Deratizace, dezinsekce, dezinfekce

Máte problémy se škodlivými hlodavci či hmyzem? Někdy nestačí snažit se je hubit zakoupenými přípravky a je nutné zavolat deratizátory, kteří mají zkušenosti a rychle Vás problému se škůdci zbaví.

Škůdci v domácnostech, likvidace škůdců v domácnosti

Přítomnost domácích škůdců může postihnout i tu nejčistší domácnost, není tudíž nutné se za tento nepříjemný problém stydět. Téměř každá domácnost má v průběhu času větší či menší problémy se škůdci. Nejčastěji bývají problémy s hlodavci a škodlivým hmyzem. Pokud máte škůdce v domácnosti již rozmnožené, neváhejte a volejte odbornou derazitační firmu. I když můžete koupit deratizační prostředky bez problému v obchodě, většinou se nevyplatí snažit se problém vyřešit svépomocí. Ze začátku se Vám může zdát, že jsou škůdci vyhubeni, ale po čase si začnete znovu všímat jejich přítomnosti. Deratizátoři se tedy vyplatí.

Deratizace, profesionální hubení hlodavců

Deratizace znamená hubení, omezení výskytu a následné zamezení výskytu škodlivých hlodavců jako jsou myši, krysy a potkani. Nejdříve je nutné určit proti jakému druhu hlodavce je nutno zasáhnout. Většinou si lidé samotných hlodavců všimnou až v tom momentě, kdy jsou přemnoženi. Nejčastěji se proto můžete setkat s jejich trusem. A právě podle trusu se dá určit druh hlodavce.** Deratizace** se provádí především díky ochraně lidského zdraví a potom také kvůli škodám, které hlodavci mohou napáchat.

Problémy s potkany ve sklepech - hubení potkanů

Potkan je rozšířený po celém světě a obývá vlhčí místa, jako jsou například kanály, sklepy a přízemní budovy. Co se týče jeho stavby těla, poznáte jej podle ocasu, který je kratší než tělo a dále potom podle malých ušních boltců. Přemnožení potkanů s sebou nese mnoho zdravotních rizik, mohou totiž být přenašeči celé řady infekčních nemocí, nevyjímaje salmonelózy a celé řady parazitů, kteří mohou být přenosné i na člověka.

Problémy s krysami ve stodolách, sýpkách - hubení krys

Krysa se u nás na rozdíl od potkana vyskytuje docela vzácně. Obývá především suchá místa jako například stodoly, sýpky a hospodářské budovy. Dá se říci, že problémy s krysami se u nás vyskytují pouze v oblasti okolo řeky Labe a v okolí Mladé Boleslavi. Na rozdíl od potkana, může být krysa přenašečem moru. Pokud tedy váháte jestli Vám škodí potkan či krysa, ve většině případů jde o potkana.

Hubení myší v domácnostech

Myš se u nás vyskytuje nejčastěji a to především v domácnostech. Od potkana a krysy ji rozeznáte především podle její menší velkosti, která nepřesahuje 10 cm. Myš dobře šplhá, skáče a dokonce i plave.

Dezinsekce, zamoření domácnosti hmyzem, hubení hmyzu

Jako dezinsekce se označují opatření, která vedou k hubení hmyzu. Zamoření obytných prostor hmyzem je pro člověka velmi nebezpečné, z důvody celé řady nemocí, kterou může hmyz přenášet. Některé druhy hmyzu také mohou ničit potraviny, oblečení i nábytek. Není tedy radno jejich výskyt v domácnosti podceňovat.** Nejčastěji se setkáváme s těmito domácími škůdci:**

Rus domácí, hubení ruse domácího

Rus domácí je rozšířený po celém světě. Má žlutohnědou barvu a velikost do 2,5 cm. Samička ruse domácího líhne až 35 vajíček. Rus je přes den zalezlý v úkrytu, zatímco v noci se vydává hledat potravu. Přes den ho tak můžete najít v různých škvírách, mezerách či mezi dlaždičkami. Jejich trus připomíná mletou kávu.

