Čištění kanalizací a septiků - Mělník, Neratovice

Máte-li problém s kanalizací, ať už jednorázově, či opakovaně, je na čase začít tento problém řešit. A kdo jiný Vám pomůže odpady vyčistit lépe, než firma zabývající se čištěním kanalizací a septiků.

Jak předcházet ucpávání kanalizací

Ze záchodu, vany, umyvadla či dřezu vznikají odpadní vody, které jsou odváděny kanalizací nebo stékají do septiku. Vedle odpadních vod je nutné odvádět i dešťovou vodu, která stéká ze střechy. Všechny tyto vody je nutné dle platných právních předpisů odvádět pryč od nemovitosti. K tomu je určena kanalizace, která pouze v případě, je-li provedena odborně, precizně, kvalitně a dle platných předpisů může plnit spolehlivě tuto funkci. O kanalizaci je však potřeba se pravidelně starat, udržovat ji v čistotě a pravidelně kontrolovat. K tomu slouží různé techniky, kterými se zjistí, v jakém stavu kanalizace je. V případě, že by kanalizace nefungovala bezproblémově, mohlo by dojít k velmi závažným poruchám, které by se prodražily. Nejen že by mohlo docházet k zatékání ze špatně utěsněného potrubí, ale dále by mohl problém nastat v předimenzování nebo poddimenzování potrubí, či k nasávání splašků pitné vody, což by Vašemu zdraví jistě nepřispělo.  O zápachu v domě ani nemluvně.

Čištění kanalizací a septiků - Mělník, Neratovice

Hledáte-li odborníka přes čištění kanalizací, bydlíte v oblasti Mělníku a Prahy, máme pro Vás tip na pana Setunského . U firmy Daniel Setunský-D.S.servis můžete poptávat služby týkající se výstavby kanalizace a vodovodu, čištění, opravy kanalizací, tlakové zkoušky, revize kanalizací a likvidace odpadních vod. Více informací o službách firmy Daniel Setunský-D.S.servis naleznete na internetových stránkách http://www.ds-servis.cz. Kontaktovat pana Setunského můžete na tel. Čísle +420 602 333 223, na e-mailu info@ds-servis.cz.

Čištění kanalizace, revize a opravy - Mělník, Neratovice

Pro ucelenou představu o firmě D.S. servis, jsme pro Vás připravili rozhovor v podobě poutavých odpovědí na následující otázky:

1) Jak dlouho se této činnosti věnujete?

Budu-li počítat úplné profesní začátky, pak je to od r.1998. V přidružené výrobě JZD a VHČ tělovýchovné jednoty. Jinak co se týče podnikání od r. 1990.

2) Co Vás inspirovalo k této činnosti?

Jako asi u všech činností tu byla poptávka a nebyla nabídka.

3) Děláte zakázky převážně v Praze a Mělníku nebo i v jiné oblasti?

Zakázky realizujeme po celé ČR. Vždy s výjezdem z Prahy.

4) Jaké byly odezvy Vaších klientů z počátku?

Prvními zákazníky kteří v.r. převažovali byli většinou státní instituce. Dříve nebyla ještě taková technická vybavenost, takže zákazníci oceňovali především rychlost a vstřícnost.

5) S jakými zakázkami se na Vám klienti nejčastěji obracejí?

My máme portfolio činností poměrně široké od výstavby IS až po služby zaměřené na zjišťování závad a údržbu, ale většina realizací se odvíjí od zjištění nedostatků které dokáží naši zákazníci sami identifikovat.

6) Děláte také krom čištění kanalizací i revize?

Ano samozřejmě, ne vždy je problém jenom v ucpávce kanalizace. Ta je většinou důsledkem stavebního nedostatku.

7) Zabýváte se také výstavbou nových kanalizací?

Jistě, nabízíme komplexní služby.

8) Děláte také tlakové zkoušky kanalizace?

Ano. Ověřování technické způsobilosti sítí jako jsou zkoušky těsnosti je dnes podmínkou stavebních úřadů pro kolaudaci.

9) Děláte ještě nějaké ostatní činnosti s tím spojené?

V rámci vodovodů jsou to zejména proplachy a dezinfekce a v oblasti kanalizací je to lokalizace závad a měření třeba ovality na plastových potrubních systémech.

10) Snažíte se vždy stihnout práci v dodrženém termínu?

Snažíme se při podpisu smluv střídmě odhadovat možnosti realizací v rámci subdodávek a nepředpokládaných situací.V drtivé většině se nám daří dodržovat dohodnuté termíny.

Jak funguje kanalizace?

Domovní kanalizace začíná u zařizovacích předmětů. Do nich je dováděna čistá voda, která se po použití odvádí pryč z nemovitosti a z pozemku, na kterém nemovitost stojí. Kanalizace se skládá z odtokových, odpadních a připojovacích potrubí. K tomu, aby byla kanalizace odvětrávána, což je pro její správnou funkci nezbytné, je nutné i větrací potrubí. Součástí kanalizace jsou i zápachové uzávěry, kterým se říká sifony. U těchto je podcenění kvality skutečně na škodu. Ty mají za úkol zabránit úniku páchnoucích plynů z kanalizace do nemovitosti.

