Elektroinstalace - Olomouc

Rozvody elektroinstalace jsou součástí každé domácnosti. K tomu, aby elektroinstalace fungovala bez problémů, je nutné svěřit její realizaci odborníkovi. Obecně platí, že bychom do elektroinstalace neměli sami vůbec zasahovat.

Asi každý z nás by chtěl mít v bytě či domě kvalitně a bezpečně zajištěné elektrické rozvody. Takové chátrající elektrické rozvody nás mohou značně ohrožovat na zdraví, ne-li životě a také poškodit majetek. Proto je vždy dobré povolat na tyto práce kvalifikované elektrikáře nebo firmu Olomouc, která se rozvody elektroinstalace zabývá. Jen ti nám mohou díky svým odborným znalostem zajistit bezpečí a ochranu nás i našich blízkých.

Co vše obnáší nabízené služby a co je vhodné znát?

Kompletní elektroinstalace Olomouc

Kompletní elektroinstalace nebo-li provedení celkových elektrických rozvodů zahrnuje celkové rozvody elektrických kabelů, připravení drážek, jejich úpravy a zacelení, montáž zásuvek a kabelů, spínačů, rozvaděčů, vypínačů, světelných zdrojů a mnoho dalších montáží. Před samotnou realizací elektroinstalace musíte nejdříve oslovit elektrikáře, který přijde zaměřit stávající i budoucí stav celkových rozvodů. Následně po zaměření Vám nabídne vyhotovení** projektu**, který slouží mimo jiné i jako kontrolní doklad pro případné kontroly, revize apod. Jakmile je projekt hotový, sepíše se smlouva o díle a předá se předběžná kalkulace. Pokud všechny náležitosti odsouhlasíte, může se přistoupit k samotné realizaci rozvodů. Na konci elektrikář provede zkoušku, vystaví revizní zprávu a záruční servis.

Elektromontáže - oprava a rekonstrukce v Olomouci

Nabídka** elektromontážních a elektroinstalačních prací** spočívá převážně v pracích na elektroinstalačních rozvodech nízkého napětí do 1000 V. V případě potřeby si ale firma může, formou spolupráce, přizvat osoby, které mají oprávnění pro práce na zařízení nad 1000 V. Nabídka spočívá v silnoproudé instalaci v bytových, průmyslových, administrativních nebo jinak komerčně využívaných objektech. Další obvyklou činností, které elektromontážní firma nabízí, je montáž nebo opravy slaboproudých zařízení, jako jsou zvonky, domácí telefony, případně montáž zahradního osvětlení, kamerových systémů a hromosvodů.

Je potřebné vědět, že opravy se provádějí podle revizních zpráv, kde jsou přesně zaznamenány rozvody elektřiny. Nejčastějšími opravami jsou drobné elektroinstalace jako například nefunkční vypínače, zásuvky, svítidla apod. Elektroinstalatér přesně vyhledá danou závadu a opraví ji.

Jaké jištění by měla elektroinstalace mít?

Základem jištění jsou jističe umístěné v pojistkové skříni, jejichž funkcí je jistit jednotlivé okruhy před přetížením. Již před novou instalací rozvodů byste měli vědět, jaké bude zatížení jednotlivých okruhů, protože pokud by bylo nedostatečné, bude jistič neustále vypínat okruh.

Další důležitou ochranou je proudový chránič, který vypne přívod elektrického proudu takřka ve vteřině. Tyto chrániče nalézají využití zejména v domácnostech s malými dětmi a pak v místnostech jakými jsou koupelna, kuchyň nebo dílna. Použití ochranných proudových chráničů je současnými předpisovými normami vyžadováno prakticky pro všechny proudové obvody.

Chrániče přepětí chrání naše elektrické rozvody i spotřebič, pokud do elektrické sítě uhodí blesk. Ten totiž většinou překoná všechny jističe a může způsobit požár a zničení všech elektrických přístrojů. Chrániče přepětí odvedou vysoké napětí mimo rozvodnou síť do země nebo také jinam, kde nehrozí žádné poškození.

Kde v Olomouci objednat elektroinstalační práce?

