Elektroinstalace - Frýdek-Místek a okolí

Bezpečný rozvod elektroinstalace podmiňuje její profesionální montáž a odborné provedení podle platných norem. Důležité je provedení revizní kontroly, na jejímž základě je vydána revizní zpráva. Stejná situace platí pro instalaci a montáž hromosvodů.

K bezproblémovému chodu naší domácnosti patří bezpochyby** funkční** a zejména bezpečná elektroinstalace. Její realizaci, případně rekonstrukční práce na rozvodech elektřiny, by měla provádět výhradně profesionální firma. Elektroinstalace vyžaduje odborné znalosti a proto se zásahům do rozvodů raději vyhýbejte. Opravy, rekonstrukce, montáže elektrických zařízení přenechte těm, kteří se elektřinou zabývají a mají kvalifikaci.

žárovka

Elektroinstalace - Frýdek-Místek a okolí

Pojem elektroinstalace obsahuje elektrické rozvody a elektro zařízení. Elektřinou napájíme různé domácí spotřebiče, ale o správný a bezpečný provoz také** musíme pečovat.** O provoz elektrických rozvodů se stará** elektromontážní firma.** Zajistí například připojení domácnosti k odběru elektrické energie, instalaci nebo výměnu svítidel, zásuvek, vypínačů a bezpečné připojení nejrůznějších spotřebičů. Elektrické rozvody se instalují převážně** ** do vysekaných drážek ve stěně nebo do ohebných plastových trubek. Kabely mohou být umístěny na povrchu zdí, v tom případě jsou uloženy do plastových lišt. V trubkách by měli být vždy datové a slaboproudé rozvody. Elektroinstalace by měla být odborně kontrolována, zvláště pokud jde o staré rozvody. Ty mají většinou nevyhovující průřez vodičů a při nadměrném zatížení mohou v krajním případě vyvolat požár. Revize elektroinstalace provádí pověřená firma, která má na tuto činnost platné oprávnění. Revizi může provádět sama elektromontážní firma, nebo** revizi zajistí** pomocí smluvního partnera.

Služby elektrikáře ve Frýdku-Místku a okolíElektřina

Protože se elektřina a její rozvody nacházejí prakticky všude kolem nás, každý z nás již zřejmě využil služby elektrikáře či služby elektromontážní firmy. Jedná se nejčastěji o rekonstrukce elektrických stoupaček, celkové rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v bytových či panelových domech, výměna osvětlení v bytových domech nebo instalace ovládání osvětlení pomocí pohybových senzorů. K velmi nebezpečným a odborným činnostem elektrikáře patří zejména práce na neměřených částech el. instalace. To jsou elektrické části rozvodů, které jsou umístěny ještě před elektroměrem. S tím souvisí také výměna jističe před elektroměrem, odstraňování havarijních stavů a následná** údržba elektrických zařízení**. Elektromontážní firma Vám může nabídnout i službu jednání s dodavatelem energie bez Vaší účasti. Součástí práce elektrikářů je také revize elektroinstalace a hromosvodů, revize el. stoupaček, dotahové revize, případně opravy porevizních závad.

Elektromontáže - opravy a rekonstrukce Frýdek-Místek a okolí

Nabídka elektromontážních a elektroinstalačních prací spočívá převážně v pracích na elektroinstalačních rozvodech nízkého napětí do 1000 V. V případě potřeby si ale firma může, formou spolupráce, přizvat osoby, která mají oprávnění pro práce na zařízení nad 1000 V. Nabídka spočívá v silnoproudé instalaci v bytových, průmyslových, administrativních nebo jinak komerčně využívaných objektech. Výjimkou nebývá ani zdravotnictví či školství. Další obvyklou činností, které elektromontážní firma nabízí, je montáž nebo opravy slaboproudých zařízení, jako jsou domácí telefony nebo zvonky, případně montáž kamerových systémů, zahradního osvětlení a hromosvodů. Firma Vám také může zajistit revizi elektroinstalací, elektrických přístrojů či hromosvodů.

