Autoškola - Opava a okolí

Získat řidičské oprávnění je v dnešní době nevyhnutelné. A to zejména k naprosté svobodě každého z nás. Toto oprávnění je ideálním pomocníkem v našem každodenním životě. Pro získání řidičského průkazu musíme absolvovat kurz.

V tomto směru nám pomáhají zejména různé autoškoly. Ty dávají každému člověku možnost různých nabídkových služeb. A to ať už řidičské oprávnění vlastníte či nikoliv. Autoškola je vždy vybavena motorovými vozidly, sestavenými tak, aby měl budoucí řidič naprosté pohodlí a hlavně s ohledem na bezpečnost v silničním provozu. Ale také mají profesionální instruktory, kteří se řídí danými předpisy v zákoníku práce a zákoníku Ministerstva dopravy.

Získání řidičského oprávnění v Opavě, autoškola

Pokud se rozhodnete pro jeho získání, je nutné navštívit danou autoškolu nebo jejich webové stránky. Zde obdržíte potřebné dokumenty, které jsou nezbytné pro získání řidičského oprávnění. Bez těchto dokumentů, které musí být řádně a přesně vyplněny podle Vašeho občanského průkazu a ošetřujícím lékařem, nelze výcvik podstoupit. Jestliže jste nedovršili 18 let a přesto si chcete pořídit řidičský průkaz, je nutný podpis rodičů. Výcvik je také možné podstoupit již rok a půl před dovršením plnoletosti, ale do této doby nesmíte řídit žádné motorové vozidlo. Jaké dokumenty jsou potřebné:

  • žádost o řidičské oprávnění
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • U některých autoškol se také vyžaduje potvrzení o tom, že nemáte zákonem zakázané řízení motorového vozidla.

Můžete si také vybrat z těchto skupin: A, B, C, D, E. S těmito skupinami jsou spojeny i různé doplňkové podskupiny.

Autoškola - Opava a okolí

Toužíte se stát řidičem i Vy, tak abyste mohli kdykoliv zasednout za volat vozidla a zajet si na výlet, k lékaři či do zaměstnání? Pokud bydlíte v Opavě a jejím okolí, můžete využít nabízených služeb autoškoly firmy Vladimíra Němčanského. Autoškola Nemo nabízí svým zákazníkům a klientům teoretickou i praktickou výuku autoškoly všech skupin řidičského oprávnění.

Autoškola Nemo sídlí na adrese Zacpalova 27,Opava, 746 01. Informace a přihlášení můžete provést telefonicky na čísle 776 015 083 nebo posláním e-mailu na adresu:** nemcansky@autoskola-nemo.cz.** Autoškola nabízí individuální přístup a hodiny jízd dle domluvy s klientem.** Bližší informace na webových stránkách http://autoskola-nemo.cz.**

Autoškola Nemo nabízí klientům získání řidičského oprávnění,** rozšíření řidičského oprávnění**, ale také kondiční jízdy pro překonání strachu z řízení vozidla a získání jistoty při řízení. Autoškola také zajišťuje pro firmy školení řidičů a získání profesního řidičského průkazu.**
**

Průběh výuky a výcviku v autoškole

Každý průběh výcviku se skládá z teoretické a praktické části. V teorii se učíte znalosti předpisů o provozu vozidel, ovládání i údržbu vozidla, teoretické jízdy, bezpečnosti a zdravotní přípravy. Tento výcvik trvá většinou 3 měsíce. Jsou možnosti individuálních plánů, které jsou vždy vázány na Vašich časových možnostech. U klasického výcviku i individuálního výcviku jsou jízdy v rozmezí 28 hodin. Vše se ukončuje závěrečnou zkouškou pod dozorem zkušebního komisaře.

Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, autoškola Opava

Všechny tyto podskupiny jsou vždy podle daných parametrů.

Skupina A, autoškola Opava a okolí

Zde se jedná o motocykly. První podskupinou je AM, která vás opravňuje řídit** malý motocykl nebo moped** s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h. Věková hranice pro získání řidičského oprávnění je 15 let. Pokud ale nejste ještě zletilí, tak potřebujete i písemný souhlas zákonného zástupce.

Další variantou je** podskupina A1**. Tu můžete absolvovat v 16-ti letech a rovněž potřebujete písemný souhlas zákonného zástupce, pokud jste ještě nedosáhli 18-ti let. Pokud získáte řidičské oprávnění na tuto podskupinu, tak budete moci řídit motocykl do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW.

První podskupinou, která již vyžaduje plnoletost, je A s omezením. Zde se jedná o řízení motocyklu do výkonu 25 kW a do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. Podmínkou pro přijetí do výcviku je dosažení 18-ti let.

Poslední skupinou je** A neomezeně**, což se týká řízení motocyklů s výkonem nad 25 kW a poměrem nad 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. Podmínkou k zažádání řidičského průkazu je minimální věk 21 let a vlastnictví řidičského oprávnění na nižší skupiny AM, A1 nebo A s omezením. Existují zde ovšem výjimky. Konkrétně kvůli věku. Pokud jste držiteli licence motoristického sportovce, tak můžete řídit motorky i v nižším věku, ale to se vztahuje jen na sportovní soutěže. Do běžného provozu mezi civilní řidiče stejně nesmíte.

Skupina B, autoškola Opava a okolí

Zde se jedná o nejžádanější skupinu, protože to jsou automobily, tedy** motorová vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů** (plus řidič), kdy hmotnost  přívěsu je do 750 kg. Oprávnění se vztahuje i na řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny a zvažuje se i na rozšíření o oprávnění na motorku do objemu 125 ccm. Pokud chcete toto oprávnění, musí vám být alespoň 18 let v den ukončení výcviku.

