Autoškola - Brno

Vlastní řidičský průkaz přináší nezávislost a svobodu. K získání řidičského oprávnění je nutné absolvovat autoškolu. Ale podle čeho vybírat, aby služba, za kterou si platíte, byla co nejlepší? A jak probíhá výcvik v autoškole?

Mít vlastní auto je velká výhoda, stáváte se nezávislým na své okolí a cestování je pro vás mnohem jednodušší. Před tím, než si své vlastní auto pořídíte, je nutné absolvovat výcvik v autoškole. Vzhledem k tomu, že finance, které musíte vložit do autoškoly, jsou poměrně vysoké, měly bychom vybírat takovou autoškolu, kde nám poskytnou jen ty nejlepší služby. Tak tedy jaká by měla být ta správná autoškola, jak by měla přistupovat ke svým klientům a s jakými dovednostmi a znalostmi by měli klienti z autoškoly odcházet, aby se stali schopnými a hlavně bezpečně se chovajícími řidiči?

Autoškola Brno

Přemýšlíte, kterou autoškolu budete navštěvovat? Pokud bydlíte v oblasti Brna a okolí, obraťte se na** autoškolu, která nabízí kvalitní výuku i výcvik pro získání řidičského oprávnění skupin A,B,C a E. Zajišťuje vstupní školení řidičů pro získání profesního průkazu řidiče, přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů a provádí kondiční jízdy pro držitele řidičských průkazů.Také nabízí akreditované školící středisko.

Pro autoškolu Brno je důležité, aby absolvent jejich výcviku po ukončení autoškoly řídil vozidlo bezpečně, bez obav a stresu. Výuka v autoškole je založena na individuálním přístupu ke klientům. Toto je velká výhoda této autoškoly, výcvik probíhá v klidné atmosféře, stres se zde nepřipouští. V autoškole můžete využít tyto služby:

  • Získání řidičského průkazu skupiny B. Tato skupina je určena pro motorová vozidla s maximální hmotností do 3 500kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče. Dále pro traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální hmotností do 3 500 kg, jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg, mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Řidič získá povolení na skupinu B od 18 let.

  • Kondiční jízdy. Tyto jízdy jsou vhodné pro držitele řidičských průkazu, kteří si chtějí osvěžit své vědomosti a schopnosti v řízení motorového vozidla. Zákazník si může určit i trasu, kterou si chce nacvičit, jezdí se vždy ve vozidle autoškoly.

  • Vstupní zkoušky. Té to služby mohou využít firmy, které chtějí zaměstnanci přidělit nové vozidlo. Touto zkouškou si prověří jeho schopnosti.

Chcete – li, aby vaše výuka v autoškole probíhala v klidném duchu a bez stresu, kontaktujte kvalitní autoškolu.

Podle čeho vybrat správnou autoškolu v Brně

Z každé autoškoly by měly vycházet řidiči, kteří budou umět bezpečně ovládat vozidlo, budou se umět orientovat a chovat v dnešní složité dopravě a také budou schopni poskytnout první pomoc v případě nehody. Ale podle čeho vybrat autoškolu, která vám poskytne všechny potřebné dovednosti, znalosti a výcvik v autoškole pro vás nebude stresující, ale příjemnou záležitostí. Při výběru autoškoly se držte několika bodů, které by kvalitní autoškola měla splnit. Autoškola by měla mít vždy svou kancelář a učebnu. Učebna by měla být vybavena vším potřebným, to znamená: stoly, židle, tabule, popřípadě televize, počítač a trenažér. Výcviková vozidla v autoškole musí splňovat podmínky vozidel určených pro výcvik v autoškole, tato vozidla musí mít označení autoškoly, platnou technickou kontrolu a musí být udržována v čistotě.

Učitelé v autoškole musí mít dostatečnou kvalifikaci, praxi, pedagogické vlastnosti a dostatek trpělivosti. V autoškole by měl být k dispozici ceník, kde si budete moc prohlédnout doplatky za zkoušky, ceny za doplňující výuku nebo způsob splácení splátek. Při výběru autoškoly je nejlepší osobně autoškolu navštívit, zjisti si všechny potřebné informace a osobně si prohlédnout prostory k teoretické výuce a vozidla k jízdám. Informujte se, ptejte se známých, kteří autoškolu absolvovali. Autoškola je služba, za kterou si vy platíte, proto by tato služba měla být kvalitní a poskytnout vám vše co potřebujete.

