Vrtání studní - Praha a okolí

Uvažujete o zřízení studny na vaší zahradě nebo o zprovoznění stávající studny a nevíte, co vše je potřeba zařídit, jakým způsobem studnu zrealizovat a kdo tyto práce provádí? Nechejte se inspirovat naším článkem, v němž získáte potřebné informace.

Vrtané studny - vrtání rotačně, jádrově, drápkově Praha

Vrtané studny jsou v dnešní době velmi rozšířené. Vrtanou studnu můžete získat několika způsoby. Firmy, které nabízejí tyto práce, provádějí vrtání buď nárazem, rotačně, jádrově, drápkově nebo rotačně příklepově. Nejčastěji u klasických domovních vrtaných studní bývá využíváno způsobu vrtání metodou rotačně příklepovou, protože tato metoda patří k nejlevnějším. Stejně jako konstrukci vratné studny, tak i její hloubku navrhují odborníci.

Vrtání studní, vrtné práce - Praha a okolí

Rozhodli jste se, že si necháte vyvrtat studnu, abyste mohli díky ní jednoduše zalévat zahradu nebo abyste ušetřili na spotřebě vody? Není nic jednoduššího, pokud si na tyto práce povoláte skutečné odborníky.

Podle čeho odborník navrhne studnu?

Konstrukce i hloubka studny je odborníkem navržena podle hloubky povrchu nepropustného podloží, podle uvažovaného jímatelného množství vody, záleží také na způsobu odběru vody, resp. na tom, zda bude ve studni umístěno čerpadlo horizontální nebo ponorné, stejně důležité jsou i fyzikální a mechanické vlastnosti zvodněného horninového prostředí a biologické a fyzikální vlastnosti podzemních vod nacházejících se v daném místě. Na těchto vlastnostech vod je dále závislé mechanické stárnutí výstroje studni.

Jaká je hloubka vrtaných studní?

Průměrnou hloubkou vrtaných studní se rozumí 30 až 40 metrů. Pokud byste si nechali vyvrtat studnu hlubokou méně než 15 metrů, tato studna bude mít všechny kvalitativní nevýhody studní kopaných. Proto lze tvrdit, že vaše investice do takto málo hlubokých vrtaných studní by byla zcela zbytečná. Pokud jste se rozhodli pro vrtanou studnu, odborníci, kteří budou studnu vrtat, jsou schopni vám zajistit veškerá povolení, která vydává stavební a vodoprávní úřad. U studny je potřeba zhotovení projektu, které samozřejmě provádí firma, kterou jste si pro vrtné práce vybrali. Je potřeba zmínit, že svépomocí v dnešní době není možné studnu provést. Podmínky realizace studní jsou tak přísné, že v případě sebemenšího jejich porušení vám hrozí velmi vysoké penalizace.

Jaký je průměr vrtaných studní?

Dodavatel studní vám písemně potvrdí, jaký je průměr vrtání. Ten musí být minimálně 150 mm, doporučované rozměry jsou mezi 205 až 254 mm. Při vrtání studní bývá používáno výstroje vyrobeného z PVC nebo PE. Pokud chcete do své studny investovat více, doporučuje se výstroj z antikorozní ocele. Nejvhodnější průměr výstroje je 160 mm, minimální rozměr bývá uvádět 125 mm. Na všechny použité materiály výstroje ve vaší nové studni vám dodavatel předloží příslušné hygienické atesty. Pokud tomu tak není, vyžádejte si je.

Nezbytná povolení u nové studny

Pokud jste se rozhodli, že si necháte na zahradě vyvrtat studnu, budete potřebovat povolení k odběru vody. Naprosto všichni majitelé studní, kteří z nich čerpají vody, jsou povinni mít toto povolení. Pokud budete vrtat novou studnu, budete potřebovat vedle toho i** stavební povolení a kolaudační rozhodnutí**. Povolení k odběru vody zařizují jak fyzické, tak i právnické osoby. Je potřeba si uvědomit, že každá nově vybudovaná studna je stavbou, a proto mít jako každá jiná stavba stavební povolení, navíc k tomu ještě povolení vodoprávní, kterým je právě již zmíněné povolení k odběru vody. Tato povolení vydává stavební a vodoprávní úřad. Pokud se bude na vaší zahradě realizovat studna, která bude hlubší než 30 metrů, nebo budou prováděny vrty v ochranných pásmech vodních zdrojů, bude potřeba nechat projekt schválit i příslušným krajským úřadem.

Studnařská firma Praha následně veškeré vykonané práce nahlásí i báňskému úřadu. Pokud je na vrtanou studnu napojeno tepelné čerpadlo, může tuto studnu majitel používat až poté, co opět získá patřičná povolení. Těmito jsou územní rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o povolení k nakládání s pozemními vodami, jako stavební povolení o zřízení vodního díla z díla průzkumného. Máte pravdu, povinných povolení není skutečně málo. Ovšem profesionální firmy se vám o vše postarají a vy tak nebudete muset běhat po úřadech a vyřizovat tyto zdlouhavé a nezáživné záležitosti.

Kopaná nebo vrtaná studna?

To, zda se pustit do kopané nebo vrtané studny, zcela jistě záleží na tom, jak hluboko se nachází podzemní voda. Jestliže je podzemní voda v malé hloubce, nemusí to vždy značit úspěch. Taková voda totiž může být zanesena různými nečistými. Velmi důležité je, aby ve studni bylo vždycky dost vody, aby zajistila v případě potřeby i mimořádně velké odběry vedle těch nárazových např. na zalití zahrady. Důležité je také to, aby byla studna snadno čistitelná. Proto je potřeba, aby studna splňovala správné parametry, které spočívají v minimálním vrtném průměru. Pokud se podzemní voda nachází v hloubce 6 metrů a více, pak bude částka, kterou byste zaplatili za kopání takové studny stejná, jak když ji necháte vyvrtat. Pokud byste se rozhodli pro vrt, je u tohoto způsobu možné jímku konstrukčně oddělit od mělké podzemní vody a získat tak podstatně kvalitnější vodu. U vrtu je navíc možné zajistit to, že nebudete brát vodu okolním studnám, což se vyplatí v obcích a nových sídlech. Vrtané studny jsou rozhodně lepším počinem.

Využití podzemní vody

Podzemní voda má pro nás mnoho výhod. Pokud máte tu možnost, rozhodně neváhejte a zajistěte si, abyste mohli podzemní vodu pro své soukromé účely používat. Podzemní voda je mimo jiných dobrých vlastností více mineralizovaná než je voda z vodovodů. Zdrojem vody z vodovodů je totiž voda povrchová, která je hromaděná v nádržích. Voda ze studny obsahuje mnohem více látek, které jsou pro lidské tělo prospěšné, a proto můžeme tvrdit, že je zdravější. Navíc podzemní voda ze studny je bez chlóru, což se nedá říct o vodě vodovodní, která je chlórem desinfikována. Je sice pravda, že chlór chrání lidský organismus před bakteriemi a voda se díky němu nekazí, ale může také vyvolat nepříjemné reakce, zejm. ty alergické. Podstatným kritériem, které je zřejmě nejdůležitější pro většinu z nás, je cena za vodu. Vlastní zdroj vody se určitě lidem vyplatí a investice vložené do** vrtaných studní** se každému rychle vrátí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13736 (magazinpodnikani.cz#2709)


Přidat komentář