Elektroinstalace a revize - Ostrava

Díky kvalitně provedené elektroinstalaci můžeme doma bezpečně a bezproblémově používat vypínače, zásuvky, spotřebiče, můžeme si svítit apod. Abyste takovou elektroinstalaci doma měli, je nutné, aby ji prováděl pouze zkušený a vyškolený elektrikář.

Používání elektrospotřebičů je pro drtivou většinu lidí nepostradatelnou součástí života. Nebo si dovedete představit život bez televize, počítače, ledničky apod.? Je velmi důležité, aby veškeré spotřebiče správně fungovaly. Sami dobře víte, že v případě, kdy vám přestane jet elektřina, nebo doslouží lednička či televize, děláte vše pro to, abyste bez takového spotřebiče nemuseli být déle, než je nutné. Abyste předešli problémům s elektřinou, je důležitá jejich odborná instalace a pravidelně prováděné revize Ostrava.

Elektroinstalace ve starších bytech v Ostravě

Starší byty jsou opatřeny takovou elektroinstalací, která odpovídala tehdejším požadavkům na provoz domácnosti. Jistě nemusíme zmiňovat, že tenkrát se nepoužívaly myčky, varné konvice, mikrovlnné trouby, mnoho dalších elektrospotřebičů, bez nichž se dnes obejde jen málokdo. Ve starších bytech je málo zásuvek, jejichž nedostatek se snažíme všemožně nahradit, především tedy používáním prodlužovacích kabelů. Tím, že máme v bytech nedostatečné množství zásuvek, dochází často k vypadávání pojistek a jističů, nebo může instalace kompletně shořet. Abyste předešli všem těmto problémům, je nejlepší nechat starou elektroinstalaci zrekonstruovat. Nové elektrické kabely navíc můžete ukrýt v dnes tak často používaných sádrokartonových podhledech, nebo další variantou jsou soklové a přechodové lišty.

Elektroinstalační práce na Ostravsku

Jsou práce, se kterými si můžete poradit při troše šikovnosti sami, jako např. vyměnit žárovku, kapající kohoutek, nebo vyčistit odpady chemickými přípravky. Elektroinstalatérské práce byste ovšem v žádném případě neměli podceňovat. Ke klasickým elektroinstalatérským pracím patří elektrické rozvody, zabezpečovací systémy, osvětlení, montáž hromosvodů, počítačů a videotelefonů, ale také kontroly elektroinstalace a revizní zprávy. U všech těchto prací a mnoha dalších se vyžaduje dokonalá znalost problematiky, kvalita montáže a zkušenosti, které může člověk získat pouze mnohaletou praxí. V novostavbách, ale i v rekonstruovaných domech bývá realizována elektroinstalační technika s využitím nejlepšího, nejhodnější a nejmodernějšího řešení. Elektrikář, který vám bude elektroinstalatérské práce provádět, vybírá z rozsáhlé nabídky materiálů, jejichž rozsah se stále zvětšuje v důsledku novelizace norem. Mezi elektroinstalační práce patří i různé havárie a poruchy elektroinstalací, ke kterým sice dochází podstatně častěji u starých elektroinstalací, ale ani v novostavbách nejsou výjimkou.

Elektroinstalace svépomocí?

Nejste elektrikářem a rozhodli jste se ušetřit peníze a provést si elektrorozvody sami? Jistě vám samotným je jasné, že to není nejlepší nápad. Pokud práci s elektrikou nerozumíte, instalace rozvodů se vám zcela jistě prodraží tím, že nejenže utratíte peníze za materiál, provedete bourací nebo sekací práce včetně zednických prací, ale stejně vám nezbude nic jiného, než zavolat elektrikáře, aby napravil vámi napáchané škody, aby elektřinu zapojil dle platných norem se zajištěním absolutní bezpečností života, zdraví a majetku. Práce s elektřinou je náročná, je složitá a je hlavně nebezpečná. Navíc rekonstrukce nebo vybudování nové elektroinstalace s pomocí profesionálního elektrikáře není vůbec drahou záležitostí a investovat se do zkušeností odborníka se jistě vyplatí. Pokud máte přece jen nutkání alespoň z části pomoci při rekonstrukci elektroinstalace, můžete pomoci s vysekáváním drážek pro kabely ve stěně, což nevyžaduje odbornost. V počáteční fázi je pouze nutná konzultace s elektrikářem, který vám ukáže, kudy kabely povedou a vy už můžete začít. Problémem může být snad jen to, že nebudete pro danou práci dostatečně vybavení, co se nářadí týče. Pomoci můžete i při závěrečných úpravách a dodělávkách, jako je omítání, atd.