Jste-li z Olomouce a hledáte někoho na elektroinstalaci, ale nevíte o žádném odborníkovi, který by byl spolehlivý a svou práci odvedl skutečně kvalitně, nezoufejte. Máme pro Vás tip. Firma nabízí veškeré práce v oblasti elektro, údržby, opravy a servisu plus navíc zajišťuje poruchovou službu NONSTOP. Všechny práce navíc odvádí profesionálně a s přihlédnutím na bezpečnost.

Montáž hromosvodu Olomouc

Zejména u novostaveb je nezbytnou součástí každého domu. Hromosvod nám dává bezpečí, co se úderu blesku týče. Hromosvod blesk zachytí a uzemní. U kulového blesku toto pravidlo bohužel neplatí. Hromosvod se dá vést buď vnější stranou nebo vnitřní a nebo můžete využít skrytých izolovaných vodičů, což je považováno za velmi efektivní metodu. Vybrat si můžete mezi hromosvody z pozinkované oceli, slitiny hliníku, mědi nebo nerezové oceli. Po montáži a během užívání hromosvodu je nutné provést** revizi**. Kontroly by měly probíhat každých 5 let a také po svodu blesku nebo jakékoli úpravě, která by mohla ovlivnit funkci hromosvodu. Pokud nemáte provedenou revizi hromosvodu již delší dobu a udeří do domu blesk, pojišťovna Vám nemusí vyplatit finanční částku, způsobenou úderem blesku! Proto bychom na revize neměli zapomínat.

Revize hromosvodů na Olomoucku

Revize hromosvodů jsou tři:

  • revize výchozí- provádí se vždy, když uvádíme hromosvod do provozu nebo v případě celkové rekonstrukce.
  • revize pravidelná- provádí se u hromosvodů, které jsou již v provozu.
  • revize mimořádná- provádí se vždy po zásahu bleskem, po opravě hromosvodu nebo po opravě střechy a také po zateplení objektu.

Také u revizí hromosvodů platí, že je může provádět pouze člověk k tomu vyškolený a mající potřebné povolení.

Olomouc revize elektrických rozvodů

Pravidelné revize elektroinstalačních rozvodů a zařízení podnikatelům nařizuje zákon z důvodu zaručení bezpečnosti. Pokud byl do rozvodů elektřiny vytvořen větší zásah, měli byste si jej nechat prohlédnout vždy. Revize elektrických zařízení, elektrických strojů, ručního a přenosného nářadí provádí pověřená elektroinstalační firma, která má k vystavení revizní zprávy potřebná povolení. Na možnosti revize se zeptejte své nejbližší elektroinstalační firmy. Ta Vám potřebnou revizi zajistí.

Inteligentní elektroinstalace Olomouc

Tato elektroinstalace patří k nejmodernějším a nejúspornějším řešením, která jsou dnes na trhu. Inteligentní elektroinstalace dokáže i bez Vaší přítomnosti ovládat dům či byt tak, aby docházelo k maximální úspoře nákladů na bydlení. Celá inteligentní elektroinstalace jde naprogramovat tak, jak Vy požadujete. Funguje to pak tak, že když začnete větrat, tak se vypne topení, když začne pršet, zavřou se okna apod. Rozhodnout se zda si přejete inteligentní či klasickou elektroinstalaci se však musíte již při jejím plánování. Inteligentní elektroinstalace má totiž rozvod kabelů odlišný od těch u klasické elektroinstalace.

Výhody inteligentní elektroinstalace

Za prvé není nutné znát podrobné rozmístění všech spotřebičů v domácnosti. Se zapojováním můžete začít ihned bez projektu. Na rozdíl od normální elektroinstalace zapojujete na celý dům malé množství drátů. Jednotky můžeme zapojit na kabely prakticky kdekoli v domě a můžeme je také naprogramovat pomocí PC.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv zde vypsaných elektroinstalačních prací, vždy je vhodné mít na paměti, že tyto práce by měl provádět kvalifikovaný elektrikář a revizní technik Olomouc.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13392 (magazinpodnikani.cz#1624)


Přidat komentář