Chladicí zařízení a klimatizace - Karlovy Vary

Klimatizace slouží především k ochlazení teplého vzduchu, který se v létě hromadí v místnostech. Pokud tedy nechcete doma trpět teplem, poohlédněte se právě po klimatizaci. Na jaké typy můžete narazit? Která klimatizační jednotka je výhodnější?

Chladicí zařízení a klimatizace - Karlovy Vary

Jde o zařízení pro úpravu vzduchu, které pracuje na principu nasávání venkovního vzduchu, který je pomocí něj filtrován. Klimatizace se také někdy označuje zkratkou AC, což pochází z anglických slov air conditioning.** Klimatizace** upravuje teplotu a vlhkost vzduchu na Vámi požadované a nastavené hodnoty. Klimatizace tak slouží také k udržení stálé teploty a stálé vlhkosti v místnosti či budově bez ohledu na teplotu a vlhkost venkovního prostředí. Klimatizace ovšem nemusí sloužit jen k ochlazení vzduchu v místnosti, ale také může pracovat v opačném režimu, tedy může místnost vytápět.

Vytápění pomocí klimatizace potom funguje na principu, kdy je odpadní teplo přivedeno zpět do místnosti. Výhodné je topit pomocí klimatizace ovšem jen v období podzimu, jelikož při velmi nízkých teplotách je tento proces vytápění neefektivní.

Klimatizace vodní, vzduchové, klimatizační jednotky Karlovy Vary

Můžeme se setkat s různými typy klimatizací. Základním rozdělením je rozdělení na klimatizace vzduchové, vodní, kombinované a potom také na klimatizační jednotky.

Mobilní klimatizace Karlovy Vary

Mobilní klimatizace váží 30 až 40 kg, jsou nenáročné na instalaci a dají se tedy jednoduše přemisťovat a instalovat na jiném místě. Hadice s odpadním vzduchem se buď vyvádí pootevřeným oknem ven, nebo se může zabudovat do otvoru ve zdi. Výhodou mobilních klimatizací je jejich nižší cena, naopak nevýhodou je jejich větší hlučnost a nižší výkon.

Dělená klimatizace Karlovy Vary

Dělená klimatizace se využívá především pro stálé klimatizování místností. Skládá se ze dvou částí, přičemž vnitřní část je chladící a vnější část je kondenzační. Vnitřní část klimatizace je umístěna v místnosti na zdi. Venkovní část se potom umisťuje zvenku budovy. Velkou výhodou dělené klimatizace je nižší hlučnost, protože hlučnější část je umístěna zvenku místnosti.

Okenní jednotky klimatizace Karlovy Vary

Jde o klimatizační systémy bez venkovní jednotky, které se montují přímo do okna nebo do stěny a jejich velkou výhodou je nízká hmotnost, ovšem nevýhodou je zase vyšší hlučnost.

Při výběru** klimatizace** tedy zvažte všechny možnosti a pokud ji chcete instalovat nastálo, zvolte raději dělenou klimatizaci.

Chladicí zařízení - boxy, chladničky Karlovy Vary

Mezi chladicí zařízení se řadí chladící a mrazící boxy, průmyslové chlazení, domácí chladničky, chladící skříně a chlazení nápojů.

Domácí chladničky Karlovy Vary

Domácí lednička, nebo také chladnička obsahuje chladicí stroj a slouží k uchování potravin při nízké teplotě. V případě chladničky jde o teplotu kolem 5 °C a v případě mrazáku může jít o teplotu až − 20 °C. Můžeme se setkat se čtyřmi typy chlazení, jde o kompresorové, absorpční, adsorpční a chlazení na bázi Peltierova článku.

Kompresorová chladnička

Základem tohoto typu chladniček je chladící médium a kompresor. Kompresor vtlačuje chladicí médium v plynném stavu do výměníku, kde se plyn ochladí a změní se na kapalinu. Kapalina poté putuje do výparníku, kde dochází ke snížení tlaku a tím i ke snížení teploty varu a kapalina se postupně vypařuje. Poté je plyn přiváděn zpět ke kompresoru a následně dochází k opakování chladícího cyklu.

Absorpční chladnička

Chladící médium, kterým může být buď plyn nebo kapalina se rozpouští v chladné vodě a tím odnímá okolní teplo. Tato voda poté proudí do tzv. vařiče, kde je voda znovu zahřáta. Ohřátý plyn proudí do chladiče, kde jeho teplota klesne. Poté putuje chladící médium zpět, kde se rozpustí ve vodě zchlazené v samostatném chladiči. Nevýhodou absorpční ledničky je její nižší účinnost. Výhodou je ovšem její bezhlučný chod.

Adsorpční chladnička

Princip chlazení u adsorpční chladničky je velmi podobný principu chlazení u chladničky absorpční.

Chladnička na bázi Peltierova článku

Peltierův článek využívá k chlazení tzv. Peltierova jevu, kdy při průchodu elektrického proudu dvěma sériově zapojenými vodiči se jedna styčná plocha otepluje a druhá plocha se ochlazuje. Mezi výhody tohoto typu chladniček patří vysoká spolehlivost, bezhlučnost a snadná regulace výkonu.

Karlovy Vary instalace autoklimatizace

Mimo domácí klimatizace se také čím dál více využívají i autoklimatizace. Autoklimatizace se dělí na klimatizaci automatickou a manuální. Manuální klimatizaci poznáte podle toho, že ji ovládáte sami. Musíte ji zapnout a nastavit foukání teplého nebo studeného vzduchu a jeho intenzitu. V podstatě se tak auto s manuální klimatizací neliší od auta bez klimatizace. Kdežto u automatické klimatizace pouze nastavíte požadovanou teplotu. Většina moderních aut je již v současnosti automatickou klimatizací vybavena. Při nákupu auta si proto dávejte pozor na to, jakým typem klimatizace je vybaveno.

Čištění a údržba klimatizace

Nezapomínejte na to, že klimatizaci je potřeba pravidelně čistit a starat se o ni, jelikož její výkon a tedy i funkčnost ovlivňuje množství zaneseného prachu. Doporučuje se proto pravidelně omývat prachový filtr alespoň dvakrát za léto. Je také důležité pravidelně používat dezinfekční prostředek na klimatizace, který zabrání šíření infekčních nemocí.

Výběr klimatizace podle výkonu, hlučnosti

Klimatizace nepatří mezi levné záležitosti, proto si při jejím výběru dejte záležet. Nejdříve si zvolte jaký typ klimatizace je pro Vás vhodný, jestli jde o dělenou klimatizaci, mobilní či okenní jednotku. Poté se zaměřte na její výkon. A nezapomeňte, že výkon by měl odpovídat především rozměrům místnosti, do které chcete klimatizaci instalovat. Nejde tedy vždy jen o to vybrat klimatizaci s co nejvyšším výkonem a s co nejnižší cenou. Při nákupu se také zajímejte o všechny funkce klimatizace jako je časovač, zjistěte si také hlučnost klimatizace a náročnost její instalace. Pokud si nejste jisti, který typ klimatizace zvolit, obraťte se na odborníky, kteří Vám poradí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13139 (magazinpodnikani.cz#1051)


Přidat komentář