Demoliční práce - Bohumín a okolí

Vybrali jste si pozemek, který by mohl být perfektním místem pro Váš nový domov? Pozemek natolik velký, že kromě vysněného domku pojme i zahrádku či bazén? Je tu však jeden problém, a to v podobě zchátralého stavení na pozemku?

Tento problém se však může rázem rozplynout, když oslovíte profesionální demoliční firmu v Bohumíně.

Možná jste viděli film, ve kterém proběhla demolice určitého objektu. Těžká technika za pomoci velké koule zdemolovala nemovitost, kdy jen tak tak majitelé stihli objekt opustit? Nebo jste s napětím sledovali scénku, kdy byla demolice v plném proudu, když v tu chvíli do zčásti zbouraných trosek vběhla osoba za účelem zachránění třeba domácího mazlíčka, panenky apod.? Film a skutečná realita je však jiná, či by rozhodně měla být jiná.

V žádném případě by se nemělo stát, aby se v objektu při demolici někdo nacházel. Samozřejmě by neměla nastat ani situace, kdy při samotné demolici, se někdo rozhodne si z objektu něco vzít. Jedním z bezpečnostních a nezbytných parametrů u profesionálně provedené demolice, je totiž dokonalé zajištění objektu i přilehlého okolí, aby nedošlo k případné nehodě, ohrožení osob a majetku druhých osob.

Profesionální demoliční práce Bohumín a okolí

Určitě Vás bude zajímat, jak bude probíhat spolupráce mezi Vámi a vybranou firmou, kterou oslovíte ve věci demolice zchátralého, staticky nevyhovujícího objektu. V detailu se samozřejmě mohou jednotlivé kroky u firem lišit, ale v principu, bude způsob, forma demolice obdobná.

Předpokládejme tedy, že již mezi Vámi a vytipovanou demoliční firmou, proběhla konzultační schůzka, dohodli jste se na zakázce, sepsali smlouvu o dílo, byla zaplacena zálohová faktura z Vaší strany, byla schválena demolice ze stran úřadu atd.

Nyní přistoupíme k samotné demolici, či spíše ke krokům, které předchází demolici.

Co vše zajistí demoliční firma Bohumín?

Objednáte-li si u profi firmy demolici, pak můžete očekávat nejen samotnou „likvidaci“ objektu, ale i tzv. před přípravu před demolicí, a také práce, jež následují po skončení demolice. Pojďme se nyní blíže podívat na jednotlivé kroky, než dojde na zapojení svalů, síly a těžké techniky.

Vyklizení, odstrojení nemovitosti

Před tím, než se přistoupí k demolici, ať už ruční, či za pomoci těžké techniky, je zapotřebí** nemovitost vyklidit a odstrojit**. Na trhu najdete firmy, které Vám s vystěhováním pomohou.

Odpojení od inženýrských sítí

Ještě, než dojde k demolici, je také nutné, aby byla nemovitost odpojena od všech inženýrských sítí.

Vymezení a ohraničení nemovitosti určené k demolici

Ať už sousedí nemovitost určená k demolici s jinými objekty, nebo ne, je zapotřebí danou nemovitost vymezit a ohraničit. Jen tak bude zabezpečeno, aby do blízkosti demoličních prací nevstoupil nikdo nepovolaný. A v případě, že nemovitost úzce sousedí s dalšími objekty, pak bude určitě lepší, když sousedi budou v době demolice mimo svůj domov. Z toho vyplývá, že je vhodné sousedům dát včas vědět termín a časové rozmezí samotné demolice. I Vám samotným by určitě nebylo příjemné, kdyby najednou od sousedů byl slyšet ohlušující rány, zatímco Vaše dítě v poklidu spí.

Demolice nemovitosti v Bohumíně a okolí

Vše je zařízené, od vyřízení povolení, po vyklizení, odpojení inženýrských sítí, ohraničení nemovitosti, informování sousedů aj.? Tak může přijít na řadu samotná demolice.

Při demolici firmy využívají například hydraulické nůžky, bourací kladiva, ale také rypadla, nakladače, aby následně mohla firma odvézt suť na příslušnou skládku.

Ať už jste si objednali demolici částečnou, nebo kompletní, zásadně se provádí směrem shora dolů, tj. nikdy se nezačíná sklepem, přízemím. Vždy se začíná střechou a nejhornějším patrem.

Při bourání je také nutné brát v potaz celkovou statiku objektu. Je-li statika narušená, pak je třeba k tomuto faktu přihlédnout a bourat takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení něčího zdraví, ke zničení sousedního objektu aj.

Pokud jste někdy u Vás doma modernizovali, rekonstruovali, třeba v podobě výměny podlahové krytiny, zárubní, dveří, oken aj., pak víte, že při takové práci zrovna není čisto. Odlétající kusy omítky a všudypřítomný prach je kolem Vás. To samé se děje u demolice, ovšem ve výrazně větším měřítku. Aby bylo prašnosti co nejméně, tak firma průběžně objekt skrápí vodou. Tímto jednoduchým, za to účinným krokem docílí toho, že kolem nemovitosti se nevznáší oblaka prachu, a to v x desítkách metrů.

Bohumín odvezení odpadu, sutě po demolici

Nemovitost je zbouraná, a co nyní? Místo ruiny objektu, je nyní hromada odpadu, sutě. Pronajmete si vozík, tažné zařízení a strávíte několik víkendů tím, že budete odpad a suť odvážet? Tak to rozhodně nemusíte. Mezi firmami, které se specializují na** demoliční práce**, najdete i takové, které nabízí demolici na klíč, tj. zajistí Vám demoliční práce od A do Z. Což znamená od přípravných prací, až po odvezení sutě, odpadu, a dokonce i vyrovnání terénu, kde byla původní stavba. Kromě toho, se můžete s firmou i domluvit, je-li to v její nabídce, aby Vám provedla výkopové práce pro stavbu Vašeho nového domova. Vám tak odpadne hledání další firmy, v tomto případě stavební, která by zajišťovala terénní a výkopové práce.

Recyklace odpadu a sutě v Bohumíně

Informujte se u firmy, která má ve své nabídce i odvezení odpadu a sutě, co s těmito „zbytky“ dělá, či spíše, jak s nimi nakládá. Celou řadu materiálů je totiž možné recyklovat, a to dokonce již na samotném místě demolice. V případě, že vzniklý odpad z Vaší nemovitosti recyklovat nepůjde, ujistěte se, že bude s odpadem naloženo dle zákona O odpadech, aby se případně později nestalo, že Vám zaklepe na dveře zástupce ze stavební firmy s dotazem, jak jste naložili se sutí a odpadem po demolici.

Jak se říká, „když se kácí les, létají třísky“. A v případě demolice je zcela pochopitelné, že toho bude „lítat“ mnohem více. Obrátíte-li se však na profesionální demoliční firmu, můžete si být jisti, že nejen odvede kvalitní práci s ohledem na bezpečnost, ale také s ohledem na okolní životní prostředí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13536 (magazinpodnikani.cz#1933)


Přidat komentář