Autoškola - Praha 2

Pokud nejste vlastníky řidičského oprávnění, tak jste nejspíše někdy pocítili určitá omezení. Momenty, kdy se musíte spoléhat na hromadnou dopravu nebo odvoz někým jiným. Není tedy na čase pořídit si vlastní řidičské oprávnění?

Získání řidičského oprávnění, autoškola v Praze 2

Jak bylo nadneseno, když máte řidičské oprávnění, tak se nemusíte na nikoho vázat, když se potřebujete někam dopravit. To se vyplatí jak na malé vzdálenosti, tak i větší výlety. Z tohoto hlediska je pak dobré zmínit, že i když se třeba zvyšuje cena benzínu, tak pořád je výhodnější vyrazit na delší cesty autem než vlakem, pokud vás jedou více jak dvě osoby. Praktičnost vlastněním řidičského průkazu pak nalézáme i v momentech, kdy bydlíte na menším městě a služby nejsou tak dostupné. Pokud jezdíte pro nákup do většího města, lékařská péče je rovněž dále, tak zde je automobil skoro nezbytností. Nemusíte se vláčet s několika taškami, ale máte je poskládané v automobilu, kam je dáte rovnou z košíku a vyndáte před dveřmi svého domu.

Výjimkou ovšem není ani profesní sféra. Spousta firem, které hledají zaměstnance, mají ve svých požadavcích na nového pracovníka i vlastnictví řidičského průkazu, zejména pak skupiny B, což je osobní automobil.

Pokud se rozhodnete udělat si řidičský průkaz, pak musíte absolvovat autoškolu. Ta ale nabízí i další doplňkové služby, jako jsou třeba kondiční jízdy, kdy opět získáte jistotu na silnici. Neváhejte tedy a vstupte do autoškoly.

Autoškola Praha 2 - co potřebujete před nástupem?

V první řadě je podstatné přinést vyplněnou „žádost o řidičské oprávnění". K tomu musíte splňovat určitá kritéria jako je např. věková hranice dle skupiny, zdravotní způsobilost apod. Co se týká oné způsobilosti ohledně zdraví, tak součástí žádosti je i „potvrzení o zdravotní způsobilosti". To vám vystaví lékař, u kterého absolvujete prohlídku. Pokud budete mít nějaká omezení, jako je třeba nošení brýlí, tak to lékař musí uvést.

Řidičská oprávnění a skupiny

Existuje mnoho dopravních prostředků, a proto je i více skupin. Podle náročnosti vozidla jsou roztříděny i podskupiny, takže oprávnění na všechny motorky neexistuje, musíte testy podstoupit i vícekrát.

Řidičská skupina B, autoškola Praha 2

Osobní automobil. Technicky přesně motorová vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů (navíc řidič), kdy hmotnost  přívěsu je do 750 kg. Rovněž se oprávnění vztahuje i na řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny. Pokud chcete toto oprávnění, musí vám být alespoň 18 let v den ukončení výcviku.

Pak se nabízí podskupina B1, kde je požadavkem, že auto nesmí přesáhnout 550 kg hmotnosti. K osobnímu automobilu si ale lidé často pořizují i doplňkové skupiny. Například k automobilům se vztahuje kombinace B+E, kdy se jedná o soupravy motorových vozidel tvořené osobním automobilem a přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg.

Dostáváme se k nákladním vozům. Ty se v základu označuj ískupinou C a patří sem vozidla o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přidáno vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost je 750 kg. Zde ale musíte před tím mít řidičský průkaz skupiny B.

Řidičské oprávnění na nákladní vozy, autobusy

Pokud chcete řídit nákladní vůz, tak zde se jedná o skupinu C. Sem spadají vozidla od 3 500 kg do 7 500 kg a rovněž lze využít kombinace C+E, kde se jedná o soupravy motorových vozidel tvořené nákladním automobilem a přívěsem nebo návěsem bez omezení hmotnosti soupravy (tj. kamion s přívěsem nebo návěsem).

Pak tu máme ještě skupinu D. To už se jedná o autobusy, přesněji vozidla, která přepravují více než 8 osob (kromě místa řidiče) a smí na vozidlo být připojen přívěs s maximální přípustnou hmotností do 750 kg. Vám pak musí být alespoň 21 let, musíte mít řidičský průkaz skupiny B a být odborně a zdravotně způsobilí.

Kondiční jízdy autoškola Praha 2

Řízení motorového vozidla se nezapomíná, ale jistota se ztrácí poměrně rychle. Pokud jste delší dobu neseděli za volantem, tak máte možnost si udělat několik kondičních jízd, které vás znovu naučí sebejistotě, která je pro řízení vozidla velmi důležitá, protože jízda má být především plynulá. Pokud není, tak ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní okolo vás.

Absolvování autoškoly není nic náročného. Zvládají ho jak technicky zdatní a i ti, co nemají k tomuto odvětví příliš blízko. Moderní auta jsou navíc řešená tak, aby byla co nejvíce komfortní. Proto se nebojte a usedněte za volant. Spousta lidí říká, že je řízení začalo kupodivu i bavit a při jízdách relaxují a užívají si pocit svobody. Absolvování autoškoly není nijak složité. Naopak, naučí vás zde základům, které vás při řízení budou doprovázet celý život, proto raději předem neabsolvujte laickou výuku, jak to dělá spousta lidí. Autoškola je tu od toho, aby vás vše dobře naučila.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13024 (magazinpodnikani.cz#796)


Přidat komentář