Elektroinstalace - Brno-venkov

Elektroinstalace kromě toho, aby plnila stoprocentně svoji funkci, musí být především bezpečná. Proto je nutné, abyste vybudování elektroinstalace svěřili do rukou zkušenému odborníkovi.

Elektroinstalace, revizní zpráva, rozvody Brno

Práce s elektřinou je nebezpečná, a pokud nejste odborníky v oboru, není radno se o její instalaci pokoušet svépomocí. Příprava provedení rozvodů elektroinstalace musí být započata ještě před položením základové desky. Již v této fázi je totiž nutné vyvést husí krky v těch místech, kudy povede elektřina do našeho domu. Po každém nainstalování elektřiny je nutné nechat odborníkem vypracovat** revizní zprávu**, neboť tato je důležitá nejen k úspěšné kolaudaci.

Projekt elektroinstalace Brno-venkov

Při každé výstavbě nového objektu je nezbytnou součástí projektové dokumentace takové stavby i projekt elektroinstalace. Před samotným vyhotovením projektu byste měli dostatečně zapřemýšlet a zvážit, kolik a jaké osvětlení budete používat, jaké bude jejich rozmístění a stejně tak i kolik zásuvek budete nechávat instalovat a jaké bude jejich rozmístění. Jak projektování elektroinstalace, tak i jejím montáž je třeba svěřit kvalifikovaným pracovníkům, kteří jsou držiteli potřebných osvědčení. Elektroinstalatérskou firmu vybírejte především dle dostupných referencí. Nově nainstalované rozvody budou následně prověřeny technikem, který vypracuje revizní zprávu.

Elektrická přípojka kabelová, uložená ve sloupech, přípojková skříň

Pro přivedení elektrické energie do domu je nutné použít elektrickou přípojku, která se vždy musí vybudovat ke každému číslu popisnému. Taková elektrická přípojka může být vybudována buď jako kabelová, která je uložena v zemi, nebo jako vrchní a to uloženou na sloupech. Přípojka končí v přípojkové skříni, která bývá nejčastěji připevněna na fasádě domu. Můžete se také setkat s případy, kdy je umístěna na plotu domu. Přípojková skříň včetně elektrické přípojky je vždy majetkem dodavatele elektrické energie.

Brno-venkov vnitřní elektroinstalace

Pokud si koupíte projekt typového domu, v tomto již bude celkový návrh budoucí elektroinstalace zpracován. Jestliže ale stavíte dům dle svého vlastního návrhu, dle individuálního projektu, vždy se budete muset obrátit na projektanta, který disponuje příslušnou kvalifikací. Vnitřní elektroinstalace v sobě obsahuje část silnoproudu i slaboproudu. K té silnoproudé části patří světelná, morová a zásuvková instalace a rozvaděče. Základem silnoproudu je elektroměrový rozvaděč. Tento je vždy umístěn na takovém místě, které je přístupné veřejnosti.

Návrh vnitřní elektroinstalace

Návrh této elektroinstalace musí splňovat podmínky platné dle českých norem. Dle těchto norem je stanoven i počet zásuvek, počet světelných vývodů, atd. Před tím, než dojde k vypracování návrhu elektroinstalace, byste měli mít alespoň hrubou představu o tom, jak bude který nábytek rozmístěn. Důležité je si rozmyslet, jak budete mít udělanou kuchyni, kde bude kuchyňská linka, jednotlivé spotřebiče a kde budete potřebovat zásuvky. Některé klasické spotřebiče totiž potřebují samostatně jištěné vývody.

Brno-venkov venkovní elektroinstalace

Venkovní elektroinstalaci je třeba nainstalovat, jestliže je nutné vést elektřinu venkem. Toho často bývá užíváno pro přívod elektřiny k čerpadlům, do zahradních altánků, k bazénkům, atd. Při budování venkovní elektroinstalace je nutné používat materiály, které jsou určené pro exteriérové použití. Kabely se vedou ve většině případů zemí, a jejich ovládání je umístěno v domě. Venkovní zásuvky musí být opatřené ochranným víčkem.