Ke** skupině B** si můžete zvýšit hmotnost přídavného vozidla, což je skupina E, která vás v kombinaci s B opravňuje řídit soupravy motorových vozidel tvořené osobním automobilem a přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg.

Skupina C, autoškola Opava a okolí

Nákladní vozy jsou vozidla o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg a pokud nejsou určena k přepravě osob. K nim pak může být připojeno vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost je 750 kg. Zde už ale musíte mít řidičské oprávnění na skupinu B. Rovněž se také nabízí rozšíření o skupinu E, kdy pak platí, že můžete řídit soupravy motorových vozidel tvořené nákladním automobilem a přívěsem nebo návěsem bez omezení hmotnosti soupravy (např. kamion s přívěsem).

Skupina D, autoškola Opava a okolí

Zde se jedná o autobusy. Vozidla, která přepravují více než 8 osob (plus řidič) a na vozidlo smí být připojen přívěs s maximální přípustnou hmotností do 750 kg. K získání tohoto oprávnění vám musí být alespoň 21 let, musíte mít řidičský průkaz skupiny B a být odborně a zdravotně způsobilí.

Kondiční jízdy v autoškole na Opavsku

Jsou určeny všem, kteří delší dobu neřídili motorové vozidlo nebo se potřebují zdokonalit v řízení, couvání, parkování a podobně. Při těchto jízdách si sami určujete čas i místo. Co se týče hodin kondičních jízd, potom i toto záleží pouze na Vás. Ihned před první jízdou se domluvíte s instruktorem, který se bude řídit podle Vašeho přání. Tyto jízdy jsou určeny pro všechny, kteří již vlastní řidičské oprávnění, ale delší dobu ho nepoužívali. Nebo jsou čerstvými absolventy řidičského oprávnění a přesto si v hustém provozu stále nevěří. Ceny jsou individuální podle dané autoškoly, výcviková hodina trvá vždy 45 minut. Kondiční jízdy, jsou vhodné také pro řidiče, kteří:

  • delší dobu neřídili motorové vozidlo
  • potřebují si vyzkoušet typ vozidla dříve nežli si ho koupí
  • chtějí se naučit konkrétní průjezd zvolené trasy
  • chtějí se zdokonalit v řízení pod dohledem instruktora, protože se tak cítí bezpečněji

Školení zaměstnanců v autoškole na Opavsku

Školení zaměstnanců je povinné. Každý zaměstnavatel je povinen podle zákoníku práce § 103 zajistit toto školení každému zaměstnanci, který je v pracovně právním vztahu. Vztahuje se to zejména na všechny držitele řidičského oprávnění skupin C, C + E, D, D + E, podskupin C1, C1 + E, D1 a D1 + E. Dělí se na školení vstupní a pravidelné. Musí se podstupovat nejméně 1 krát za rok. Zdokonalování odborné způsobilosti zahrnuje:

  • pravidelné školení – se podstupuje ročně celkově 7 hodin
  • vstupní školení – 140 nebo 280 hodin, které je závislé na věku uchazeče
  • vstupní školení – takzvaná zvláštní část, která je v rozmezí 40 až 45 hodin

Jak probíhá školení zaměstnanců v autoškole

Vždy je potřebné si předem dohodnout termín a počet zaměstnanců, kteří budou školením podrobeni.

Vstupní školení je v rozsahu od 140 do 280 hodin a to vždy vzhledem na věk řidiče. Toto školení zahrnuje výuku a výcvik, které se zakončují závěrečnou zkouškou. Každé školení se provozuje zvlášť podle potřeb zaměstnavatele pro dané motorové vozidlo a to buď pro nákladní, nebo osobní dopravu. Jestliže řidič splní všechny požadovaná kritéria, potom obdrží průkaz profesní způsobilosti.

Při pravidelném školení se zdokonalují řidiči ve svých dosavadních znalostech. Následně se učí novým, které se průběžně mění. Toto školení je povinné a to buď jednou za rok v rozsahu 7 hodin. Nebo po ukončení 5 roku od obdržení řidičského oprávnění v rozsahu 35 hodin. Pravidelné školení je vázáno podle § 230 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Všechny školení jsou podrobeny podle platných právních norem a to dle zákonu č.111/1994 Sb. - o silniční dopravě a zákonu č.262/2006 Sb. - zákoníku práce.

Možnosti splátek v autoškole Opava

V dnešní době již mnoho autoškol nabízí možnosti splátek. Tato služba je spojena s ohledem na dnešní finanční situaci uchazeče, které si je vědoma celá škála autoškol. Možnosti splátek využívají zejména studenti nebo nezaměstnaní, kteří potřebují k budoucímu zaměstnání řidičské oprávnění** **. Na výši splátek je možné se vždy dohodnout. Každá autoškola tak dává všem, kteří chtějí získat řidičské oprávnění, stejnou možnost. Tím tak usnadňují možnosti k jeho získání.

Autoškola dává všem stejnou možnost k získání řidičského průkazu, nebo jeho rozšiřování. Pro získání řidičského průkazu je potřebné vždy se řídit všemi pokyny instruktorů, jak při výcviku tak také výuce. Zanedbání těchto pokynů může vést k nezvládnutí závěrečných zkoušek. Pokud se Vám toto stane, můžete opět zkoušku podstoupit a to vždy pouze tu zkoušku, kterou jste nezvládli.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12911 (magazinpodnikani.cz#545)


Přidat komentář