Elektroinstalace - Mladá Boleslav

Staré rozvody elektroinstalací jsou velice nebezpečné. Obzvláště pokud jsou již nedostačující pro vaše potřeby. Prodlužovat jejich životnost pomocí prodlužovacích šňůr, roztrojek a vlastnoručních oprav se nemusí vyplatit.

Elektroinstalace Mladá Boleslav

Elektroinstalace se instaluje většinou se stavbou nebo rekonstrukcí domu. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že od elektroinstalace se očekává její dlouhodobá a pokud možno bezporuchová životnost. Tu však paradoxně zkracuje vývoj, který jde stále dopředu. Pokud pomineme používání modernějších a bezpečnějších materiálů rozvodných kabelů, tak nelze pominout zvyšující se nároky na dostatečnost elektrických rozvodů. Jde o to, že používání stále většího množství různých spotřebičů neustále zvyšuje nároky na elektrické rozvody každé domácnosti. Se zvyšujícím počtem spotřebičů se zvyšuje také potřeba zásuvek. To se řeší používáním prodlužovacích šňůr a kabelů, různých rozdvojek a roztrojek. Tím se stávají elektrické rozvody nedostatečné a také nebezpečné.

Jak zabezpečit elektroinstalaci?

Ne každý si uvědomuje, že přetížení elektrických rozvodů nemusí pouze vypínat jističe, ale může vést také k požáru. U starších rozvodů může vzniknout požár i od roztrojky nebo prodlužovací šňůry. Je to tím, že každý přístroj má určité nároky. Potřebuje-li tedy šestnácti ampérovou zásuvku a vy ho připojíte ještě spolu s dalšíma dvěma spotřebiči do prodlužovací zásuvky deseti ampérové je na problém zaděláno. Zásuvka se začne zahřívat, umělá hmota kolem kolíků rozpouštět, až nakonec může začít hořet. U nové instalace rozvodů se toto stát nemůže. Za prvé je zde dostatek zásuvek, za druhé jsou jištěny správnými chrániči.

Pořízení nové elektroinstalace Mladá Boleslav

Pořízení nové elektroinstalace předchází návštěva projektanta, u kterého si zadáte vypracování projektu a projektové dokumentace. Dnes je toto nezbytné. Stejně jako konečná revize a sepsání revizní zprávy. Pokud by vám některý s dokladů chyběl, nedostali byste povolení k instalaci rozvodů ani by vám elektrárny nepřipojili elektroměr. Jakmile budete mít projekt a povolení stavebního úřadu, můžete začít hledat odborníka nebo odbornou firmu, která celou instalaci provede.

Co zvážit při zadávání projektu elektroinstalace?

Důležité je uvědomit si co od nové elektroinstalace očekáváte. Pak také jakou elektroinstalaci budete potřebovat. Pokud jste často mimo domov, vyplatí se vám uvažovat o nejmodernějších způsobech elektroinstalace. Sem patří například inteligentní elektroinstalace, která je vysoce úsporná. Má však vyšší pořizovací náklady. Pro správné dimenzování jednotlivých elektrických okruhů je zapotřebí vědět kolik spotřebičů do budoucna plánujete. Měl by jim odpovídat počet zásuvek. Případně je dobré zvolit větší množství zásuvek, než si myslíte, že bude zapotřebí. Dobré je uvést projektantovi požadavek na maximální bezpečnost a to i přesto, že by to mělo být samozřejmé. Nakonec je třeba zvážit použití úsporných prvků, které sníží výdaje na provoz domácnosti, ale nesníží její komfort. V poslední řadě je třeba vybrat design ovládacích prvků. Dnes je v nabídce nepřeberné množství barev i provedení a je tedy vhodné vybrat takové, které budou s vaší domácností ladit.

Bezpečnost nové elektroinstalace

Zatímco úplně první elektroinstalace chránily jen keramické pojistky, které později doplnily jističe a ještě později je úplně nahradili, dnes je ochrana elektroinstalace podstatně dokonalejší. Ochrana je několika násobná, takže možnost úrazu elektrickým proudem je opravdu minimální, stejně jako možnost vyhoření.

