Elektroinstalace - Chrudim

Správně odvedená elektroinstalace v domě či bytě nám zaručuje naprosté bezpečí. Každý technik tohoto zařízení se proto drží všech zásad a pokynů při instalaci s ohledem na bezpečnost a správnou funkci tohoto zařízení.

Elektroinstalační služby jsou vždy spojené s potřebnou revizí. Tyto služby Vám nabídne každý technik neboli elektroinstalatér, zabývající se samotnou montáží nebo** opravou elektroinstalace v domě**. Tuto instalaci může provádět pouze profesionálně vyškolený technik. Proto pokud se rozhodujete pro jakoukoliv opravu nebo renovaci je nezbytností si objednat elektroinstalatéra Chrudim.

Nabídka služeb elektroinstalatéra v Chrudimi a okolí

Elektroinstalatér Vám na základě Vaší objednávky vyhotoví přesný projekt podle daných norem a předpisů. Bez tohoto projektu není možná realizace jakékoliv zakázky. Při schválení a následném podpisu se zakázka zrealizuje, přezkouší a vystaví se revizní správa. Tato zpráva přesně určuje rozvody elektroinstalace s možností rychlejších oprav a je nezbytností pro Vámi zvoleného dodavatele elektřiny. Elektroinstalace v domech či bytech je vázána na těchto možnostech a to vnějších i vnitřních instalací. Ale také uzemnění v koupelnách. Další důležitou složkou je též montáž hromosvodu, který bezpečně ochrání stavbu před blesky. Veškeré vnitřní elektroinstalace se provádí pouze se souhlasem správce elektrické sítě.

Může se také stát, že v určitých místech není možná realizace elektroinstalace. V tomto případě Vám velmi ochotně každý technik najde vhodné řešení. Elektroinstalatér se řídí přísnými parametry, normami a předpisy. Proto jakákoliv montáž nebo oprava vyžaduje odbornou práci zkušeného technika. Po ukončení odvedené práce, elektroinstalatér vždy vystavuje fakturu, ve které jsou zahrnuty zejména odpracované hodiny a ceny za materiál a další služby. Ale také Vám vystaví celkovou dokumentaci odvedené práce a záruční servis.

Elektroinstalační práce na Chrudimsku

Elektroinstalační práce jsou:

Vnitřní a vnější elektroinstalace Chrudim

Vnitřní práce jsou prováděny vždy podle přísných norem a jakákoliv oprava nebo montáž musí vždy projít důkladným přezkoušením a revizní kontrolou. Elektroinstalatéři nebo revizní technici, se zaměřují zejména na slaboproud nebo silnoproud. Veškeré tyto opravy jsou prováděny na základě projektů, kde se zapisuje jakákoliv oprava. Tento doklad je vystaven pouze na základě řádné revizní kontroly. Tyto práce se dají provádět po celém vnitřním obvodu stavby, ale též v jejím okolí. A to například osvětlení dílen a různých přípojek, při stavbě bazénu a celkového venkovního osvětlení. Tyto přípojky jsou usazeny buď v zemi, nebo v sloupech v blízkosti stavby. Zde je nutností si zajít na stavební úřad a požádat o schválení. Na základě dokumentace, která je nezbytností při této žádosti, Vám buď stavební úřad přípojky povolí či nikoli. I přesto, že veškeré skříňky a přípojky si musíte hradit sami, zůstávají vlastnictvím dodavatele elektřiny.

Slaboproud, práce s domácími spotřebiči, opravy Chrudim

Slaboproud je lidové označení pro obor elektrotechniky, která se zaměřuje na práci s proudem menším než 230V. Do této kategorie spadají všechny domácí spotřebiče a sítě. Technici se v této práci zaměřují například na rozvod domácí elektrické sítě, nebo sítě datové. To mohou být například telefonické linky. Slaboproud může obsahovat i práci se zabezpečovacími systémy, či kamerovým systémem. Popřípadě i instalaci televizních rozvodů. Může jít i o instalaci antén a satelitů. Zkrátka vše co uplatníte v domácnosti, nebo v kancelářích.

