Elektroinstalace - Příbram

Stavíte-li nový dům nebo rekonstruujete stávající bydlení, vždy potřebujete novou, moderní, správně fungující a hlavně bezpečnou elektroinstalaci. Nejlépe je, pokud taková instalace je také úsporná a dobře se ovládá.

Elektroinstalace z hliníkových kabelů

Dříve se elektrické rozvody instalovaly z hliníkových kabelů, často chráněných textilní izolací. Během času ztrácelo toto vedení bezpečnost. Jak stárlo, začalo se zahřívat a díky textilní izolaci začalo někdy také hořet. Později se začaly používat měděné kabely v kombinaci s hliníkovými, které však měly daleko lepší izolaci. Izolace byla většinou z plastu nebo gumy. Protože vlastností hliníku je časem křehnout a tím se lámat, přestaly se hliníkové kabely časem úplně používat a kompletně je nahradily kabely z mědi. Starší elektrické rozvody měly také omezený počet zásuvek a chráněny byly nejprve pouze porcelánovými** pojistkami** a později jističi.

Elektroinstalace v mědi, ochrana elektroinstalačních rozvodů

Dnešní elektrické rozvody se instalují vždy v měděném provedení s** bezpečnou izolací**. Navíc ochrana těchto** rozvodů** je daleko větší. Používají se různé proudové chrániče, přepěťové ochrany, kvalitní jističe a i vedení kabelů je pokládáno podle nových bezpečnostních pravidel. To znamená, že například vedení o čtyři sta voltech nemá již čtyři vodiče, ale pět a dvoufázové vedení dostalo také jeden drát navíc. Zásuvek se instaluje daleko více a jsou modernější. Tím se odstranily nebezpečné prodlužovací kabely a spousta rozdvojek.** Spínače** jsou často inteligentní a tak ovládají osvětlení se značnou úsporou. I ostatní elektroinstalační rozvody se instalují podle nových mnohostranně lepších parametrů.

Odborná elektroinstalace rozvodů

Jakýkoliv zásah do elektroinstalace byste měli vždy svěřit odborníkům. Vyplývá to již ze zákona. Ten říká, že elektroinstalaci mohou provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Elektroinstalační rozvody nelze udělat podle vlastních představ. Při jejich** instalaci** je nutné dodržet podmínky, které říkají, jak se mají kabely pokládat, jak mají být silné, aby vedení bylo bezpečné, jakou ochranu a v kterém místě použít, jak dosáhnout maximální bezpečnosti každého rozvodu. Nejpřísnější pravidla jsou pro instalaci elektrických rozvodů v koupelnách, prádelnách, kuchyních a všude tam, kde je kontakt s vodou.

Elektrické silové a sdělovací rozvody

Vedení kabelů určuje norma. Lze je vést buď pod omítkou ve vysekaných drážkách, nebo jsou vedeny úložnou soustavou. To znamená v ohebných plastových trubkách pod omítkou nebo v barevných plastových lištách na omítce. Pokud jsou kabely vedeny v úložné soustavě, měl by být rozvod kabelů navržen tak, aby s případnou rezervou mohl pojmout požadovaný a potřebný počet vodičů a kabelů o potřebných průřezech. Takováto** instalace kabelů** je vhodná zejména při pohledu do budoucna. Pokud totiž budete potřebovat dodatečnou** elektroinstalaci,** nebudete muset již zasahovat do omítky. Při instalaci kabelů je třeba myslet také na to, že příliš velké množství kabelů vedené na jednom místě není správné. Daleko lépe je rozvést kabely s větším počtem rozvaděčů. Na toto se však pamatuje již při projektu elektroinstalací. Bez projektu by se totiž elektrické rozvody neměly instalovat.

Klasická nebo moderní inteligentní elektroinstalace?

Stejně jako se vyvíjely kabely pro rozvod** elektroinstalace**, vyvíjela se i samotná elektroinstalace. Dnes si tedy můžete vybrat, zda chcete klasickou nebo inteligentní elektroinstalaci.** Rozdíl je v obsluze, ale také v rozvodu kabelů a použitých ovládacích prvcích.** Klasická elektroinstalace se skládá z klasických kabelů, ze standardních spínačů, zásuvek a dalších ovládacích prvků, které spolu nijak nespolupracují. Zajišťují však základní, bezpečné a dostačující fungování domu.** Nemůžete zde očekávat velké úspory energie.** Inteligentní elektroinstalace je založena na maximální úspoře energie a na vysokém komfortu ovládání domácnosti. Rozdíl je již v rozvodu kabelů. Při inteligentní elektroinstalaci se instalují kabely pro sběrnicové systémy. Znamená to, že silové vedení z velké části nahradí pouze jeden sběrnicový kabel. Klasické spínače jsou u inteligentní elektroinstalace nahrazeny především různými typy snímačů, které lze ovládat komplexně a na dálku a které navzájem spolupracují.

Co umí inteligentní elektroinstalace?

Jde o elektroinstalaci nejmodernějšího typu. Tato** elektroinstalace** je sice poněkud nákladnější než klasická, zaručuje však daleko vyšší komfort a samozřejmě také úspory energie. Inteligentní elektroinstalace umí řídit osvětlení, ovládat rolety nebo žaluzie, regulovat vytápění a klimatizaci a také dálkově ovládat určité spotřebiče i ve chvíli, kdy nejste doma.

Jak funguje inteligentní elektroinstalace?

Vše záleží na nastavení centrálního ovládacího systému. Ten je možné nastavit na jednotlivé úkony nebo na úkony, které na sebe budou navazovat. V praxi to znamená, že pokud otevřete okno, aby jste vyvětrali, vypne systém topení tam, kde se větrá. Začne-li pršet, zavře střešní okna. Když se venku začne stmívat, zatáhne žaluzie tam, kde se svítí. Natáčením lamel rolet či žaluzií upravuje přístup slunečních paprsků do místnosti, čímž může zvyšovat či snižovat teplotu a regulovat tak vytápění a klimatizaci. Pokud nejste doma, vypne veškeré nepotřebné zásuvky a spotřebiče. Jste-li na dovolené, simuluje vaši přítomnost a odrazuje zloděje. Po dobu vaší nepřítomnosti sníží vytápění a před vaším příchodem ho opět zvýší tak, aby v místnostech byla požadovaná teplota. Na těchto příkladech je vidět, že inteligentní elektroinstalace toho umí hodně. Vždy však záleží na konkrétních nárocích, které zadáte.

Kde všude lze inteligentní elektroinstalaci použít?

V podstatě všude. V komerčních prostorách firem, stejně jako v soukromých obydlích. Dá se nainstalovat v malých bytech, v částech domu, ve velkých domech, ve veřejných budovách, na chatách, v rekreačních zařízeních. Prostě všude, kde od elektroinstalace očekáváte více než jen běžný provoz.

Na co při objednání inteligentní elektroinstalace myslet?

Ještě dříve než si necháte vypracovat odborný projekt a projektovou dokumentaci je zapotřebí dopodrobna zvážit, co od této elektroinstalace očekáváte. Co byste vlastně chtěli ovládat a jakým způsobem. Jaké spotřebiče budou zapojeny, kolik zásuvek bude zapotřebí. Jak dalece si přejete, aby provoz vaší domácnosti byl automatický. Nejlépe je vše sepsat na papír a vzít sebou k projektantovi. Ten s vámi vše znovu probere, upozorní vás na možnosti, případně také na to, co již inteligentní elektroinstalace nedokáže a po ujasnění všech vašich požadavků vypracuje projekt.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13197 (magazinpodnikani.cz#1182)


Přidat komentář