Autoškola - Bruntál

Jízda autem je dnes mnohdy nutností, a také se vám finančně vyplatí. Pokud někam cestujete ve dvou, tak už se vám vyplatí jet autem než cestovat vlakem. Uvažujte, že si uděláte řidičák a to i na více dopravních prostředků?

Řidičský průkaz na auto nebo motorku Bruntál

Řidičský průkaz je třeba na řadu dopravních prostředků nebo pracovních strojů. Ať už do** řidičského průkazu** půjdete s nadšením nebo jen z nutnosti, tak se vám vlastnictví těchto dokumentů může hodit. Nikdy nevíte, kdy třeba někdo z vašich blízkých bude potřebovat pomoci a někam odvézt. Nevíte, kdy budete třeba u svého zaměstnání potřebovat někam dojet. Nejen k tomu jsou ovšem autoškoly Bruntál dobré. Pojďte se více seznámit s jejich službami.

Autoškola - Bruntál a okolí

Potřebujete řidičské oprávnění? Pak se obraťte na paní Blanku Bilovou, která provozuje autoškolu. Paní Blanka Bilová nabízí školení na řidičské průkazy skupin A, B, C a D a také si zde můžete udělat kondiční jízdy. Ke každému klientovi přistupuje ochotně a profesionálně a každému věnuje dostatečný čas, aby ze školy vyšel jen spolehlivý a zkušený řidič. Ochotně se přizpůsobí vašim možnostem, takže si budete moci dělat autoškolu v pohodě a klidu.

Paní Blanka Bilová je k dispozici na adrese Ruská 7, Bruntál, 792 01.

E-mailové spojení je bilova02@email.cz a telefonní číslo zní 608421208.

Webové stránky: http://www.autoskola-bill.cz/

Nyní už ale otevřete dveře virtuální autoškoly a podívejte se na to, co váš čeká.

Řidičská oprávnění a skupiny, autoškola Bruntál

Dnes již existuje mnoho skupin, na které můžete získat řidičské oprávnění a jejich výběr je více hlídán než dříve.

Řidičské oprávnění skupiny Am

Toto oprávnění se vztahuje k** řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h**. Získat jej mohou lidé, kterým je více jak 15 let (v den ukončení výcviku), jsou zdravotně způsobilí, podají platnou žádost o řidičské oprávnění a pokud jim je do 18-ti let, tak je třeba písemný souhlas zákonného zástupce.

Řidičské oprávnění skupiny A1

Jedná se o řízení motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW. Podmínkami jsou věk alespoň 16 let (v den ukončení výcviku), zdravotní způsobilost, platná žádost o řidičské oprávnění a do 18-ti let písemný souhlas zákonného zástupce. Pokud je ale žadatel držitel licence motoristického sportovce, tak má věkovou podmínku pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

Řidičské oprávnění skupiny Ao

Tato skupina se vztahuje k řízení motocyklu do výkonu 25 kW a do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. Podmínkou pro přijetí do výcviku je věk 18 let (v den ukončení výcviku) a všechny ostatní náležitosti, které byly zmíněny v předchozích případech.

Řidičské oprávnění skupiny An

Řízení motocyklu o výkonu nad 25 kW a nebo o poměru nad 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. Řidičský průkaz skupiny A bez omezení mohou ovšem získat pouze držitelé řidičských skupin Am, A1 nebo Ao. Podmínkou je věk 21 let (rovněž zde platí výjimka z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži).

Řidičské oprávnění skupiny B

Klasické osobní vozy. Tato skupina opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg). Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny. Žadateli musí být alespoň 18 let v den ukončení výcviku.

Řidičské oprávnění skupiny B+E

Jedná se o soupravy motorových vozidel tvořené osobním automobilem a přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg a jízdní soupravy, která nespadá pod skupinu B.

Řidičské oprávnění skupiny C

Sem spadají motorová vozidla o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Podmínkou pro žádost je již vlastnictví řidičského průkazu skupiny B.

