Čištění kanalizací a septiků - Brno a okolí

Ucpávají se Vám odpady v koupelně či v kuchyni, nebo Vaše odpady začaly nepříjemně zapáchat? V takovém případě je vhodné obrátit se na profesionální firmu, která veškeré problémy v oblasti kanalizace, odpadů a septiku vyřeší.

Jak zajistit dobrou funkčnost kanalizace v Brně a okolí

Odpadní vody, kterých potřeba se zbavovat, vznikají z různých zdrojů, jako například z umyvadel, ze záchodu, z vany nebo taky dešťovou vodou v důsledku jejího odtékání ze střechy. Veškeré tyto vody musí mít dle platných právních předpisů odstraněny. Proto zřízení a udržování kvalitní vnitřní kanalizace je podstatné a velmi důležité. Pokud nebude kanalizace fungovat tak jak má, může dojít k opravdu velkým škodám. Nejenom, že se jí bude šířit zápach, neboť bude kanalizace špatně odvětrávaná, ale může dojít k zatékání z netěsného potrubí nebo k poruše předimenzování nebo poddimenzování potrubí nebo k nasátí splašků do pitné vody, co je pro zdraví nebezpečné. Pokud takto začne Vaše kanalizace selhávat, je nutné zavolat odborníka zabývající se kanalizacemi a provést její rekonstrukci. Domovní kanalizace vždy začíná u zařizovacích předmětů, do kterých přitéká čistá voda. Tuto vodu je poté, co je použita, nutné odvést pryč z domu a pozemku. Kanalizace je složena z odtokových, připojovacích a odpadních potrubí a pro nutnost větrání kanalizace slouží větrací potrubí. Nesmí se podceňovat kvalita zápachových uzávěry neboli sifony. Díky nim dochází k zamezení úniku páchnoucích plynu z kanalizace do Vašeho domu.

Kanalizační potrubí, šikmé připojovací potrubí

K tomu, aby došlo k odvádění splaškové vody ze zařizovacích předmětů ven, slouží šikmé připojovací potrubí. Šikmé připojovací potrubí bývá nejčastěji zazdíváno do stěn s minimálním sklonem 3%. Pokud by byl skon nižší, způsobilo by to slabý spád a voda by neodtékala tak, jak má. Pokud by se naopak 3% překročila, mělo by to za následek příliš velký spád a tím pádem i nepřiměřeně rychlý odtok, který by nestíhal pořádně vyplavovat pevné látky zevnitř kanalizačního potrubí. Zpravidla se používá pružné připojovací potrubí.

Technická prohlídka kanalizačního potrubí Brno ** **

Než se pustí kanalizace do provozu, je nutné, aby byla z bezpečnostního hlediska provedena speciální kontrola kanalizačního potrubí. Taková kanalizační kontrola se skládá z technické prohlídky a ze zkoušky, zda je potrubí vodotěsné dle stanovených norem. Tato zkouška vodotěsnosti není povinná, ale z hlediska bezpečnosti a zachování komfortu bydlení se doporučuje provést. Pro technickou prohlídku kanalizačního potrubí oslovte speciální firmu Brno, která technickou prohlídku provádí a která má k této činnosti oprávnění. Technickou kontrolu je nutné nechat provést ještě před tím, než dojde k zakrytí, zazdění a zasypání potrubí. Během této technické prohlídky profesionální firma zkontroluje trasu, světlost, sklon a další části kanalizace, jestli fungují tak, jak mají.

Údržba kanalizace Brno a okolí

Abyste udrželi vaši domovní kanalizaci v dobré stavu co možná nejdéle, měli byste ji minimálně dvakrát ročně nechat zkontrolovat. Zpravidla zkontrolovat lapače, ventily, čistící tvarovky, šachty a spoje potrubí. Dále zkontrolovat, zda je kanalizační potrubí průchodné.  Veškeré tyto kontroly provádí profesionální firmy, které v případě zjištění jakéhokoliv nedostatku provedou zároveň opravu a opět umožní domovní kanalizace její plně fungování.