Zajištění elektromontážních prací Frýdek-Místek a okolí

Abychom ještě více upřesnili výčet možných elektromontážních a elektroinstalačních prací, o které můžete požádat, uveďme například rekonstrukce stoupacích vedení (stoupačky v paneláku), montáž a údržba elektroinstalace společných prostor v bytových domech, kompletní rekonstrukce elektroinstalace v bytech, případně dodávku a montáž elektrického vytápění pomocí elektrických přímotopů, kotlů, akumulačních kamen. Elektromontážní firmy v některých případech zajišťují také dodávku a montáž klimatizace, tepelných čerpadel, solárních teplovodních systém nebo solárních fotovoltaických systémů. Mnohem obvyklejší je ale například elektrické napojení systému pro automatické zavlažování zahrad, skleníků či parků.

Instalace hromosvodu Frýdek-Místek a okolíblesk

Umístění hromosvodu je důležité zejména na objektech, kde by mohl blesk ohrozit zdraví nebo životy osob. Instalace hromosvodu zabrání způsobení poruchy a vyloučí hospodářské škody. Hromosvod má tři hlavní části, které musí být odborně namontovány – jímací vedení, svod a uzemnění. Hromosvod může být konstruován také jako aktivní (zařízení se včasnou emisí výboje). Hromosvody montuje odborná elektroinstalační firma, která také zajišťuje revize hromosvodů.

Montáž, opravy a revize hromosvodů ve Frýdku-Místku a okolí

Elektroinstalační firma, která také zajišťuje odbornou montáž hromosvodů, Vám může nabídnout komplexní služby při ochraně proti atmosférické elektřině. Může se jednat o klasické hromosvody nebo aktivní hromosvody. Správně instalované hromosvody zajistí důkladnou ochranu budov. Firma Vám následně zajistí kontroly a revize hromosvodů podle platných vyhlášek a nařízení. Služby v oblasti instalace hromosvodů mohou obsahovat: montáž hromosvodů a instalace systému aktivních hromosvodů**, opravy stávajících hromosvodů** nebo případná oprava uzemnění hromosvodu. Elektroinstalační firma Vám také zajistí revize na hromosvody, případně mimořádnou revizi hromosvodu po úderu blesku. Součástí služeb může být i posouzení možností a stavu ochrany před úderem blesku

Revize elektrických rozvodů Frýdek-Místek a okolí

Pravidelné revize elektroinstalačních rozvodů a zařízení podnikatelům nařizuje zákon z důvodu zaručení bezpečnosti. Pokud byl do rozvodů elektřiny vytvořen větší zásah, měli byste si jej nechat prohlédnout vždy. Revize elektrických zařízení, elektrických strojů, ručního a přenosného nářadí provádí pověřená elektroinstalační firma, která má k vystavení revizní zprávy potřebná povolení. Na možnosti revize se zeptejte své nejbližší elektroinstalační firmy. Ta Vám potřebnou revizi zajistí.

rozvody elektřiny

Co je vnitřní elektroinstalace

Vnitřní elektro instalace se dělí na část** silnoproud a slaboproud**. Silnoproud obsahuje světelný okruh, zásuvkový okruh, motorové zásuvky a rozvaděče. Každý okruh je jištěn zvlášť pomocí jističů. Základním prvkem vnitřní instalace je elektroměrový rozvaděč. Při realizaci vnitřní elektroinstalace je třeba uvažovat o počtu zásuvek a vývodů pro stropní osvětlení. Elektroinstalace v koupelně se pak řídí zvláštními normami. Elektroinstalace se provádí v pokojích bytu, v dílně, garáži, u venkovních osvětleních, u bazénů apod.

Rozvržení elektroinstalace u hrubé stavby

Před započetím elektroinstalační práce musíte mít alespoň základní představu o rozmístění pokojů. Některé spotřebiče totiž potřebují zvláštní jištění. Rozmístění vývodů kabelů je důležité znát dopředu. Pokud se jedná například o kuchyň, je dobré znát rozvržení zásuvek, umístění odsavače, přívod 400V pro varnou desku, apod. Koupelna – zde se zásuvky řídí normou ČSN o zvláštním jištění, doporučuje se instalovat vytápěný žebřík. Je dobré vědět, kde bude umístěna pračka (přípojka na pračku), samozřejmostí je proudový chránič proti úrazu elektrickým proudem. Rozvaděč musí být přístupném místě, osazen kvalitními jističi. Doporučujeme se umístit do rozvaděče přepěťovou ochranu I. a II. stupně. Vzhledem ke klesajícím cenám je ochrana cenově dostupná a za ochranu majetku a zdraví rozhodně stojí.

elektroinstalace

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13330 (magazinpodnikani.cz#1490)


Přidat komentář