Výkopové práce - okres Ostrava

Ať již stavíte nebo přestavujete, vždy je nutné zvládnout také výkopové práce. A není to zrovna jednoduché. Srovnat terén tak, aby měl u každého vedení ten správný spád, se může stát pěkným oříškem.

Výkopové práce, terénní úpravy Ostrava a okolí

Ať si již pořizujete nový dům nebo kompletně rekonstruujete dům starší, neobejdete se bez výkopových prací. Výkopové práce, terénní úpravy a také příprava drážek pro inženýrské sítě se musí provést přesně podle daného projektu. Jakákoli výchylka se může později projevit ve špatné funkci například odpadů nebo v problémech při betonování základní desky. Předejít problémům jde pouze precizní a perfektně provedenou prací. Samozřejmě, že i zde je možné provést celé výkopové práce svépomocí. Problém většinou není ani v získání potřebné techniky. Dnes existuje celá řada půjčoven, které vám půjčí bagr nebo minibagr. Ovšem ani nejdokonalejší technika vám nezaručí správnost výkopů. Tu vám zaručí pouze odborná firma, která za svou práci také ručí. Z toho vyplývá, že nejlépe uděláte, pokud si objednáte výkopové práce na klíč.

Co předchází výkopovým pracím?

Ať se již jedná o jakýkoli druh stavby, je nutné mít projekt. Výkopové práce jsou zapotřebí například i u stavby bazénu. Někdo by si mohl myslet, že na tak malou stavbu projekt nepotřebuje. Opak je pravdou. Projekt je zapotřebí i na tu nejmenší stavbu. A není to žádný výmysl. Pokud projekt neuděláte, nebude nikdy výsledek dokonalý. Je dobré zvážit možnosti projektu nyní, a co od stavby očekáváte do budoucna.

Výkopové práce při stavbě bazénu Ostrava

Jako příklad můžeme použít stavbu bazénu. Stavíte-li bazén, musíte udělat přívody vody, kanalizaci pro vypouštění vody, vstup, výkop pro čistící zařízení. To je jen základ. Dál můžete zvažovat přídavná zařízení, jako je skákací prkno, protiproud, osvětlení, síť na míčové hry, sprchu, vstupní bazének, zakrytí bazénu a také uschování vypuštěné bazénové vody v jímce na zalévání, případně rovnou výpusť vody z bazénu napojit na závlahový systém. Od základu se plány náhle rozšířily a s nimi i požadavky na výkopové práce. Dodatečné zvětšování výkopových prací by mohlo konečný efekt ohrozit a zároveň se vždy prodraží. Kvalitní projekt, se vším, co chceme zbudovat, nám tedy ušetří práci, čas i peníze.

Jaké doklady jsou potřeba k výkopovým pracím

Jak již víte, potřebujete kvalitní projekt se všemi náležitostmi, potom také povolení stavebního úřadu, dohody se správcem sítě o připojení elektroinstalace, rozvodů a přípojek vody, kanalizace a plynu. S vyřízením velké části těchto dokumentů vám pomůže oslovená stavební firma. Se stavební firmou je také nutné sjednat smlouvu. Při jejím sjednávání byste neměli zapomenout na předávací a záruční podmínky. Ušetříte si tak případná nedorozumění.

Provádění zemních prací

Zemní práce začínají skrývkou ornice. Tu je nutné na vhodném místě pozemku uskladnit. Tam zůstane až do doby, kdy bude použita k navrácení na své místo při budování zahrady. Zemní práce dále zahrnují práci těžkými a lehkými stroji, takzvanou stavební mechanizací, kdy je cílem vyhloubit základové spáry v případě nepodsklepeného domu či stavební jámu pro základy domu včetně podsklepení a také spáry pro vedení inženýrských sítí.

Při základních výkopových pracích je dobré domluvit se také na výkopových pracích ostatních zařízení domu. O co se jedná? Jde o například o vyhloubení studny, výkopu pro domácí vodárnu, pro bazén nebo jezírko, pro vinný sklep a skleník. Vhodné je již v této době domluvit se na výkopových pracích souvisejících a drenážním nebo se závlahovým systémem a také s přípravou podkladu pro přístupové cesty.

Kdy s výkopovými pracemi začít?

Nejprve stavební místo navštíví geodet a vyznačí zevrubně, kde bude stavba stát. Potom stavební firma skryje ornici a geodet vyznačí stavební jámu a základové spáry nepodsklepeného domu. Přitom přihlíží i k typu zeminy, jelikož je velký rozdíl mezi výkopem v jílu nebo písečném podloží. Pro výkopové práce je důležité také počasí. Pro dobrý průběh práce musí být sucho.

Výkopové práce se stavební firmou Ostrava

Po vytyčení se začíná s výkopovými pracemi. Jen málokdo si umí představit, kolik hlíny se vybagruje. Hlína je totiž stlačená a při bagrování, tím jak je natřásána začne nabývat. Je tedy nutné domluvit si, kam vybagrovanou zeminu odvést. Nejlépe je dohodnout se na místním stavebním úřadě nebo na skládce odpadů. Tam se však často musí uložení vyvezené hlíny zaplatit. Základová spára se začne hloubit od libovolného místa vyznačené stavby, záleží pouze na tom, kde má dům stát, jaký je okolní terén. Aby se předešlo zbytečnému zhutnění půdního profilu v místech, kde nechcete provádět terénní úpravy, je nutné vymezit pro těžkou techniku manipulační prostor. Tak se při hloubení bude mechanizace pohybovat tak, aniž by nějakým způsobem znehodnotila okolí. Je vhodné si toto dát do smlouvy se stavební firmou.

Konečná úprava výkopů

Jakmile jsou výkopové práce pomocí mechanizace vyhloubeny, začnou se provádět práce začišťovací. Ty se často již provádějí manuálně. Je velmi důležité, aby všechny spáry pro rozvody a základy měly správný sklon a byly čisté, To znamená bez vody a bahna. Pokud se stane a začne před betonováním pršet, musí se začišťovací práce provést znovu.

Příprava bednění před betonováním

Než se začne s betonováním, je nutné připravit bednění pro všechny spáry a také přípojky. Patří sem přípojky pro plyn, vodu, elektřinu, telefon, internet a v případě alternativních zdrojů také pro tepelné čerpadlo.

Jakmile je vše připraveno podle stavebních plánů, může začít betonování a další stavební procesy.

Terénní úpravy v průběhu stavby Ostrava

Se stavební firmou se můžete domluvit i na úpravách pozemku během stavby. Je to výhodné zejména pokud potřebujete přesunout větší část hlušiny a dorovnat pozemek.

Konečné úpravy terénu po výstavbě Ostrava

I s konečnými úpravami terénu vám může pomoci stavební firma. Po dokončení stavby je zapotřebí rozhrnout na vybraná místa skrytou ornici. Stavební firma má k tomu potřebnou mechanizaci, která při rozhrnování nepoškodí terén. Jde například o různé typy minibagrů.

Výhody stavebních prací na klíč

Pokud se zamyslíte nad tím, co stavební firmy, zabývající se výkopovými pracemi nabízí, zjistíte, že je vhodné domluvit si nejen výkopové práce, ale také úpravy terénu. Taková smlouva vám ušetří spoustu času se sháněním stavební mechanizace i peněz.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13064 (magazinpodnikani.cz#890)


Přidat komentář