Autoškola - Karviná a okolí

Řidičský průkaz se v dnešní době stal nezbytností. Vyžaduje ho velká část zaměstnavatelů, je zapotřebí při dojíždění za prací, usnadní nám dopravu nákupu domů, jeho zásluhou jsme nezávislí. Jak však vybrat dobrou autoškolu?

Autoškol je v dnešní době opravdu dostatek. V každém i menším městě jich najdeme hned několik. A protože autoškola není právě levná záležitost, měli byste vybírat opravdu obezřetně. Vyhnout byste se měli zejména takovým autoškolám, které oproti jiným nabízejí získání řidičského průkazu za výrazně nižší ceny. Zde bývá často cena snížena na úkor výuky. I když se to může zpočátku zdát výhodné – úspora času i peněz, při závěrečných zkouškách může klient autoškoly svého výběru velice litovat.

Nejlépe uděláte, pokud se budete pídit po referencích. Dobré reference znamenají půl úspěchu. Ptát byste se měli především na přístup učitele, na způsob jakým probíhá výuka, na průběh závěrečných zkoušek. Hledat můžete i na internetu. Nabídka je natolik široká, že tu svou autoškolu jistě najdete. Až si na internetu zvolíte, kterou autoškolu chcete navštěvovat, měli byste ji navštívit a nejprve se podrobně vyptat na průběh celé výuky, na závěrečné zkoušky a také na ceník. Prohlédnout byste si měli nejen učebny autoškoly, ale i vozový park. Teprve, když si budete jisti, že nabízené služby odpovídají vašim požadavkům, sepište s autoškolou smlouvu o výuce.

Autoškola od zahájení po získání řidičského průkazu

V ČR platí od 1. 1. 2001 zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Zákon stanoví podmínky pro provádění jednotlivých druhů výuky a výcviku a jeho minimální rozsah. Tato legislativní norma je pro všechny autoškoly závazná. Právě podle této vyhlášky musí probíhat všechny části výuky v autoškole.

Teoretická výuka v autoškole Karviná

Probíhá formou kurzu. Ne každému vyhovuje pravidelné docházení do autoškoly. Zde je možnost dohodnout se s autoškolou na individuálním studijním plánu, kdy se žák připravuje samostudiem a v dohodnutých termínech absolvuje povinné konzultace s učitelem. Rozhodně by vám autoškola neměla nabídnout možnost, abyste se naučili předpisy o provozu vozidel sami a pak napsali v autoškole pouze testy. Při správné teoretické výuce vám totiž učitel problematické pasáže vysvětlí a probere s vámi i další důležitou přípravu, jako je zdravověda, první pomoc, zásady bezpečné jízdy, ovládání a také údržba automobilu.

Praktický výcvik v autoškole Karviná

Než začnete s praktickým výcvikem, vyzkoušíte si jízdu na trenažéru. Je pravdou, že autoškola nemá povinnost mít trenažery. Pokud je tedy nemá, začnete hned cvičit v automobilu. Má-li však autoškola trenažery, rozhodně se jim nesnažte vyhnout. Na trenažéru zjistíte, jak je to s jízdou a že udržet se na silnici vyžaduje opravdu náležitý cvik.

Před započetím praktických jízd obdržíte průkaz praktického výcviku, kde si budete zaznamenávat odježděné hodiny. Tento průkaz byste měli mít s sebou na každou jízdu. Jedna vyučovací hodina praktické jízdy trvá 45 minut. Většinou se spojí dvě vyučovací hodiny dohromady a tak budete trénovat jízdu 90 minut.

Začínat budete na cvičném prostoru, kde se naučíte startovat automobil, rozjíždět se, zabočit, couvat a nakonec zaparkovat automobil a zhasnout motor. Ještě dříve si vysvětlíte jak automobil vůbec ovládat. To znamená, že si ukážete jak držet volant, řadit rychlosti, ovládat stěrače, informovat ostatní řidiče o směru své jízdy, jak zapínat a přepínat světla.