Čištění kanalizace Mělník, Neratovice

Kanalizaci je možné čistit několika způsoby. Správně zvolená technika čistění závisí na odborném prozkoumání a zjištění stavu kanalizace. K jednomu z nejčastějších způsobů čištění kanalizací patří použití stroje, po němž se sáhne především u bytové, domovní, venkovní ležaté či dešťové kanalizaci. Tento stroj funguje tak, že se v něm otáčí spirála, která má vyměnitelné koncovky volené podle typu kanalizace a dle stupně jejího ucpání. Otočné spirály se nastavují na různý dosah, aby nebylo vynecháno žádné místo kanalizace a ta byla po provedeném čištění skutečně kompletně vyčištěná a průchodná. Spirála dosahuje až po několik desítek metrů. Výhodou tohoto druhu čistění je snadná dostupnost, což umožňuje frézování stoupaček nebo kořenů. Dalším druhem čištění kanalizací je použití tlakové vody. Takové čištění se provádí pomocí vysokotlakového čerpadla, které dodává tlak o síle až několika set atmosfér. Na tyto atmosféry je následně napojena hadice zakončená vyměnitelnou tryskou. Tento způsob čištění kanalizací se používá v případě, kdy je potrubí skutečně silně zaneseno, dále pokud je kanalizace zatukována nebo při vytěžování kamenů či písku.

Čištění odpadů Mělník, Neratovice

Odpady je možné čistit stejně jako kanalizaci a to buď strojem nebo tlakovou vodou. K čištění odpadů je nutné přistoupit v případě, kdy jsou ucpané, kdy neodtéká umyvadlo, záchod, vana nebo tehdy, pokud dojde k ucpání domovních, venkovních nebo dešťových odpadů. Mezi odpady, které je možné a v mnoha případech i nutné vyčistit, patří domovní odpady, ležaté venkovní odpady nebo dešťové odpady. V případě, že se při čištění odpadů zjistí závada nebo porucha, je možné k podrobnému určení závady použít kameru na revizi kanalizace, která příčinu problému odhalí.

Technická prohlídka kanalizačního potrubí Mělník, Neratovice

Technickou prohlídku je nutné vykonat dříve, než se kanalizace pustí do provozu. Jde o bezpečnostní opatření, které spočívá ve speciální kontrole kanalizačního potrubí. Po technické prohlídce následuje zkouška, kterou se zjistí, zda je potrubí vodotěsné a zda kanalizace odpovídá stanoveným normám. Zkouška vodotěsnosti není povinná, ovšem chcete-li dosáhnout komfortního a bezpečného bydlení, neměli byste tuto zkoušku opomenout. Technickou prohlídku kanalizačního potrubí provádí specializované firmy, které mají k dané činnosti oprávnění. Technická kontrola včetně prohlídky a zkoušky vodotěsnosti se provádí dříve, než dojde k zakrytí, zazdění a zasypání potrubí.

Jak často kontrolovat stav kanalizace?

Aby byla kanalizace v pořádku, bylo na ní spolehnutí a byla bezpečná, je vhodné ji minimálně dvakrát ročně nechávat kontrolovat specializovanou firmou. Díky pravidelné kontrole Vám vydrží co možná nejdéle. Co všechno by se mělo podrobit kontrole? Zcela jistě lapače, ventily, čistící tvarovky, šachty a spoje potrubí. Důležité je zjistit, zda je kanalizační potrubí zcela průchodné. V okamžiku, kdy firma zjistí jakoukoliv poruchu, zároveň dochází k jejímu odstranění.

Revize kanalizace pomocí kamery Mělník, Neratovice

V případě, že dochází k opětovnému ucpávání kanalizace, je tím nejlepším řešením přistoupit k revizi kanalizace. Revize kanalizace s pomocí kamery je vhodná také při preventivních prohlídkách kanalizace a při hledání různých závad v kanalizaci. Kamera, která se do kanalizace zavádí, pořizuje videozáznam na DVD. Tento záznam se zaznamená do pc boxu, odkud je možné celou nahrávku vypálit na DVD a celý záznam je možné předat majiteli kanalizace, kde si bude moci zjištěnou závadu prohlédnout. A k čemu všemu se kamera používá? Své uplatnění najde při revizi stoupaček, dešťových kanalizací, ležatých rozvodů nebo při revizi venkovních rozvodů. Kameru lze pro prozkoumání kanalizace použít za předpokladu, že v potrubí nesmí být voda. V tomto případě by kamera neposkytla ostrý obraz. V případě, že je potrubí zaplněno vodou, je potřeba jej prvně vyčistit, odstranit ucpávky a následně již prozkoumání kanalizace kamerou nic nebrání.

Čištění septiku Mělník, Neratovice

Septik je vícekomorová zakrytá nádrž, která má své místo v zemi a která slouží na sedimentaci splašků. Nádrž septiku je dělena přepážkami, buď dvěma nebo třemi. Jedná se o postupně průtokové komory, v nichž se usazuje kal. Voda, která ze septiku vytéká, zapáchá a je nutné ji před jejím úplným vypuštěním vyčistit. Septik je nenáročný na čištění. Velmi nutné je zakrýt strop septiku pevným víkem a zajistit, aby vnitřní prostory byly odvětrávány. Každá komora septiku musí být zpřístupněna, aby se k ní odborníci snadno dostali a usazený kal mohli pravidelně čistit.

Jaké jsou výhody septiku?

Výhodou septiku je, že k jeho provozu není potřebná elektrická energie. K tomu, aby spolehlivě plnil svoji funkci, je potřeba jej pouze udržovat v čistotě, tedy pravidelně jej zbavovat usazeného kalu. Vzhledem k tomu, že je jeho údržba tak snadná a nenáročná, dokáže si s ní v určitých případech poradit i samotný majitel. Je však lepší přenechat tuto práci skutečným odborníkům, kteří mají čištění provedeno rychle. Navíc čistění septiku není finančně náročnou prací, tudíž by měli majitelé pravidelně volat firmy, aby nedocházelo ke zbytečnému znečišťování životního prostředí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14269 (magazinpodnikani.cz#3246)


Diskuze a zkušenosti

Pension | 05.04.2016 13:33
Prosím o vyčištění kanalizace, po kompletní rekonstrukci je najednou ucpáno. Co nejdříve!


Přidat komentář