Realizace rozvodů elektroinstalace, vystavení revizní zprávy Ostrava

Než se elektroinstalatér pustí do výstavby nových rozvodů nebo rekonstrukce původních, je nutné mít zajištěno příslušné povolení a vypracovanou projektovou dokumentaci. Už v této fázi je potřeba odborníka, který vám projektovou dokumentaci buď vypracuje, nebo její vypracování zajistí a který vám vyřídí všechny nezbytná povolení. Konečná fáze realizace rozvodů elektroinstalace spočívá v podrobné kontrole a vystavení revizní zprávy.

Revize elektroinstalace v Ostravě

Funkční elektroinstalace pro nás představuje samozřejmost. Něco, na co nemyslíme a co máme neustále k dispozici. Elektroinstalace ale může lidem správně sloužit pouze v případě, že je kvalitně provedená a že materiály, ze kterých je vytvořena, nejsou staré a bezpečně a spolehlivě slouží. Samozřejmě že i materiály elektroinstalace stárnou, opotřebovávají se, atd. V zásuvkách nebo ve vypínačích se usazuje prach a je potřeba nechat elektroinstalaci jednou za čas zkontrolovat, aby se předešlo případným rozsáhlým škodám. Revizi elektroinstalace je vhodné provádět v pravidelných pětiletých intervalech. Po provedené revizní kontrole vám bude předána revizní zpráva, která je nutná v případě využití pojišťovacích služeb právě pro pojišťovací společnosti.

Jak revize elektroinstalace probíhá?

Každá revize elektroinstalace se zahajuje vizuální kontrolou a změřením elektrických parametrů. Vaše kontrola může spočívat např. v tom, že samo zjistíte případné poškození zásuvek a vypínačů, nebo jejich barevné změny, které značí tepelné poškození těchto zařízení. Na revizním technikovi ale raději přenechejte kontrolu izolačních vlastností elektroinstalace, měření odporu jednotlivých obvodů, izolační odpory nebo změření zemnícího odporu.

Proč je revize elektroinstalace nutná?

Ochrana lidského života a ochrana majetku je velmi důležitá. S ochranou základních lidských hodnot souvisí samozřejmě i elektroinstalace a její spolehlivé a bezpečné fungování. Zásadní roli v této oblasti hraje izolační odpor, kdy díky němu je oddělení živých částí od okolí zajišťováno izolačními materiály a v některých případech jejich polohou. K zajištění maximální bezpečnosti nikdy neodstraňujte kryty a chraňte elektrické zařízení před kontaktem s vodou. Do vypínačů nikdy nic nestrkejte a jističe spínejte pouze bez zátěže. Pokud se vám bude zdát, že je s vaší elektroinstalací něco v nepořádku, nepouštějte se do průzkumu elektroinstalace sami, ale vždy situaci konzultujte raději s odborníkem na tyto práce a pokuste se co nejvíce omezit používání prodlužovacích kabelů a rozdvojek.

Co vše může zhoršit stav elektroinstalace?

Neustálé hromadění špíny a prachu může mít za následek poruchy v elektroinstalaci, stejně jako vniknutí vody do elektroinstalace nebo chemikálií či rozpouštědel. Elektroinstalace by neměla být vystavena vysokým teplotám, pozor dávejte na mechanické poškození, které může být způsobeno např. nedbalých zacházením.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13724 (magazinpodnikani.cz#2697)


Přidat komentář