Autoškola - Jeseník a okolí

Automobil, motocykl či jiná motorová vozidla nám usnadňují v mnohém život. Nemáte řidičské oprávnění a chystáte se do autoškoly? Tak my vám prozradíme, co vás čeká a už vás pomalu vtáhneme i do výuky.

Získání řidičského oprávnění, autoškola Jeseník a okolí

Toto oprávnění se vám hodí pro každý případ. Každopádně je nutno podotknout, že i když máte řidičské oprávnění, ale dlouho neřídíte, tak si osvěžte paměť pomocí kondičních jízd, které autoškoly nabízejí. Jinak ale, i když třeba nemáte své vlastní auto, tak se vám řidičský průkaz hodí. Můžete např. v případě nevolnosti někoho ve vašem okolí odvézt do nemocnice, máte možnost sebe i další lidi dopravit třeba i na delší vzdálenost. Z tohoto hlediska je to výhodné i finančně, kdy se při jízdě více jak dvou pasažérů vyplatí využít automobil místo vlaku a to i když cena benzínu stoupá. Pak se tu nabízí výhody ryze soukromé, kdy vy sami můžete obstarat větší nákupy, převážet více věcí a to i těch objemnějších, automobil můžete využít i při své profesi, kdy někde přímo vyžadují** vlastnění řidičského oprávnění** apod.

To byl automobil, ovšem milovníci rychlých strojů si přijdou na své rovněž. Zde se pak nabízejí motocykly podle různého výkonu. Nic vám nedá takový pocit svobody jako jízda na motorce, ovšem nejen k bezpečnosti vaší, ale i ostatních je nutné si osvojit techniku řízení a určitou zodpovědnost.

Výcvik v autoškole Jeseník a okolí

Než půjdete do autoškoly, tak potřebujete přinést „žádost o řidičské oprávnění". K ní se vztahují i různé podmínky, např. to, jestli jste zdravotně způsobilí a jestli jste dosáhli požadovaného věku. Ke zdravotnímu stavu ještě potřebujete „potvrzení o zdravotní způsobilosti", které vám vystaví lékař. Oba dokumenty vám jsou k dispozici v autoškolách anebo je mají některé** autoškoly** ke stažení i na webových stránkách.

Až se dostavíte do autoškoly, tak nejdříve začnete teorií. To se týká jednak přípravy na testy u zkoušek, a pak také praktických jízd. I když budete studovat silniční teorii (má několik hodin), tak se ale můžete vydat na silnici. Lektor vás ze začátku bude upozorňovat na pravidla, postupně vás ale nechá reagovat samotně, ať vidí, jak ovládáte teorii. Co se týká jízd samotných, tak zpočátku se zkouší řízení mimo silnice, např. na parkovišti, kde si nejprve vyzkoušíte** základy jízdy**. Není tedy nutno se doma připravovat na autoškolu, což mnozí činí a mají pak zlozvyky, co se týká řízení. V** autoškole** vás všemu naučí, tak se nechte vést.

Až budete mít za sebou hodiny praxe a teorie, tak vás čekají zkoušky. Ty probíhají jednak formou testu, který vyplníte, a pak jízd. Za dohledu komisaře řídíte auto a jedete dle pokynů komisaře. Stává se ale, že komisaři zkouší bystrost řidičů, a tak je navedou třeba do zákazu. Pamatujte, že auto řídíte vy a vy jste zodpovědní za to, jak jedete, tudíž se nenechte zmást. Jakmile uděláte chybu, tak zkoušku musíte opakovat. Útěchou vám je, že můžete opakovat neomezeně.

Až budete mít zkoušky hotové, tak vám bude do několika dnů vydán řidičský průkaz a od této doby už zodpovídáte za sebe. Pokud nebudete dlouho jezdit, tak využijte kondičních jízd, kde si v autoškole zaplatíte jízdu s lektorem, který s vámi obnoví vaši jistotu za volantem a stejně tak je autoškola k dispozici, když budete potřebovat získat řidičské oprávnění, pokud vám bylo odebráno.

Autoškola - řidičské skupiny Jeseník

Spadá sem mnoho dopravních prostředků, ty** nejžádanější jsou ale skupina B a pak skupina A**. Oprávnění se vydávají na základě výše zmíněných podmínek (žádosti, způsobilost, věk) a ohledně věku zde platí, že vám musí být požadovaný počet let alespoň v den ukončení výcviku.

Skupina A, autoškola Jeseník

Jedná se o motorky. Protože jsou to ale stroje, kde se výrazně liší výkony, tak se dělí na více podskupin. První z nich je Am, která se vztahuje na malý motocykl nebo moped s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h. Získat oprávnění na tuto podskupinu můžete už v 15-ti letech, ale pokud jste nezletilí, tak musíte dodat i písemný souhlas svého zákonného zástupce.

Pak se nabízí podskupina A1. Tu můžete absolvovat v 16-ti letech. Zde pak získáváte řidičské oprávnění na řízení motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW.

Další podskupinami jsou pak A s omezením a A bez omezení. Jedná se o výkony. A s omezením se vztahuje na motorky do výkonu 25 kW a do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. Podmínkou pro přijetí do výcviku je 18 let. Pak se nabízí motocykly s výkonem vyšším než 25 kW a poměrem nad 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. Zde platí, že vám musí být minimálně 21 let a musíte mít řidičské oprávnění na nižší podskupiny skupiny A.

Skupina B, autoškola Jeseník

Zde se jedná o nejžádanější skupinu, protože to jsou osobní automobily. Konkrétně je to motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3,5 tuny s maximálním počtem osmi pasažérů kromě řidiče. K vozidlu může být ještě připojen přívěs o hmotnosti do 750 kg. Oprávnění vztahuje i na řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny. Zde platí věk 18 let, kdy můžete žádat o řidičské oprávnění.

Existují pak ještě různá rozšíření, jako je skupina E, kde se zvyšuje hmotnost přívěsu. Rovněž se nabízí i oprávnění na jízdu nákladním autem (skupina C), autobusem (D) nebo traktorem (T) či jiných strojů. Jedná se ale o specifičtější vozidla, která nejsou až tak běžně užívána civilními lidmi, tak výcvik na těchto vozidlech každá autoškola neposkytuje.

Autoškola není nijak náročná, i když mnozí z ní mají obavy. Později ale propadnete kouzlu řízení a budete si ho užívat. Až budete mít řidičský průkaz, tak ale stále dbejte na bezpečnost, plynulost jízdy apod. To vám zajistí nejen to, že vám nebude odebrán řidičský průkaz, ale zároveň budete v bezpečí sobě i okolí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13072 (magazinpodnikani.cz#913)


Přidat komentář