Advokátní kancelář - Liberec - právní služby

Každý občas stojí před situací, že by potřeboval právně poradit, případně zastoupit v řízení před soudy, správními úřady a dalšími orgány. Na advokátní kancelář se můžete například obrátit v otázkách práva obchodního, občanského, rodinného, trestního aj.

Pro koho jsou určeny služby advokátní kanceláře?

Advokátní kancelář, respektive její služby, jsou určené pro nás všechny, ať už jsme fyzickou nebo právnickou osobou. V případě, že budete potřebovat nebo chtít využít jejich odborného poradenství, zastupování aj., vyberte si takovou, která Vám poskytne vysokou kvalitu poskytovaných právních služeb a bude k Vám individuálně přistupovat.

Přehled služeb, které můžete očekávat od advokátní kanceláře Liberec

Právní službyNe každá advokátní kancelář se specializuje na všechny obory, ve kterých Vám může poradit a zastupovat. Přinášíme Vám však ucelený přehled, v jakých otázkách a oblastech je možné se na advokátní kancelář obrátit.

Zastupování před nejrůznějšími orgány – advokátní kancelář Vás zastoupí před soudy (obecnými; Ústavním soudem České republiky, Nejvyšším soudem České republiky, Nejvyšším správním soudem České republiky); orgány (státními, samosprávy) aj.

Dokumenty – potřebujete pomoci, poradit, nebo rovnou sepsat nejrůznější smlouvy (obchodní, občansko-právní, o zajištění závazků aj.)?

Odborná stanoviska – na advokátní kancelář se můžete obrátit i ve věci vypracování stanovisek a právních rozborů.

Právo – máte otázky v oblasti obchodního práva, občanského práva, konkursního práva, rodinného práva, pracovního práva, trestního práva, ústavního práva, softwarového práva, správního práva? Ve všech jmenovaných případech jsou tu pro Vás odborníci z advokátní kanceláře.

Právní služby poskytované advokátní kanceláří Liberec

Nyní se podívejme na některou oblast, ve které Vám advokátní kancelář může pomoci, kupříkladu si vezměme pracovní právo. V jakých věcech pracovního práva se můžete obrátit na advokáta? Především se jedná o pracovněprávní spory; odpovědnosti zaměstnance nebo zaměstnavatele za způsobenou škodu; otázku odstupného; řešení neplatného rozvázání pracovního poměru; problematika Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti; odškodňování nemoci z povolání; odškodňování pracovních úrazů a mnohé další.

V oblasti rodinného práva, Vám advokát pomůže ve věci předmanželské smlouvy; manželské smlouvy; výživného (neplacení výživného; zvýšení výživného aj.); vypořádání majetku; rozvod a další.

V oblasti občanského práva advokát řeší například dědické řízení; poradenství ve vymáhání pohledávek; nájemní vztahy; veškeré občanskoprávní smlouvy, ke kterým patří kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o půjčce, pojistná smlouva, darovací smlouva aj.

Máte-li firmu, pak Vás jistě bude zajímat oblast obchodního práva, kdy se můžete na advokáta obrátit ve věci vymáhání pohledávek; zastupování v exekučním řízení; náhrady škody; založení společnosti; rušení společnosti; likvidace společnosti; sepisování, kontroly smluv o dílo, smluv o úvěru, smluv kupních, konkurenčních doložek a další.

Jak si vybrat dobrou advokátní kancelář na Liberecku?

Služby, které nabízí advokátní kanceláře, se stávají čím dál vyhledávanějšími, přibývá sporů, přestupků, … Úměrně s tím také přibývá počet advokátních kanceláří. A z čím většího města jste, tím je pravděpodobnější, že v něm najdete nabídku poskytnutí právních služeb. Jak si vybrat mezi řadou advokátních kanceláří tu nejvhodnější, pro Vás?

Specializace advokátní kanceláře v Liberci

– zajímejte se, jakou oblastí se Vámi vybraná advokátní kancelář zabývá. Může se totiž stát, že zrovna v otázce, kterou potřebujete probrat, nemají specializaci.

Zkušenosti a zavedenost advokátní kanceláře Liberec

– je samozřejmé, že každý začíná a musí nabrat potřebné zkušenosti, než bude specialistou ve svém oboru. Zajímejte se, zda advokátní kancelář, kterou jste si vybrala, zaměstnává právě vyšlé studenty, nebo i jedince, kteří již mají nějaký ten rok praxi.

Cena za služby advokátní kanceláře v Liberci

– informujte se, jak má advokátní kancelář stanovené ceny. Můžete se setkat například se smluvní odměnou časovou, tj. podle počtu hodin právní služby; smluvní odměnou úkonovou, tj. za poskytnutí příslušné činnosti; smluvní odměnu paušální, tj. pevně stanovená částka za určité časové období; smluvní odměnou pevně stanovenou nebo také smluvní odměnou dle dosaženého výsledku.

Reference advokátní kanceláře

– nejlepší reklama spočívá** v referenci klientů.** Shlédněte web advokátní kanceláře, zda na něm je prostor pro klienty, jejich ohlasy a zkušenosti. Informujte se u známých, kolegů v práci, zda mají zkušenosti s příslušnou advokátní kanceláří apod.