Jističe, zabránění zkratu v elektroinstalaci

Pokud začne po zkratu obvodem procházet silnější proud, než je běžné nebo pokud hrozí požár, jističe přívod proudu vypnou. Jističe jsou dimenzovány podle výpočtu celkového odběru objektu připojeného na přípojku. Tyto výpočty a dimenzování by měly být součástí projektu vaší elektroinstalace. Pro jednofázové instalace, což odpovídá napětí dvě stě padesát voltů, se většinou používají jističe šest až dvacet pět ampér. Pro třífázovou instalaci, což odpovídá napětí čtyři sta voltů, nebo pro připojení větších spotřebičů je zapotřebí jistič dvacet pět ampér.

Proudové chrániče Mladá Boleslav

Každý proudový chránič přeruší dodávku proudu do svého okruhu, pokud ten začne unikat mimo síť. Jedná se opravdu o jednu z nejlepších ochran před úrazy elektrickým proudem. Největší nebezpečí úrazu elektrickým proudem v domácnostech hrozí v koupelnách, v kuchyních, v dílnách, u bazénů a při užívání elektrické zahradní techniky. Natečení vody do zásuvky nebo přeseknutí případně zlomení přívodní šňůry je celkem časté. Také pokud nepoužijete zaslepení zásuvek, hrozí jejich zkoumání malými dětmi. To opět zvyšuje riziko úrazu. V nebezpečných situacích vypíná proudový chránič přívod elektrické energie během několika milisekund. Proudové chrániče také zabezpečují dům před vznikem požáru. Současné normy vyžadují povinné používání proudových chráničů prakticky pro všechny zásuvkové obvody. Ve starších instalacích lze si nechat nainstalovat zásuvky případně moduly s proudovým chráničem.

Chrániče přepětí, bleskojistky Mladá Boleslav

Chráničům přepětí se také říká bleskojistky. Chrániče přepětí chrání elektrické rozvody i spotřebiče v domácnosti, pokud do elektrické sítě uhodí blesk. V tomto případě totiž velmi silný elektrický impuls překoná všechny jističe. A pokud by se tak stalo bez správné ochrany, celá domácnost včetně spotřebičů by vyhořela. Chrániče přepětí nebo také bleskojistky vysoké napětí odvedou bezpečně mimo rozvodnou síť, třeba do země, ale také jinam, kde nehrozí již žádné poškození. Použití bleskojistek je dobrovolné a žádná norma nestanovuje povinnost je v domě mít instalované. Každý komu však záleží na bezpečí jeho, jeho rodiny i majetku se je většinou nechá nainstalovat.

Mladá Boleslav zásuvky do vlhkého prostředí

Kromě jističů a chráničů chrání náš majetek také použití zásuvek a spínačů určených přímo do vlhkého a mokrého prostředí. Jde o elektroinstalační prvky, které mají speciální izolaci, která neumožňuje vlhku a mokru do nich proniknout. Tyto zásuvky a spínače se nejčastěji používají ve venkovních prostorách, ve sklepech, v prádelnách, v garážích a také v dílnách.

Revize elektroinstalace v Mladé Boleslavi

Pro bezpečnost elektroinstalace je důležité nejen maximální použití chránících prvků, ale také pravidelná a správně provedená revize rozvodů a elektrických spotřebičů. Revizní technik provede potřebná měření a na jejich základě vám vystaví revizní zprávu. Tu je zapotřebí uschovat a v případě potřeby se jí prokázat. Nejčastěji je zapotřebí při připojení do elektrické sítě elektrárny. Aby vám technik připojil elektroměr a přihlásil vás k odběru elektrické energie, musí být revizní zpráva platná a musí v ní být jasně uvedeno, že vaše elektroinstalace nevykazuje žádné odchylky ani poruchy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13198 (magazinpodnikani.cz#1183)


Přidat komentář