Součástí výuky na cvičném prostoru je i údržba vozidla. Naučíte se jak vyměnit prasklou pneumatiku, prasklou žárovku. Ukážete si, kde se kontroluje množství oleje, kde se dolévá voda do motoru a kde do ostřikovačů. Naučíte se vyměnit prasklou pojistku.

Pak již vyjedete na silnici.** Nejdříve se budete učit za minimálního provozu.** Vyzkoušíte si jezdit po silnicích většinou mimo město a později ve městě v době, kdy jezdí jen velmi málo aut. V další fázi výcviku již zkusíte jízdu za středního provozu. Je důležité cvičit jízdu ve městě i na venkově. Každý provoz má svá specifika. Město vás naučí rychlé reakci na nenadálé příhody. Naučíte se dávat pozor na chodce, městskou dopravu, neustálému přejíždění z pruhu do pruhu. V provozu mimo město se naučíte předvídat, co vás může potkat za zatáčkou. Provoz mimo město má nebezpečí v tom, že svádí k rychlé jízdě a náhle řidiče zbrzdí například traktor. Zde je nutné naučit se rychlé reakci. I jízda na dálnici má svá specifika. Musíte se ve velké rychlosti naučit předjíždět pomalejší vozy, řadit, a také se na dálnici orientovat v nadjezdech a sjezdech.

Jakmile absolvujete praktickou část výcviku, přihlásí vás učitel k závěrečné zkoušce.

Závěrečné zkoušky v autoškole Karviná

Závěrečnou zkoušku budete konat se zkušebním komisařem. Nejdříve si napíšete písemný test, pak vás čeká předvedení znalostí o ovládání a údržbě automobilu a také předvedení zdravotnických znalostí. Pak již pojedete zkušební jízdu s komisařem. Co vás při praktické zkoušce z jízdy čeká? Nejdříve komisař prověří, jak zvládáte úkony před jízdou. To znamená, zda si všimnete stavu pneumatik, osvětlení vozidla, zda zkontrolujete funkčnost směrových světel. Bude si všímat, jak si upravíte sedadlo, přizpůsobíte zpětná zrcátka, zda si nezapomenete zapnout bezpečnostní pás a zkontrolovat, zda jsou zavřené dveře. Následně zhodnotí, jak startujete motor, plynulost rozjetí i jízdy. Předvedete couvání a zaparkování vozidla. V poslední části zkoušky z praktické jízdy ukážete schopnost ovládání vozidla na pozemních komunikacích. Zde bude komisař obzvláště pozorně sledovat, jak dodržujete rychlost, jak projíždíte křižovatky, zda se řídíte značkami. Může si vás i vyzkoušet malým chytákem. Například vám řekne, ať odbočíte do zakázaného směru. Pokud mu vyhovíte, budete zkoušku opakovat, pokud ho však upozorníte na zákaz, nenechali jste se nachytat.

Pokud se vám některá část závěrečné zkoušky zrovna nepodaří, nevěste hlavu. Každou zkoušku je možné opakovat.

Kondiční jízdy, školení řidičů Karviná a okolí

Můžete získat řidičská oprávnění na různé skupiny vozidel, můžete si zaplatit kondiční jízdy, v autoškole se také provádí školení řidičů. Do autoškoly se může přihlásit i řidič se zdravotními problémy. Výcvik může absolvovat různými způsoby. Některé autoškoly mají speciálně upravená vozidla, v nichž se tyto osoby připravují. Zákon dovoluje v těchto případech i praktický výcvik ve vlastním vozidle osoby s tělesným postižením. Vozidlo tudíž nemusí být vybaveno jako vozidlo autoškoly, ovšem výcvik musí v autoškole probíhat. Pokud máte zájem o závěrečnou zkoušku v automobilu s automatickou převodovkou, bude váš řidičský průkaz omezen pouze pro řízení těchto vozidel. Omezení je na zadní straně průkazu vyznačeno harmonizačním kódem č. 10. 02. V budoucnu kdykoli můžete absolvovat takzvanou doplňovací zkoušku a vaše oprávnění bude plnohodnotné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12970 (magazinpodnikani.cz#669)


Přidat komentář