Liberec nabídky advokátní kanceláře

Na trhu se setkáte s advokátními kancelářemi, které poskytují současně poradenství online. Jiné poskytují pouze online poradenství. Nesporná výhoda spočívá především v rychlosti podání odpovědi na Vaše dotazy, neboť v tom je právě doména online poraden. Na druhou stranu však musíte počítat s větší částkou za poskytnuté služby. Částka se může odvíjet od doby, za jak dlouho Vám advokátní kancelář poskytne příslušnou radu.

Výhody využití služeb advokátní kanceláře

Ušetření času a fundovanost – i když máte „pouze“ určitý dotaz, dostane se Vám fundované rady, a to během krátké doby, tj. dle domluveného termínu mezi Vámi a příslušnou advokátní kanceláří. Žijeme ve světě internetu, a tudíž, kolikrát, když hledáme nějaké informace, tak se často obracíme právě na webové stránky. Jenže  nad internetem, díky existenci nejrůznějších diskuzí, chatů, můžeme strávit i několik hodin a dostane se nám jen minimální počet odpovědí, které se mohou lišit.

Většina těchto názorů, odpovědí, rádoby rad, je nepodloženého rázu. A i když se třeba devět lidí z deseti shodne na určité odpovědi, tak třeba jen ten desátý, jediný, může mít ve skutečnosti pravdu. Kdežto v advokátní kanceláři najdete přímo specialisty na příslušnou oblast a jejich rady budou právně podložené. S advokátní kanceláří ušetříte nejen čas, kterého se každému z nás, čím dál častěji nedostává, ale také budete ušetřeni nesprávné rady a pomoci, i když bude míněna sebelíp.

Znalosti a zkušenosti – nedílnou součástí poskytovaných služeb advokáta jsou jeho znalosti a zkušenosti, které Vám nabízí. Kromě toho je advokát schopen Vás pochopit i v širší souvislosti, než kdybyste například hledali radu na internetu, kde mohou být odpovědi zkreslené, zavádějící.

Kompletní právní poradenství – advokátní kanceláře Vám nabízí kompletní právní poradenství, a to například v oborech práva občanského, obchodního, trestního, správního, softwarového, stavebního a další.

Odpovědnost za způsobenou škodu – někdo „z davu“ Vám poskytl dobře míněnou radu? Ovšem díky ní vyvstaly určité problémy? Budete se moci u příslušné osoby domáhat případné náhrady škody? Ovšem oproti tomu advokátní kancelář je pojištěna proti odpovědnosti za způsobenou škodu.

Bonusy – některé advokátní kanceláře Vám mohou nabídnout nejrůznější bonusy, například v podobě bezplatných právních úkonů, po určité době, respektive četnosti spolupráce mezi Vámi a nimi apod. v každém městě je minimálně jedna advokátní kancelář. I v této oblasti služeb je třeba si vážit každého klienta. A z toho důvodu některé advokátní kanceláře nabízí svým klientům určitý bonus, ať už v podobě snížené ceny za služby, nebo poskytnutí každé x rady zdarma apod.

Cena – jste zaměstnavatelem a zvažujete, zda je pro Vás lepší zaměstnat stálého podnikového právníka, nebo využívat služeb advokátní kanceláře? Každý kdo podniká, se může dříve nebo později setkat s určitým problémem nebo nejistotou, kdy je zapotřebí obrátit se na fundovanou osobu. Zaměstnáte-li v podniku právníka, bude zcela jistě ještě zapotřebí přibrat další pomocníky, a to přímo úměrně velikosti a obratu podniku. Kolikráte se však firmám finančně vyplatí se obrátit na advokátní kanceláře. Může se totiž stát, že kupříkladu budete potřebovat právní radu jednou ročně. Pak si spočtěte, kolik Vás bude stát i s odvody plat podnikového právníka a jeho dalších pomocníků a naproti tomu, kolik zaplatíte advokátní kanceláři.

Mlčenlivost – hledáte dobře míněnou radu u známých, kamarádů, kolegů v práci? Co si však budeme povídat, když není co řešit na mejdanu, schůzkách, semele se kde co. Můžete si být tedy jisti, že i na Vás přijde řada, a tím pádem i na situaci, s kterou jste potřebovali pomoci. A pak se může informace šířit dál a dál, nabalovat, až z ní vznikne nepravdivý paskvil. Advokáti však mají přísnou povinnost mlčet, a to ze zákona.

Advokátní kancelář bude potřebovat jednou za život každý

Nikdo z nás není dokonalý. Každý má své chyby a nešvary. Dovedete si však představit, že by se všichni na sebe jen usmívali, byli ohleduplní, nehádali se, ani v duchu si nemysleli nic špatného o té druhé osobě,…? Služby advokátních kanceláří však nevyhledáváme jen kvůli vzniklým sporům, ale také jistotě, že jsme určitý dokument, smlouvu dobře sepsali, pochopili apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12772 (magazinpodnikani.cz#290)


Přidat komentář