Voda, plyn, topení - Praha-západ

Hlavní činnosti v oborech voda, plyn a topení jsou montáže, revize plynu a následný servis v bytových domech, rodinných domcích či bytech. Podívejte se s námi, jak službu s vodou, plynem nebo topením vyřešit.

Vodoinstalatérské práce Praha-západ

V oboru vodoinstalatérsví může firma poskytovat svoje služby jak pro domácnosti, tak pro firemní objekty právních subjektů. Provádí také opr avy a rekonstrukce zdravotechnických zařízení budov, jako jsou: montáže, opravy a výměny rozvodů vody a kanalizace v bytových a panelových domech, v rodinných domcích, výrobních prostorách, sociálních zařízení škol a administrativních prostor:

 • výměna stoupaček
 • veškeré rozvody vody, odpadů do novostaveb i rekonstruovaných domů
 • opravy a úpravy vodovodních systémů
 • montáže a připojení ohřívačů vody a boilerů
 • montáže vodoměrů na studenou i teplou vodu
 • výměna sanitární techniky v rámci rekonstrukce koupelen či bytových jader
 • venkovní vodovodní rozvody a napojení vodovodního řadu na objekt

Topenářské práce, rozvody topení Praha-západ

Do kategorie topenářství patří práce, které se týkají rozvodů topení. Topenářská firma Vám může nabídnout také montáž podlahového topení:

 • rozvody topení - výstavba, přestavba, opravy topení a topných systémů se provádí z různých materiálů. Pro rozvody topení může být použito ocelové potrubí (svařované plamenem), plastové potrubí (lisované a svěrné) nebo měděné potrubí (pájené a lisované).

 • opravy a úpravy topení - firma vám může nastavit topný systém, namontovat nové termostatické hlavice, odvzdušnit topení apod.

 • připojení topidel a kotlů - kotle, které je možné připojit na rozvody topení se dělí na: kotle tuhá paliva (uhlí, koks, dřevo, piliny, peletky), kotle na lehké topné oleje
 • nebo plynové kotle (zemní plyn a PB)
 • montáž a připojení radiátorů - topenářská firma Vám může nabídnout radiátory (otopná tělesa) jako jsou: deskové radiátory, litinové článkové radiátory, hliníkové článkové radiátory nebo měděné konvektory.
 • podlahové topení - sem patří pokládka systémových desek, položení potrubí nebo připojení rozdělovačů
 • čištění a údržba topných systémů - proplach zanesených potrubí a radiátorů

Plynařské práce, opravy plynových zařízení Praha-západ

Do kategorie plynařství patří práce, kdy je realizováno topení plynovým spotřebičem, dodávky, rekonstrukce, opravy, servis a revize v oboru plynových zařízení pro byty, rodinné domy nebo bytové domy. Topenáři realizují projekty v průmyslových objektech, jako plynové kotelny nebo montují rozvody plynu pro různá technologická zařízení. Pro domácnosti pak nabízejí služby:

 • kompletní rozvody plynu
 • montáž plynových kotlů, plynových topidel (Gamaty) nebo plynových ohřívačů vody (Karmy)
 • napojení na plynové spotřebiče
 • servis a revize plynových spotřebičů

Praha-západ opravy, servis plynových spotřebičů a rozvodů

Plynařské firmy Vám nabízí provedení revize a zkoušky plynových zařízení. Revize a tlakové zkoušky se dělí na:

 • Výchozí revize
 • Provozní (pravidelné) revize
 • Tlakové zkoušky plynovodů
 • Vedení revizní knihy plynovodů a plynových kotlů

Pokud plynař zjistí drobný únik plynu ve spoji, může spoj přetěsnit. Existují totiž speciální těsnicí hmoty proti úniku plynu. Spoj je opraven a nemusí být rozebírán, to je velmi rychlá oprava poškozeného plynového potrubí. Tuto metodu opravy plynového potrubí je možno použít pouze pro dodatečné utěsnění závitových spojů, kdy únik plynu nepřesahuje 10 l/hod. Těsnicí hmotu proti úniku plynu nelze použít k opravám zkorodovaných potrubí. V takovém případě je nutná oprava či výměna části poškozeného plynového potrubí.