Silnoproud, práce s vysokým napětím Chrudim

Silnoproud je opět lidové označení pro obor elektrotechniky. Tentokrát se ale pracovníci zaměřují na napětí, které přesahuje 230V. Jedná se tedy o práci s proudem, který může být životu nebezpečný. Tato elektroinstalace se uplatňuje především na pracovištích nebo v továrnách, kde stroje potřebují mnohem vyšší napětí než tomu je u domácích spotřebičů. Technik vyučený v silnoproudu se hlavně uplatní v elektrárnách, kde je na většině míst toto vyučení nutností. Nemusí to však znamenat, že by se zde technik vyučený ve slaboproudu nijak neuplatnil. Dále má silnoproudový elektrotechnik různé práce, jako třeba zapojení zásuvek třífázové soustavy nebo práci se síťovými transformátory. Navíc pro správné zapojení hromosvodu je také nutné toto vyučení, aby byl hromosvod správně uzemněný a neohrozil tak nikoho na životě, až ho bude potřeba. K tomu patří i ochrana proti přepětí.

Revize a hromosvody v Chrudimi

Elektroinstalatér provádí revizi v průměru každých pět let. Tyto revize by si měl nechat udělat každý z nás a to s ohledem na bezpečnost a zdraví celé rodiny. Ať už chceme nebo ne, jsou revize naprostou nutností, obzvlášť pokud máme pojištění domácnosti. V tomto případě se nám může stát, že při jakékoliv nečekané události, dostáváme nejen postih od Státních orgánů, ale také krácení pojistné události. Revize se provádí také po různých opravách, nebo úpravách. Toto samé platí i u hromosvodů. Zde je důležité tyto vyhlášky dodržovat. A to zejména proto, že při jakémkoliv úderu blesku do domu, nám nemusí být vyplacena pojistka i přesto, že platíme řádné pojištění. Pravidelnou revizí hromosvodů a elektroinstalací předcházíte těmto nemilým událostem.

Revize jsou děleny na dva typy, prvním je revize** výchozí,** která se provádí před připojením rozvodů.** ** Druhou je** periodická,** která je stanovena v určitém stanoveném rozmezí podle parametrů ČSN 3311500.1 Celková revize se provádí tak, že se provede revize všech dokumentací, aby se mohla udělat přesná revize. Následně se provede měření izolace, proudové chrániče a podobně. Jakmile je revize ukončena, je celková revize zapsána do protokolu.

Využití elektroinstalačních prací

Elektroinstalační práce můžete využít prakticky kdekoliv a kdykoliv. A to zejména při stavbě rodinného domu, bazénu, rekonstrukcích a podobně. Mohou je využívat nejen soukromé osoby, ale také větší firmy i podniky, restaurace a  mnoho dalších institucí. A to zejména proto, že mnoho elektroinstalatérů, je zaměřeno jak na slaboproud tak také silnoproud. Jestliže například potřebujete zrekonstruovat pouze určitou část elektrických rozvodů, potom Vám každý elektroinstalatér vyjde maximálně vstříc. Nikdy bychom neměli zapomínat nechat si předložit od Vámi vybraného technika jeho osvědčení, které zahrnuje vždy jeho zaměření v oboru. Je to zejména s ohledem na Vaší bezpečnost a lidí ve Vašem okolí.

Jakákoliv elektroinstalatérská práce musí být vždy provedena zásadně pouze profesionálně vyškolených technikem / elektroinstalatérem/. Proto bychom neměli tuto skutečnost brát tak zvaně na lehkou váhu. Nejen, že tak zabráníme zbytečným komplikacím a možného nebezpečí, ale někdy i smrtelným úrazům. Samozřejmostí je, že za pomoci zkušeného elektroinstalatéra docílíme naprostého komfortu a preciznosti s ohledem na naší bezpečnost a zbytečné ztráty nebo výdaje financí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13098 (magazinpodnikani.cz#968)


Přidat komentář