Zednické, výkopové a bourací práce - Opava a okolí

S každou výstavbou, rekonstrukcí, souvisí práce, jako jsou zednické, výkopové, bourací. Na trhu najdete firmy, které nabízí veškeré zmíněné práce. Dát přednost firmě, poskytující ucelené služby je jistě výhodnější než poptávat jednotlivé řemeslníky.

Ne každý staví, rekonstruuje, modernizuje svépomocí. A není se čemu divit. Je zapotřebí nejen dostatek zkušeností, zručnosti, ale také znalostí co do volby materiálů, použité technologie. A v neposlední řadě musíme mít dostatečné nářadí a techniku.

Mnozí pak raději dají přednost profi firmě Sokolov, která se prakticky postará o vše, od A do Z, a to kolikráte i včetně vyřízení stavebního povolení, odvezení vzniklého odpadu a sutě, závěrečného úklidu apod. A zatímco firma odvádí domluvenou práci, Vy můžete relaxovat či se věnovat svým koníčkům. Někteří i v danou dobu, kdy probíhají stavební práce, odjíždění na dovolenou. A proč ne? Mají-li plnou důvěru ve firmě, je to dobré řešení. Nejenže pak přijedou odpočati a plni energie, ale ještě k tomu se vyhnout hluku, nepořádku. Prostě je bude čekat hotová, kvalitně odvedená práce.

Zednické práce, úpravy zdí, sanace zdiva, obkládání Opava a okolí

Firmy a řemeslníci příslušného oboru mohou vždy nabízet drobné, ale i co do rozsahu větší práce. Ne jinak je tomu u zednických prací Sokolov.

Co vše mohou zahrnovat drobné zednické práce? Kupříkladu se může jednat o úpravy povrchů zdí, začišťování šliců po provedené elektřině, štukování, oprava spadané omítky, vyrovnání rozličných nerovností, sanace vlhkého zdiva, stěrkování, sanační omítky, položení obkladů, dlažby, obložení umakartového jádra, zdění oken, zdění vchodových, vnitřních dveří, provádění vnitřní omítky aj.

Co však jeden řemeslník může považovat a zahrnovat pod drobné zednické práce, jiný je má zařazené již ve větších, rozsáhlejších. Vždy se tedy dopředu u Vámi vytipovaného řemeslníka zeptejte, zda nabízí právě Vámi poptávanou práci.

Úprava povrchů zdí – zdi nemusí být jen hladké. Poptávaná je tzv. dekorativní omítka, kdy vybraná barva je plněná pískem nebo třeba pilinami. Tímto se dosáhne dekorativního a nevšedního povrchu. Kromě barvy je však možné si nechat na stěny nalepit rozličné dekorativní sádrové, polystyrenové lišty.

Sanace vlhkého zdiva – kdo by chtěl bydlet v bytě, domě, či pobývat v létě na chatě, chalupě, kdy daný objekt disponuje vlhkým zdivem. A zmíněná vlhkost jde ruku v ruce s plísní, které pak negativně ovlivňují naše zdraví. Při sanaci vlhkého zdiva se povětšinou musí odstranit původní omítka a poté následuje aplikace speciální sanační hmoty.

Obložení umakartového jádra – bydlíte, nebo jste se přestěhovali do bytu, kde je ještě původní umakartové jádro? Nemáte však financí nazbyt (a kdo má), nechcete se pouštět do kompletní rekonstrukce, ovšem přesto byste si rádi dopřáli lepší vzhled koupelny? Pak máte možnost si nechat původní jádro obložit Vámi vybranými obklady a dlažbou. Již jen tento krok významně pozdvihne vzhled místnosti. A kromě toho, pokud byste se v budoucnu rozhodli byt prodat, jeho tržní hodnota bude hned vyšší, v porovnání s klasickým, původním umakartovým jádrem.

Výkopové práce Opava a okolí - stavba bazénu, stavba domu

Ať už Vás čeká výstavba nového domu, nebo rekonstrukce starší stavby od základů, stavba bazénu, těžko se obejdete bez výkopových prací. Ač by se mohlo zdát, že na výkopových pracích není nic zas tak složitého, nenechte se mýlit. Provede-li se špatně vyhloubení, výkop základů, může se to později projevit jako problém při vybetonování základové desky, nebo také v odpadech.

Výkopové práce jsou součástí stavebních prací. A i k nim je zapotřebí vyřízení stavebního povolení. Výkopové práce mají co dočinění s rozvody vody, kanalizace, ale také s připojením elektroinstalace. Při výběru firmy, která nabízí výkopové práce, se zajímejte, zda nabízí „jen“ výkop, nebo také zařídí potřebná povolení. V neposlední řadě pamatujte i na to, že po vyhloubení příslušného prostoru Vám zbude hromada hlíny, kamení. Co potom s tím? Dohodněte se s Vaší vybranou firmou, zda zeminu odveze, či co je s ní možné udělat. Některé firmy si také mohou dodatečně účtovat za odvezení zeminy. V tom případě se dopředu informujte, zda odvoz vykopané zeminy je již v ceně, či kolik Vás bude případný odvoz stát.

Bourací práce na Opavsku a okolí, odvoz sutí a zeminy

S bourací neboli demoliční prací souvisí i odstranění sutiny a zeminy. Firmy a jednotliví živnostníci Vám mohou nabídnout buď jednoduché demolice, nebo i náročnější, specializující se například na civilní stavby, průmyslové objekty apod. Při výběru firmy, kterou si vyberete pro demolici, se zajímejte, zda demoliční práce dělají s ohledem na životní prostředí. Zda a jak zachází s odpadem, zda ho recyklují, kam ho odváží aj.

Demolice příslušného objektu může být kompletní, nebo také částečná. U demolice se využívá ruční rozebrání, odstřel, či těžká technika. Ne každá firma nabízí veškeré tři možnosti. Kupříkladu při použití těžké mechanizace, odstřelu je nutné, aby práce splňovala příslušné požadavky na BOZP. Při demolici se používá taková technika a pomůcky jako je bourací kladivo, demoliční nůžky, demoliční bagry a další.

Jak jsme již v úvodu předestřeli, s demolicí, jako takovou souvisí i následné zlikvidování sutin. Při výběru firmy se zajímejte, za co vše budete dané firmě platit. Zda „jen“ za samotnou demolici, nebo také za přípravné práce, které zahrnují kupříkladu demoliční výměr, odvezení a recyklaci sutin.

A jak se říká, když se „kácí les, lítají třísky“. To by mohl být příměr i pro bourací práce. Těžko se vyhnete tomu, že demolice nebude slyšet v okolí, či se nebude prášit apod. Ovšem je třeba dbát tak jako tak na bezpečnost při bouracích prací. i na tento bod se zaměřte, když budete hledat firmu, specializující se na demoliční práce. Kupříkladu je třeba před demolicí, než započne, zajistit a výstražně označit veškeré vstupy. Dbát na to, aby nikdo do objektu při demolici nevstoupil. Sousedí-li s příslušnou stavbou ještě jiné objekty, je důležité a vhodné informovat dané sousedy, že bude v ten a ten den a hodinu probíhat demoliční práce. Pro vymezený čas se pak doporučuje, aby v inkriminovanou dobu nebyli sousedi ve svých domech. Samozřejmě záleží na rozsahu demolice. Pokud by šlo „jen“ o zbourání příček apod., není to nutné. Pokud by však předmětem demolice byl celý objekt, a ještě k tomu značně rozsáhlý, či výškový, bylo by to záhodno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13143 (magazinpodnikani.cz#1056)


Přidat komentář