Jak probíhá výcvik v autoškole

Všechny autoškoly se musí dodržovat podmínky, které jsou stanovené zákonem č.247/2000 Sb. - zákon o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. V tomto zákoně se určuje např. minimální počet jízd, které musíte splnit před závěrečnou zkouškou atd. Tento zákon naleznete např. na stránkách ministerstva dopravy. Před zahájením kurzu musíte vyplnit a odevzdat dvě žádosti, je to Žádost o řidičské oprávnění a Posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti vám potvrdí lékař. Autoškolu může absolvovat zákazník mladší 18 let, v tomto případě žádosti podepíše uchazeč a jeho zákonný zástupce. Nutné ale je, aby v den závěrečné zkoušky dovršil uchazeč 18 let. Autoškola je složena z výuky teoretické, praktické výuka a závěrečných zkoušek.

Teoretická výuka v autoškole

Teoretická výuka probíhá v učebně autoškoly. Tato výuka může probíhat buď osobní docházkou nebo individuálně – dálkově. Když je výuka individuální, klient se připravuje samostudiem a učitel mu poskytuje konzultace. Během teoretické výuky je nutné osvojit si tyto vědomosti: předpisy o provozu vozidel, ovládání a údržba vozidla, teorie a zásady bezpeční jízdy a zdravotní příprava.

Praktická výuka v autoškole

U řidičského oprávnění skupiny B je praktický výcvik složen z 28 vyučovacích hodin. Každá vyučovací hodina musí trvat 45 minut. Učitel zapisuje splněné hodiny uchazeči do průkazu, který je povinna autoškola svým žákům vystavit. Praktický výcvik se dělí na 3 části. První část je výcvik na trenažéru nebo na autocvičišti, zde se naučíte základní ovládání vozidla. Během výcviku na autocvičišti se žáci učí nastartovat vozidlo, rozjet se, brzdit, řadit, slalom a couvání. Tato úvodní část výcviku končí jízdou po silnici za mírného provozu.  Druhá část výcviku je založena na jízdě v běžném silničním provozu. Žák si během této části výcviku musí osvojit pravidla silničního provozu a zásady bezpečné jízdy. Závěrečná část je řízení vozidla v hustém silničním provozu za ztížených podmínek. Když zvládnete 28 hodin jízd a všechnu teoretickou výuku, můžete se přihlásit k závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška v autoškole

Po zvládnutí výcviku v autoškole vás autoškola přihlašuje k závěrečné zkoušce. Zkouška se skládá z 3 částí a všechny tyto části zkoušky se uskuteční v jeden den. Během zkoušky je s vámi přítomen váš učitel a zkušební komisař. První část zkoušky je zkouška písemná. Tato zkouška trvá přibližně 30 minut a píše se test na počítačích, Na internetu jsou k dispozici zkušební testy k závěrečné písemné zkoušce. Výsledek zkoušky se dozvíte ihned, kdy program opraví chyby a vyhodnotí váš tes. Druhá část zkoušky je ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla. Během této zkoušky si vylosujete přibližně 2 otázky a zkouší vás zkušební komisař.

Zkouška z praktické jízdy trvá přibližně 30 minut a zkušební komisař při ní ověřuje vaše znalosti a dovednosti v řízení vozidla. Během zkoušky se ověřuje: úprava sedadla, úprava zrcátek, zapnutí bezpečnostního pásu, nastartování vozidla, rozjezd, dodržování pravidel silničního provozu, parkování, couvání, rozjezd s pomocí ruční brzdy atd. Za zkoušku zaplatíte obecnímu úřadu 700 Kč. V případě, že jste ve zkoušce neuspěli, opakujete jen tu část, kterou jste nezvládli. Zkoušku můžete opakovat nejdříve za 5 pracovních dnů. Všechny zkoušky je nutné složit do 6 měsíců ode dne konání první zkoušky. Pokud se tak nestane, musíte absolvovat celý výcvik v autoškole znovu. Za opravné zkoušky se platí tyto částky: Pravidla o provozu na pozemních komunikacích – 100 Kč, ovládání a údržba vozidla – 200 Kč, praktická jízda – 400 Kč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13535 (magazinpodnikani.cz#1932)


Přidat komentář