypínačů. Pokud Vás nabídka pana Luboše Hlineckého zaujala, pak se na něj jistě obraťte. Budete spokojení jako celá řada zákazníků před Vámi.

Elektroinstalace Středočeský kraj

Projektování elektroinstalace

Nejen realizace elektroinstalace, ale také její projektování je nutné přenechat odborníkům, kteří mají v dané oblasti dostatek znalostí a zkušeností. Pokud stavíte nový dům, patří elektroinstalace při kolaudaci mezi hodně kontrolovanou část. Při plánování je potřeba promyslet polohu všech spotřebičů, všech zásuvek a svítidel a podle toho navrhnout jednotlivé elektrické okruhy. Co se doporučuje, je provést elektrický okruh pro každou místnost zvlášť. Například svítidla v jedné místnosti budou mít vlastní okruh s jističem a zásuvky zase jiný, to stejné platí i u topení, apod. Svůj okruh by také měly mít spotřebiče s velkým příkonem, mezi které patří pečící trouba, bojler, varná deska a další. Nezapomínejte ani na spotřebiče, které můžou přijít do styku s vodou, protože ty je potřeba chránit proudovým chráničem. Jednotlivé vodiče a jističe pro jednotlivé okruhy a i pro celou soustavu a napojení do rozvodné sítě se počítají dle normy ČSN 33 2020. Elektroinstalační kabely se musí vést ve zdi pod omítkou vodorovně a svisle, aby se zamezilo možnému přeseknutí. Před jejich zazděním není špatné si tyto instalace nafotit pro případné budoucí stavební úpravy.

Elektroinstalace Středočeský kraj

Bezpečná elektroinstalace

K elektroinstalaci pouštějte pouze odborníky. Aby byla skutečně bezpečná, je nutné, aby ji montovala pouze osoba patřičně zkušená, vyškolená, s platným osvědčením o splnění zkoušek pro práci s elektrikou. Elektroinstalační zařízení je nutné také odborně zkontrolovat a to předtím, než se uvede do provozu. Po jeho zkontrolování a přezkoušení se vystaví protokol, který se nazývá revizní zpráva. Bez revizní zprávy by elektrárny nepřipojili zařízení přes elektroměr na svou síť. Aby byla elektroinstalace bezpečná, je nutné ji provést kvalitně. Starší, zejména hliníková elektroinstalace, již neodpovídá modernímu stylu bydlení, a její rekonstrukce také výrazně přispívá k její celkové bezpečnosti. Rekonstrukce elektroinstalace by se tak neměla dít převážně z důvodu zvětšení počtu zásuvek, ale v první řadě z důvodu větší bezpečnosti. Jestliže jste koupili nový dům nebo byt a nehodláte se pouštět do větší rekonstrukce, je rozhodně vhodné si nechat udělat revizi elektroinstalace. Je také třeba věnovat zvýšenou pozornost častému vypínání jističů, což bývá většinou v důsledku přetížení elektrického proudu, dále uvolněným zásuvkám a v neposlední řadě zmíněné zastaralé hliníkové instalaci.

Elektroinstalace Středočeský kraj

Revize elektrických zařízení

Tím, budete pravidelně podrobovat** elektroinstalaci revizi**, můžete rozpoznat i malé nedostatky v elektrických zařízení a tyto zavčas odstranit. Předejdete tak případným škodám nebo zranění elektrickým proudem v důsledku vadného elektrického zařízení. Pravidelnou revizí mohou být zjištěné nedostatky zavčas, v podstatě za minimum financí, odstraněny. Revizí se udržuje elektroinstalační zařízení zcela bezpečné a snižuje se mimojiné také riziko vzniku požárů. Pokud máte byť nepatrné pochybnosti o kvalitě Vaši elektroinstalace nebo elektroinstalačních zařízení, neváhejte a obraťte se na odborníka, který elektroinstalaci zkontroluje a vyhodnotí její současný stav. Případně který vše uvede na pravou míru. Elektrikář provádějící revize by měl disponovat potřebným oprávněním. Revizní technik by měl dělat pravidelné revize i ve Vašem bytě. Pokud nebudete mít revizní kontrolu, mimo to, že nezjistíte možné poruchy, může se také stát, že v případě vzniku pojistné události Vám pojišťovna nemusí nic uhradit. Termíny revizí elektrických zařízení jsou dány normou například ČSN 331500, 332000-6-61.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14288 (magazinpodnikani.cz#3265)


Přidat komentář