Výroba a montáž ocelových konstrukcí a svářečské práce

Výroba a montáž ocelových konstrukcí a ani svářečské práce nejsou zrovna pracemi, které provádíme často. Potřebujete-li tedy provést svářečské práce, měli byste oslovit odbornou firmu.

Aniž bychom si to uvědomovali, jsou součástí našich životů také ocelové konstrukce, jejichž výroba a montáž je možná především díky svařování. Právě svařováním lze dohromady spojovat železné, ocelové a jiné konstrukce.

Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Ocelové konstrukce jsou nejčastěji k vidění při stavbě montovaných hal, které jsou navrhovány pro různé velikosti. Výroba ocelových konstrukcí je velmi složitou záležitostí a potřebuje velmi rozmanité znalosti, které lze získat pouze studiem a prostý laik je nemůže pochytit během chvilky. Ocelovou konstrukci navrhuje projektant, který ji zakreslí do plánů, na jejichž základě poté dochází k její montáži. Základním parametrem celého projektu ocelové konstrukce je, aby tato byla stabilní a zároveň ekonomická.

Proč se používá právě ocel?

Ocel je nejčastěji používaným stavebním materiálem, který je využíván pro nosné ocelové konstrukce staveb, průmyslových hal, mostů a schodiště. Ocel je skvělým materiálem na výrobu plechů, nosníků, kolejnic a její využití je velmi široké a to především proto, že stavbám nabízí výrazný architektonický prvek. Ocel je oblíbená u průmyslových staveb především díky pevnosti, díky které ji lze používat u velkorozponových ocelových konstrukcí a jiných namáhavých prvků. Výhodami ocelových konstrukcí je jejích variabilita a přizpůsobivost. Ocelové konstrukce lze dle potřeby prodlužovat, zkracovat, zvyšovat apod. Výhodou je rovněž recyklovatelnost, která u stavebních materiálů rozhoduje. Nejčastěji recyklovatelnými ocelovými produkty jsou automobily, plechovky a také ocelové prvky budov.

Kde všude lze ocel využít?

Jak již bylo zmíněno výše, lze ocel využít na výrobu ocelových konstrukcí budov, dále pak ve stavebnictví či k výrobě plechů. Dále lze z oceli vyrábět nože, vrtáky, frézy, pružiny, stroje. Ocel lze také dále zušlechťovat apod.

Svařované ocelové konstrukce

Svařované ocelové konstrukce patří díky své ekonomičnosti mezi nejčastěji používané. Ekonomičnost stavby ji předurčuje k velmi nízkým nárokům na velikost základových patek, čímž dochází k tomu, že je celá stavba levnější. Díky svařování lze ocelovou konstrukci použít zejména u velkých hal, kdy zde může statik velmi libovolně navrhovat jednotlivé sváry. Svařování celé ocelové konstrukce zvládají jak svářeči, tak rovněž svařovací roboti, díky kterým je zaručena dokonalá kvalita svárů.

Jak se provádí montáž ocelové konstrukce?

Na místě, kde má být montovaná hala postavena se do jednotlivých ocelových rámů montují jednotlivé dílce, které se usazují na chemické kotvy do betonových patek. Poté se přidělávají také vyztužovací prvky, jako jsou ocelová táhla, konstrukce oken či vrat atd. Celá montáž ocelové konstrukce se provádí vždy přesně podle výrobní dokumentace, ve které je přesně zakresleno místo každého jednotlivého sváru, což je důležité proto, aby konečný výsledek splňoval požadavky na statiku ocelové haly.

Jak probíhá zateplení ocelové haly?

Ocelové konstrukce, které je potřeba zateplit e oplášťují sendvičovými panely, které mají dokonalé tepelně-izolační vlastnosti, oplývají rychlou montáží, trvanlivostí a velmi snadnou údržbou. Sendvičové panely patří k nejmodernějším stavebním prvkům ve stavebnictví. Sendvičové panely se na ocelovou konstrukci montují horizontálně, neboť je tato montáž levnější, neboť se panely přichycují k nosným sloupům a další ocelová konstrukce není již nutná. U kladení vertikálních sendvičových panelů je tomu jinak.

Profesionální svářečské práce

Při vykonávání svářečských prací je potřeba, aby člověk, který je vykonává, tedy svářeč vlastnil tzv. svářečský průkaz, neboli průkaz odborné kvalifikace svářeče, který jej opravňuje k výkonu tohoto druhu práce. Metod svařování je několik, a proto je nutné, aby byl svářeč vyškolen právě k danému způsobu, jak je předepsáno v legislativě. Co to vlastně svařování je? Jednoduše řečeno je svařování neboli sváření proces, kterým je vytvářen trvalý a nerozebíratelný spoj dvou či více materiálů. Svařováním dochází ke změně fyzikálních a chemických vlastností spojovaného materiálu a to v okolí spoje.

Svařování kovových i nekovových materiálů

Svařováním lze spojovat kovové a také nekovové materiály, které mají navzájem podobné nebo různé vlastnosti. K různým druhům spojů a materiálů je zapotřebí využít také jiné metody svařování.

Jaké jsou svařovací metody?

Druhů svařovacích metod je několik, ale nejčastěji všichni slýcháme o tzv. tavném svařování a obloukovém svařování. Tavné svařování je prováděno postupem, při kterém se přivádí energie výlučně ve formě tepla, přičemž dochází ke spojení materiálů tzv. roztavením neboli svarovou lázní. Nejčastěji je tato metoda používána tzv. svařováním elektrickým obloukem. Další známou svařovací metodou je metoda obloukového svařování. K tomu, aby byl svařovaný materiál roztavený, je zapotřebí hoření, které vzniká nejčastěji elektrickým obloukem v ionizovaném plynu. Tento druh metody je nejčastěji využíván v průmyslu a to především pro jeho výhody. Těmito výhodami jsou nízké investiční náklady, vysoká kvalita svarů při dodržení správných technologických postupů apod. Generátory svařovacího proudu jsou zde svařovací zdroje.

Lze provádět svářečské práce svépomocí?

Svářečské práce jsou otázkou školení a také praxe, takže svařování svépomocí, pokud nejste vyučeni nebo jste neprošli alespoň kurzem svařování, na jehož konci jste obdrželi průkaz odborné způsobilosti svářeče, pak svařování nezvládnete. Při svařování je zapotřebí dodržovat nejen dané postupy, ale také bezpečnost práce, neboť se jedná o práci s ohněm, při které hrozí nepříjemné úrazy. Jisté rovněž je, že můžete projít kurzem a získat i svářečský průkaz, ale pokud nebudete mít dostatek praxe, nebudou Vaše sváry zrovna ideální. Mít dokonalé sváry se podaří pouze tomu svářeči, který bude mít v rukou cvik, a nebudou se mu klepat ruce, čehož lze docílit právě díky praxi. Potřebujete-li doma či jinde cokoli svářet, měli byste na tuto práci povolat odborníka neboli svářeče, neboť pouze tak budete mít zaručeny dokonalé sváry a výsledek bude ideální. Svařování se může zdát velmi jednoduchou prací, avšak za ideálním svárem stojí dlouhá praxe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13555 (magazinpodnikani.cz#1975)


Přidat komentář