Elektroinstalace - okres Žďár nad Sázavou a okolí

Elektroinstalace je jediná věc, kterou ve svých domovech nemůžeme instalovat svépomocí. Také ji je potřeba pravidelně kontrolovat, na což musíme zavolat revizního technika, který nám vystaví revizní zprávu.

Elektroinstalace je oborem, který si doslova žádá dostatečné znalosti všeho, co je s elektrikou spojeno. A také proto by měl elektroinstalaci vykonávat pouze odborník, který by měl mít ještě navíc také dlouhou praxi, díky které se dokáže naučit různé finty a také nám pomůže ušetřit peníze.!

Odborné provedení elektroinstalace ve Žďáru nad Sázavou

Abychom mohli svůj domov užívat zcela bezpečně, musíme mít v pořádku také elektroinstalaci. A aby byla naše elektroinstalace provedena co nejlépe, musíme mít v první řadě vyhotoven její odborný návrh. Návrhy elektroinstalace provádějí pouze lidé mající k tomuto oprávnění a jsou dostatečně zkušení. Odborný návrh neboli projekt je potřeba hlavně k tomu, aby Vám mohl revizní technik vystavit revizní zprávu, díky níž Vás poté elektrárny připojí na elektroměr.

Návrh elektroinstalace Žďár nad Sázavou

Navrhujeme-li odběrná místa (zásuvky) elektrické energie, je nutno abychom projektantovi dali tyto potřebné informace:

Jak vhodně rozmístit zásuvky v bytě, domě

Rozmístění zásuvek musí být provedeno tak, abychom je mohli pohodlně užívat. Nestačí mít pouze zásuvky ve spodní části stěny, a proto bychom měli myslet také na to, aby byly některé z nich umístěny i výše. Vždy však musíme brát ohled na to, abychom případnými zásuvkami nenarušili design celé stěny. V tomto případě je vhodné přistoupit na jakýkoli kompromis, je-li to alespoň trochu možné. V současné době jsou hitem zásuvky panelové, které jsou umístěny ve spodní části stěny a najdete je až ve spodní lištové části podlahových systémů a proto nijak neruší.

Jaký typ příkonu spotřebičů zvolit

Je velmi důležité vědět, jaký typ příkonu spotřebičů budeme ve svém domově používat. Výrobců spotřebičů je velmi mnoho a tím se nám výběr značně komplikuje. Příkon spotřebiče je závislý na kvalitě, provedení a funkčnosti. Každý spotřebič musí být označen štítkem, na kterém příkon spotřebiče najdeme. Navrhujeme-li spotřebu zásuvky, je potřeba volit maximální příkon, který chceme odebírat. Pokud si nejste zcela jisti, jak se při výběru rozhodnout, je nejlepším způsobem vyhledat odborníka, nebo navštívit prodejnu, která se na tento druh zboží orientuje a nechat si poradit. Vhodné je také oslovit svého projektanta.

Druh spotřebičů připojených k zásuvkám

Tento potřebný údaj je označován při návrhu koeficientu současnosti. Ne vždy máme doma zapojeny všechny spotřebiče současně. Bylo by tedy zbytečné dimenzovat přívodní vedení na maximální instalovaný příkon. I když by mohl nesprávný výpočet zapříčinit, že pokud zapneme několik spotřebičů najednou, dojde k vyhození jistícího zařízení.

Kontrola elektroinstalace Žďár nad Sázavou a okolí

Mnoho lidí bere elektroinstalaci jako něco, co prostě doma máme, aniž bychom s ní museli cokoli dělat. Toto není pravda, neboť elektroinstalace podobně jako jiné věci podléhají zubu času a materiál na ni použitý stárne. Je potřeba vědět, že je z materiálu, který tepelně zdegenerovává, a zásuvky spolu s vypínači se opotřebovávají mechanicky. Pravdou také je, že se ve vypínačích, ale hlavně v zásuvkách usazuje prach a hmyz. A hlavně proto je nutné občas elektroinstalaci zkontrolovat a také přeměřit. Příslušná norma se doporučuje dělat každých pět let. Pojišťovací společnosti na revizi a s ní spojený protokol vyžadují.

Revize elektroinstalace odborníkem ze Žďáru nad Sázavou

Revize elektroinstalace se skládá z kontroly vizuální a také z přeměření elektrických parametrů. My uživatelé zjišťujeme mechanické poškození zásuvkových vývodů a také vypínačů a můžeme pozorovat rovněž barevné změny vznikající při tepelném poškození. A zjistíme-li, že při odpojení všech spotřebičů náš elektroměr registruje příkon, poukazuje to na špatné izolační vlastnosti elektroinstalace. Pokud se toto stane, ihned voláme revizního technika. Jakmile revizní technik přijde, změří odpor jednotlivých obvodů a izolační odpory či zemnící odpor.

Odpor jednotlivých smyček nám udává, jakým způsobem dojde k vypnutí jističe, tedy jak dlouho a jak velkým zkratovým proudům budou přetěžovány elektrické obvody. Zde se nám projeví rozdílnost jističů. Obvod je jištěn 10A jističem, hlavní jistič bytu je 16A a celý Váš dům je jištěn 25A. Selektivita se projevuje běžně při přetížení obvodů. Hlavní jistič vypne až tvrdý zkrat.

Průmyslová elektroinstalace Žďár nad Sázavou

Rozvody určené pro průmysl jsou velmi specifické a jejich řešení musí být vždy individuální pro každý případ. Jedinou společnou věc, kterou by měla průmyslová elektroinstalace prováděná kdekoli mít je variabilita. Průmyslová elektroinstalace by měla firmě, pro kterou je budována pomoci v rozvoji. Proto je velmi důležité při plánování průmyslové elektroinstalace přemýšlet nejen o tom, co firma provádí nyní, ale je nutno dívat se kupředu a přemýšlet nad tím, co budeme dělat, až například rozšíříme výrobu a budeme potřebovat více zásuvek a vyšší příkon. Měli bychom také rozmýšlet na tom, jak na energii co nejvíce uspořit. I když se jedná o elektroinstalaci průmyslovou hraje zde velkou roli jako všude jinde estetický vzhled celého rozvodu.

Novinky v zásuvkách - posuvná zásuvka

Novinkou na dnešním trhu je tzv. posuvná zásuvka. Její základ tvoří napájecí lišty, které jsou připojeny k elektrické síti. Každá takováto lišta nám umožní přidat si libovolný počet zásuvek, čímž na jeden metr délky můžeme umístit až 12 zásuvkových adaptérů. Tyto adaptéry se dají libovolně odepínat a přemisťovat kamkoli jinam. Vložíte-li adaptér do drážky v liště a otočíte jím o 90 stupňů, zapnete zásuvku, která je ihned připravena k zapojení přístrojů.

Tyto lišty se vyrábějí v několika velikostech a v případě nutnosti si je můžeme nechat vyrobit na zakázku. Napájecí lišty se vyrábějí z eloxovaného hliníku a polykarbonátu a díky elegantnímu designu se hodí kamkoli ať již je to dům, kancelář, kuchyně atd. Lišty si můžeme vybírat podle typu užití buďto s povrchovou montáží nebo zapuštěné do stěny či pracovního stolu. Zde můžeme vidět, že můžeme mít zásuvky, aniž bychom jimi jakýmkoli způsobem ničili estetický dojem interiéru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13082 (magazinpodnikani.cz#934)


Přidat komentář