Členění elektroinstalace - vedení, rozvaděče, domovní spínače, zásuvky, přívod energie

Elektroinstalace se člení na vedení, rozvaděče, domovní spínače, zásuvky a přívod energie k elektrickým zařízením a ke světlům. Vždy se doporučuje přenechat elektro práce opravdovým profesionálům. Na vás je vybrat komfort, design a návrh rozmístění přístrojů a zásuvek. Je jasné, že každý chce, aby byl interiér vybaven dle jeho představ. Elektrikář Brno - venkov dbá na to, aby byly dodrženy všechny normy pro instalace elektřiny, je také nutné zachovat individuální přístup k rozvodům elektrické energie, dodržet specifická pravidla pro instalaci elektrických rozvodů v koupelně, v kuchyni a v těch prostorách, kde dochází ke styku s vodou.

Elektroinstalace v koupelnách Brno

Stejně jak je potřebná elektřina v každé obývané místnosti, výjimkou není ani koupelna. Koupelna je však z pohledu** instalace elektřiny** specifická a její rozvody musí provádět pouze vyškolený elektrikář. Elektroinstalace je v koupelně vázaná přísnými pravidla a předpisy. Zásuvky v koupelně musí být umístěné v určité výšce a v určité, přesně stanovené vzdálenosti od vodovodních kohoutků a od vany. Na elektroinstalaci je nutné nechat vypracovat revizní zprávu. Při rekonstrukci koupelny často lidé upřednostňují snížené stropy s využitím sádrokartonu. Jde o ideální způsob, jak do nich zabudovat elektroinstalaci nebo vzduchotechniku.

Revize elektrospotřebičů Brno - venkov

Každá dnešní moderní domácnost je vybavena elektrospotřebiči, které dříve nebyly zcela běžné a pro tyto nebyly ani uzpůsobeny elektrické obvody. Elektrospotřebiče usnadňují práci a zajišťují jeho uživatelům komfort. Bez elektrospotřebičů si zkrátka většina lidí neumí představit bezstarostné fungování domácnosti. Samozřejmě že používání elektrických spotřebičů s sebou nese i jistý druh nebezpečí, zejména tehdy, když je spotřebič kazový. A proto jsou povinné revize el. spotřebičů, aby se nebezpečí spojenému s elektřinou předcházelo. K úrazům dochází buď vadnými elektrickými spotřebiči nebo špatným přívodem elektrických spotřebičů nebo k úrazu dojde při práci s elektrickými přístroji pod napětím. Ať tak či tak, jsou všechny tyto úrazy nebezpečné a je nutné jim předcházet a zabraňovat jim. Jedním z řešení, jak těmto situacím předcházet, jsou normou stanovené revize el. zařízení, které se periodicky opakují.

Montáž hromosvodu v Brně - venkově

Není se čemu divit, že bouřky u těch lidí, jejichž domy nejsou vybaveny hromosvody, vzbuzují odůvodněné obavy, co by se mohlo stát, kdy do domu udeřil blesk. Navíc se nejedná o ojedinělé případy, kdy od úderu blesku vyhoří celý dům. Sami si jistě dobře dokážete představit, co vše dokáže blesk napáchat za škody a to nemluvíme jen o škodách na majetku. Není v silách odborníka dopředu spočítat, kam udeří blesk. Cíl blesku bývá zcela náhodný, a proto je potřeba, aby na jeho úder byl objekt připraven kompletně, ať už si blesk vybere jakékoliv místo zásahu. K tomu nám nejlépe poslouží hromosvod.

Hromosvody klasické, hromosvody aktivní

Hromosvody se dělí na klasické, vyrobené z mědi ze zinku a na hromosvody aktivní, které jsou účinnější. Klasické hromosvody nestojí moc, jednoduše se instalují a vypadají dobře po estetické stránce. Pokud byste si zvolili hromosvody v pozinkované úpravě, je potřeba je čas od času natřít. Měděné hromosvody se vyznačují dlouhou životností, ale jejich cena je vyšší. Aktivní hromosvod se používá u větších staveb. Montáže hromosvodů zajišťuje vyškolený elektrikář, který vám blíže vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých druhů hromosvodů, popíše jejich fungování a dle vašich finančních prostředků s vámi vybere ten nejvíce účinný.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13694 (magazinpodnikani.cz#2667)


Přidat komentář