Autoškola - Praha 9

Ať je Vám osmnáct, třicet tři nebo pětapadesát nebojte se usednout do lavice autoškoly a stát se řidičem automobilu, motocyklu nebo třeba čtyřkolky. Jak probíhá výuka, zkoušky a na co máte právo?

Autoškola, výběr autoškoly v Praze 9

V dnešní době je standardní vlastnit řidičský průkaz, standardem dokonce již je vlastnit také svůj vůz nebo motocykl či čtyřkolku. Vždyť jen české automobilky v loňském roce vyrobily přes milion automobilů! Akciová společnost sama prodala rekordních 762 600 automobilů za rok 2010.

Proto i autoškoly musí neustále prosperovat a dávat možnost dalším a dalším žákům. Vědomostmi od základů, teorií a praxí musejí dosáhnout úspěšného složení řidičské zkoušky.

Další prací autoškol je nabízet řidičům, kteří oprávnění k provozu a řízení auta již mají, ale z jakéhokoliv důvodu dlouhou dobu za volantem neseděli, kondiční jízdy. Poslední skupinou navštěvující autoškoly jsou řidiči, vlastnící profesní průkaz.

Tyto průkazy platí 365 dnů ode dne vydání a tím je zabezpečeno, že pokud řidič nesplní povinné 7 hodinové školení, profesní průkaz mu propadne. Může jej však podstoupit dříve než-li za celý rok, například po 10 měsících,  jak mu to nejlépe vyhovuje časově, nejpozději však k datu na starém průkazu. Při školení se prohlubují znalosti a není nutná žádná zkouška. Za 5 let musí absolvovat 35 hodin školení.

Řidičský průkaz skupiny B, autoškola Praha 9

Pokud se rozhodnete pro řidičské osvědčení skupiny„ B“, potom tato skupina Vás opravňuje k řízení osobního motorového vozidla do 3,5 tuny s možností 9 osob a také traktoru a jich podobným strojům do hmotnosti 3,5 tuny. Ale také k možnosti k řízení motocyklů, jejichž maximální rychlost = 45 kilometrů za hodinu. Jedna celková vyučovací hodina je vždy 45 minut. Jízdy se pohybují podle Vašich možností, ovšem maximálně 2 hodiny denně. Velmi žádanou a oblíbenou metodou mnoha autoškol i jejich uchazečů je individuální forma. Důvodem je možnost podstupovat jízdy i výuku s instruktorem jako jedinec nebo v malé skupince lidí. V některých autoškolách dávají možnost i večerní výuky a jízd.

Kdo může žádat o řidičský průkaz?

Občan musí splňovat věkovou hranici, mít trvalý nebo alespoň přechodný pobyt v České republice, vyplní přihlášku do kurzu, předloží vyplněný posudek lékaře o způsobilosti k řízení, zaplatí kursovné nebo alespoň jeho část a není nikde stíhán nebo neprobíhá právě soudí proces o zákazu řízení motorových vozidel.

Skupiny řidičského oprávnění

Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče, smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg. Jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg. Traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg. Podmínkou je, že v den zkoušky musí být žadateli 18 let. Tato skupina se označuje jako B.

Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3.500 kg, smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg. Podmínkou je, že při přijetí musí žadatel vlastnit řidičský průkaz pro skupinu B. Tato skupina se označuje jako C.

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg. Podmínkou u této skupiny je, že při přijetí musí žadatel vlastnit řidičský průkaz pro skupinu C. Skupina s těmito podmínkami se značí písmeny CE.

Postup kurzu a výcviku v autoškole Praha 9

Nejprve čeká žáky teoretická část, která se skládá z přednášek. Na těchto přednáškách se dozvíte vše o provozu vozidel, jejich ovládání a údržbě. Také zde probíhá teorie jízdy, bezpečnost silničního provozu a zdravotní příprava.

Druhou částí výcviku je praktická. Každý absolvent řidičského kursu má povinnost najezdit například při výcviku pro skupinu B – 28 hodin za volantem v doprovodu učitele autoškoly. Některé hodiny lze nahradit jízdou na trenažéru, každá vyučovací hodina trvá 45 minut. Samotný kurs může trvat 2 až 3 měsíce, při intenzivním a individuálním kursu i méně.

Poslední přijde na řadu zkouška, na kterou byste se měli 100% připravit. Ta probíhá pro všechny účastníky v jeden den a účastní se jí zkušební komisař. Nejprve složíte písemný test, na který dostanete asi 30 minut. Při ústní zkoušce prokážete znalosti ovládání nebo údržby vozu a na závěr předvedete své řidičské schopnosti za volantem.

Na co si dávat v autoškole pozor?

Zkušební komisař má oči všude a proto si dávejte pozor hlavně na následující postupy. Před jízdou si ověřte pneumatiky, směrová světla a osvětlení vozu, funkčnost řízení a brzd, srovnejte si sedadlo i zpětné zrcátko. Nezapomeňte na bezpečnostní pás a zkontrolujte zda jsou opásáni i ostatní pasažéři ve voze.

Jaký úkon komisař v autoškole zkouší?

Komisař Vás může požádat, abyste se mu předvedli například v níže uvedených situacích, ovšem dobře si rozmyslete, zda to, co po Vás právě požaduje, je v souladu s předpisy. Může se Vám snadno stát, že provedete-li jeho přání odbočit doleva – okamžitě ze zkoušky propadnete, protože do této ulice byl zákaz vjezdu.

 • nastartujte motor, plynule se rozjeďte do kopce nebo z kopce
 • zaparkujte vozidlo a následně vyjeďte z parkoviště
 • zacouvejte do ulice
 • brzdění na cíli
 • objeďte nějakou překážku
 • otočte se do protisměru
 • jízda za provozu ve městě i mimo

Jak vybírat autoškolu?

Dobrá autoškola má k dispozici jednak kancelář a schválenou učebnu. V učebně by měl být jednak počítač, audiovizuální technika, k dispozici by měly být videokazety, soubory různých testů, zkušební trenažéry – ty jsou však nepovinné, a učebnice.

Kvalitní autoškola musí mít také kvalitní vozy, které musí odpovídat specifickým požadavkům pro autoškoly, musí být schválené, označené, čisté a pravidelně servisované.

Učitelé a školitelé, instruktoři a celý tým autoškoly má mít pedagogické vlastnosti a kvalifikaci k tomu potřebnou. Pro všechny uchazeče musí být dán platný ceník všech zkoušek a doplňujících možností jako:

 • samotný kurs – placený vcelku nebo s možností splátek
 • opravné zkoušky
 • doplatky
 • termíny a vysvětlení základních práv, nároků a povinností

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12932 (magazinpodnikani.cz#588)


Přidat komentář