Revize plynových zařízení Praha

Pokud máte podezření, že z rozvodů plynu (nebo ze spotřebiče) uniká plyn, okamžitě vypněte plynový spotřebič a ihned uzavřete hlavní uzávěr plynu. Prostory následně odvětrejte. Okamžitě zavolejte havarijní službu plynu. Havarijní stav plynového spotřebiče (únik plynu) je velice vážná situace a nepodceňujte ji.

Nepříjemné situaci ale můžete předcházet, nechávejte veškeré plynové spotřebiče pravidelně kontrolovat. Odborná plynařská firma vám nabízí službu pravidelné revize a vystaví o takové prohlídce doklad, který si uschovejte. Pokud nebude cokoliv v pořádku, kvalifikovaný pracovník plynařské firmy případnou poruchu odborně odstraní.

Kdy se obrátit na zkušenou instalatérskou firmu?

Na drobné domácí opravy možná stačí zavolat řemeslníka, ale pokud se jedná o servisní práce na plynových spotřebičích, musíte volat servis plynu. Například opravy plynových kotlů musí provádět školený, tedy kvalifikovaný pracovník. V každém případě je důležité ovládat problematiku, ať už se týká opravy vody, topení nebo plynu. Zkušený instalatér, topenář nebo plynař dokáže odhadnout rozsah oprav a navrhne Vám nejlepší způsob při jejich odstraňování. Zkušená firma odvede kvalitní práci, protože za svoji práci ručí, za odvedenou práci instalatérské firmy máte záruku. Takovou záruku Vám zřejmě soused, samozvaný instalatér, neposkytne. Prioritou by tedy neměla být otázka peněz, ale kvalita. Nekvalifikovaný soused Vám může nadělat víc škody než užitku.

Voda, plyn, topení - výběr firmy Praha

Pokud máte zájem o služby z oblasti voda, plyn, topení, vyvstává otázka, jak správně vybrat instalatérskou firmu. Dobrým vodítkem jsou dobré reference firmy. Ale ne vždy máte k takovým informacím přístup. Začněte tedy tím, že instalatérskou firmu poptávejte v oblasti svého bydliště. Firma, která sídlí nedaleko, u Vás bude rychleji a navíc ušetříte na dopravném. Zkušená firma je ta, která má zkušenosti ze všech tří oborů voda, plyn, topení. Taková firma nabízí komplexní řešení, což je velmi výhodné. Od firmy, která nabízí veškeré instalatérské, topenářské a plynařské práce, má obvykle výhodnější, tedy nižší cenovou nabídku. Nejlepší služby Vám pak dokáže nabídnout firma, která zajišťuje vlastní servis a revize zařízení. Nemusíte obvolávat další firmy, stačí Vám, když si poznamená pouze jedno telefonní číslo. I v tomto případě znovu ušetříte.

Kdy volat instalatérskou firmu?

Jistě máte podobné zkušenosti - ve starším bytě nebo Vašem rodinném domě je stále co opravovat. Jednou Vás překvapí kapající kohoutek vodovodní baterie v koupelně, po druhé se objeví protékající toaleta nebo Vás trápí ucpaný odpad v kuchyni. Opravy těsnění vodovodního kohoutku možná zvládáte sami. Opravy věčně nefunkčního WC už Vás také dlouho zlobí, ale nějak je zvládáte. Vyčištění odpadů dočasně zvládne chemie, ale víte, že se situace bude zase opakovat. Nebylo by vhodnější zavolat šikovného řemeslníka? Například neprůchodné odpady je třeba zprovoznit mechanicky. Mechanické vyčištění odpadů je totiž trvalé. Pokud potřebujete instalatérské práce většího rozsahu, rozhodně se obraťte na zkušenou instalatérskou firmu. Při jejím výběru je dobré zaměřit se na určité faktory, pro Vaši konečnou spokojenost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13013 (magazinpodnikani.cz#772)


Přidat komentář