Co vše zahrnuje čištění kanalizace?

Pod pojmem ucpaná kanalizace si můžete představit ucpané stoupačky, ucpané koupelnové vpustí, ucpané revizní šachty, zatukované potrubí, dešťové svody a právě od těchto všech problémů Vám může pomoct firma, která se čištěním kanalizací zabývá. Nejenom, že odstraní problém, ale dále ji můžete oslovit pro případ preventivního vyčištění kanalizace, havarijní čištění kanalizace, vyfrézování stoupaček, aj.

Jak vyčistit ucpaný odpad?

Ucpané odpady potkali již snad každého z nás. Umyvadlo nebo záchod odtéká pomaleji a pomaleji a můžou se objevit i podezřelé bublinky. Je možné, že bude stačit použít některé nástroje nebo přípravky a ucpaný odpad vyřešíte. Nejprve je vhodné zkusit použít gumového zvonu a postup několikrát opakovat. Pokud však použití zvonu nepomáhá, nezbývá, než rozebrat sifon. Ten je nutné odšroubovat a pročistit. Pokud však nemůže ani tento proces, je tu ještě možnost použít chemické přípravky k vyčištění odpadů. V obchodě existuje několik druhů čistících prostředků na odpady. Zpravidla se jedná o agresivní přípravky, které rozpustí všechny organické zbytky, které blokují odtok. Také přípravky by si měly poradit s vlasy, tukem, papírem, ale i vatou. Větší usazeniny je také možné odstranit instalatérským perem. Používá se po rozebrání odpadního potrubí a otáčí se s ním ve směru hodinových ručiček. Pokud by došlo k otáčením opačným směrem, může se stát, že dojde k rozpojení potrubí. A ještě je tu jedna možnost vyčistit ucpané odpady svépomocí a to použitím tlakového čištění. Na trhu se k sehnání elektrická anebo ruční tlaková pumpa, kterou je třeba zastrčit do odpadu a pořádně utěsnit. Následným pumpováním by mělo dojít k postupnému protlačení nečistot dále do odpadu.

Pomoc s ucpaným odpadem Brno

Pokud nepomohl ani jeden z výše uvedených možných způsobů vyřešením problémů s ucpaným odpadem, nebo si na opravu svépomocí netroufáte, anebo se jedná o komplikovanější případ, vždy se vyplatí nešetřit každou korunu a raději zavolat na čištění odpadů profesionální firmu. Firma rychle odhalí příčinu ucpání, přiveze si všechny potřebné nástroje a další techniku a zkušeně vyčistí odpady tím nejjednodušším způsobem k Vaší maximální spokojenosti. Ucpání odpadů je možné taky velmi jednoduše předcházet a to nainstalování sítek do umyvadla, nebo taky tím, že nebudete do odpadů vlévat mastnotu, na základě čehož se Vám zaručeně dřív nebo později usadí v potrubí a není snadné tuto mastnotu odstranit. Čas od času propláchněte odpad horkou vodou.

Čištění septiků v Brně a okolí

Díky septiku dochází k předčištění odpadních vod a to ve fázi, než tyto odpadní vody odtečou do kanalizace. Proto je nutné, aby byl septik pravidelně vyvážen a aby byl odpad, který v septiku vznikne, řádně zlikvidován. Velké procento lidí čistotu septiku podceňuje a klidně i několik let jej nenechají vyčistit. Jenomže je potřeba si uvědomit, že septik se zanáší bahnem, kalem, pískem a následně neplní svou funkci. Proto je nutné k jeho vyčištění oslovit profesionální firmu, která se na čištění kanalizací, odpadů a septiků zaměřuje. Mimo vyčištění septiku Vám firma může i septik vyvést.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13657 (magazinpodnikani.cz#2296)


Diskuze a zkušenosti

Petr Rychtár | 17.09.2012 14:54
Re: Čištění kanalizací a septiků - Brno a okolí Osobně využívám pro náš septik přírodní bakterie a enzymy právě na likvidaci biologického odpadu. Je to sice dlouhodobější proces ale stoj íto za to


Přidat komentář