Řidičské oprávnění skupiny C+E

Tento průkaz opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené nákladním automobilem a přívěsem nebo návěsem bez omezení hmotnosti soupravy (tj. kamion s přívěsem nebo návěsem). Je třeba už před tím ale vlastnit řidičský průkaz skupiny C.

Řidičské oprávnění skupiny D

Oprávnění se vztahuje na motorová vozidla určená na přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče a smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg. Žadateli musí být alespoň 21 let, musí vlastnit řidičský průkaz skupiny B a být odborně a zdravotně způsobilý.

Autoškola - školení referentů Bruntál

Zde platí, že pokud je řidič profesionál, tzn. že řízení používá ve své profesi, tak by měl mít vyškolení na vyšší úroveň řízení. Proto autoškoly nabízejí školení, kde se nabízí kurzy pro profesionální řidiče, kteří přepravují osoby, ale také třeba náklad. Školením se autoškola může přizpůsobit i místě, tzn. že dojíždí do sídla firmy, pokud se školí více osob najednou.

Autoškola - kondiční jízdy na Bruntálsku

Zde se jedná o osvěžení praxe za volantem. Řízení se všeobecně nezapomíná, ale ztrácí se jistota za volantem, proto, pokud jste dlouho neřídili, tak si předplaťte pár jízd, kterými opět získáte řidičské sebevědomí.

Co autoškola Bruntál nabízí?

V autoškole se jednak naučíte jezdit a to na prostředku, který potřebujete. Může to být motorka, auto nebo třeba traktor, pokud jej budete využívat. V autoškole vás naučí zacházet s těmito prostředky, ale také, jak se chovat jako účastník silničního provozu. Neobávejte se, že budete potom jezdit třeba jinou značkou. Naopak, čím více aut budete znát a umět s nimi manipulovat, tím lepší řidič z vás bude.

Autoškoly rovněž nabízejí i rekondiční jízdy. Pokud nějakou dobu neřídíte, tak je dobré si osvěžit paměť pod dohledem instruktora. Obecně platí, že řízení se nezapomíná, ale zvyk a jistotu si raději nejprve nacvičte.

V neposlední řadě vás také mohou přezkoušet z řidičské způsobilosti, pokud žádáte vrácení řidičského průkazu, který vám byl odebrán.

Kdy je odebrán řidičský průkaz?

Zákaz řízení se většinou odehraje na základě vážného přestupku, kdy vám je odebrán řidičský průkaz. Může to být v případě, že řídíte pod vlivem alkoholu, způsobíte vážnou dopravní nehodu nebo jinak pochybíte. Žádat o přezkoušení z odborné způsobilosti můžete absolvovat až vám skončí zákaz činnosti. Při žádosti pak musíte doložit výpis z karty řidiče, žádost o vrácení řidičského oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti, rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti a v případě prominutí zbytku trestu i příslušné rozhodnutí.

Dalším případem je dovršení hranice 12 bodů, kdy vám je rovněž** odebrán řidičský průkaz**. Pro jeho navrácení pak musíte podstoupit přezkoušení z odborné způsobilosti, které můžete vykonat před koncem vypršení jednoho roku. O vrácení řidičského oprávnění pak ale můžete požádat po uplynutí jednoho roku a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní. K přezkoušení je pak zapotřebí výpis z karty řidiče, žádost o vrácení řidičského oprávnění a posudek o zdravotní způsobilosti.

Zdravotní důvody jsou dalším momentem, kdy vám může být odebrán řidičský průkaz. Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského průkazu v případě, kdy od právní moci o odnětí vašeho původního průkazu pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky. Při přezkumu je třeba dodat výpis z karty řidiče, žádost o vrácení řidičského oprávnění a samozřejmě posudek o zdravotní způsobilosti.

Jezdit motorovým vozidlem není jen tak. Ty tam jsou doby, kdy to ratolesti učili tatínkové a** autoškola** už byla pro ně formalita. Dnes je dobré svěřit se do rukou profesionálů, kteří vás naučí, jak se chovat za silničního provozu, abyste neohrožovali sebe a abyste věděli, jak si počínat, když vás ohrožuje někdo jiný.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12815 (magazinpodnikani.cz#358)


Přidat komentář