Šváb obecný, likvidace a hubení švábů v domácnosti

Švábi patří k nejstarobylejším skupinám hmyzu. Existuje až 3 000 známých druhů švábů. Švábi jsou velcí znečišťovatelé potravin. Mají velmi ploché tělo a dlouhé štíhlé nohy, přizpůsobené k rychlému běhu. Pokud tedy švába spatříte je velmi těžké jej zabít. Švábi se ukrývají ve škvírách a skulinách, odkud vylézají v noci za hledáním potravy a živí se prakticky vším.

Mravenci faraoni v kuchyni, likvidace mravenců

Mravenci faraoni mají rezavou barvu a jsou dlouzí pouze 2 mm. Daří se jim především v bytech městských domů, které jsou vytápěny centrálně. Mravenci faraóni žijí v organizovaných společenstvech, koloniích a sídlí v hnízdech. V hnízdě se nachází několik královen, které neustále snášejí další a další vajíčka. Mravenci faraóni se nejčastěji vyskytují v kuchyni, kde je můžete spatřit na kuchyňské lince. Mravenci faraóni potřebují ke svému životu trvalý přístup k vodě a přiživují se i na některých potravinách.

Štěnice, hubení štěnic v domácnostech

Štěnice patří mezi ploštice a jsou schopné se skrýt v malinkých škvírkách postele. Ve dne spí, zato v noci se vydávají za potravou, kterou je krev. Štěnice se k Vám mohou dostat jakkoliv, s nábytkem nebo s návštěvou a nejsou tedy znakem nečistého domova. Samička dokáže naklást až pět vajíček denně. Štěnice přežijí týdny i měsíce bez potravy. Pokud si ráno všimnete na kůži štípanců, které vypadají jako štípance od komárů, je možné že jde o štípance právě od štěnic.

Červotoči, hubení dřevokazného hmyzu

Červotoči patří do skupiny dřevokazného hmyzu a znehodnocují tak dřevěné konstrukce, v bytě tedy především** nábytek, dřevěné podlahy a rámy dřevěných oken**. Jde o brouky o velikosti 2 - 9 mm s tělem vejcovitého tvaru. Jejich barva se pohybuje od hnědé, fialověčerné až po černé. Jestli máte doma červotoče poznáte podle otvorů v nábytku, dřevěné podlaze či v rámech oken.

Moli, likvidace molů v domácnosti

Moli jsou motýli a jsou vlastně neškodní. Škůdci jsou totiž housenky molů, jelikož jejich přeměna v motýla trvá od 2 měsíců do několika let. A právě housenky se živí tkaninami jako je vlna a plst. Samičky kladou až 300 vajíček. Můžeme se setkat s molem šatním, molem skladištním, molem datlovým a moučným molem.

Dezinfekce ochranná, dezinfekce ohnisková

Mikroorganismy jsou součástí prostředí člověka, jsou všudypřítomné a některé mohou být i velmi škodlivé. Mikroorganismů se dá zbavit za pomoci dezinfekce a sterilizace. Dezinfekce je potom soubor opatření, který vede ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních a chemických postupů. Dezinfekce se dělí na dezinfekci ochrannou a ohniskovou. Ochranná dezinfekce je potom způsobem jak předejít šíření nákazy. Ohnisková dezinfekce je potom zaměřena na zneškodnění choroboplodných zárodků v ohnisku nákazy.

Deratizace, dezinsekce, dezinfekce

Problémy se škůdci by se měly řešit co nejdříve. A to především proto, že mnozí škůdci jsou přenašeči různých závažných chorob či znehodnocují potraviny, oblečení a nábytek. Pokud máte podezření, že se ve Vaší domácnosti škůdci přemnožili, neváhejte a poraďte se s deratizátorem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13089 (magazinpodnikani.cz#948)


Diskuze a zkušenosti

Vlastimil Kulhánek | 22.05.2014 00:15
Re: Deratizace, dezinsekce, dezinfekce Dobré zkušenosti mám z firmou www.hubenistenic.cz


Přidat komentář