Voda, plyn, topení - Brno venkov

Na některé práce sice sami stačíme, ale na některé si ze zákona odborníka chtě nechtě pozvat musíme. Pokud ne na samotnou práci, tak alespoň na její revizi. Jaké služby lze očekávat od odborníka na vodu, plyn a topení?

Když se Vám na jaře rozbije** topení**, není to již takový problém jako v zimě, neumrznete, ale večer by to ještě přitopit chtělo. Vypoví-li Vám službu plynový kotel, který je navíc i zdrojem teplé vody, je o problém navíc a co teprve, máte-li doma plynový sporák – to se pak ani nenajíte. Všechny tyto a mnoho dalších problémů Vám však rychle vyřeší zkušený řemeslník z oboru –** voda, plyn a topení Kladno a okolí**.

Instalatérské práce

Tento obor obnáší praktické znalosti v podoborech:

  • Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
  • Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
  • Topenář

Instalatér má praktické dovednosti ve zhotovení, montáži, opravě a údržbě vnitřních i vnějších instalací a to plynovodů, vodovodů a také cest pro vytápění a kanalizaci. Zná regulační a bezpečnostní zařízení, umí je montovat a demontovat, stará se o montáže nebo údržby sítí pro zásobování teplem, plynem nebo vodou, zvládá práci kolem topenišť naftových, plynových i na tuhá paliva. Stará se o těsnost a tlak dle normy a eviduje získaná data. Všechna tato zařízení a rozvody umí také opravovat.

Topenář se stará o ústřední topení – parní, teplovodní, horkovodní nebo teplovzdušné, jedná se o práce na jejich montáži i opravárenské činnosti. Musí zvládat izolatérské práce, aby opravil potrubí a armatury podle předpisů. Umí vypočítat délku potrubních rozvodů a určit kolik materiálu bude potřeba, montuje či opravuje také otopná tělesa, konvektory vnitřní nebo vnější rozvody, nízkotlaké a střednětlaké otopné systémy výměníkové a předávací stanice a také zkouší všechna zařízení dle norem a zaznamenává data a průběh či výsledky práce.

Opravy a servis starých rozvodů

Také v době** rekonstrukce starého bytu** provádějí tito řemeslníci revize starých rozvodů a po zjištění nevyhovujících parametrů, jejich výměnu nebo opravu. Jejich zkušenosti a kontakty také mnoho zákazníků využívá k nákupu nejen materiálu pro samotné instalace nebo opravy rozvodů, ale také pro nákup zařízení koupelen, van, umyvadel, kotlů, radiátorů a dalšího zařízení s jejich prací úzce spjatého. Zkušenosti také často předávají v poradenské činnosti.

Šetření energie, šetření životního prostředí

Představa šetření energie společně se šetřením životního prostředí je velmi lákavá, a tím více je-li přislíbena finanční pomoc ze strany státu. Též v této otázce směle oslovte odborníky z tohoto odvětví, kteří využité praktické znalosti předávají i ve směru využívání obnovitelných zdrojů.

Zajištění bezpečných rozvodů v domě

Materiál pro takové práce musí být volen z dlouhodobého hlediska kvalitní, bezpečný a hlavně musí splňovat bezpečnostní předpisy. Jestliže použijete nekvalitní materiál, můžete se těšit na pohromu například v podobě prasklého rozvodu vody a vytopení celého domu, včetně obkladů nebo podlah, které se pro opravu musí odstranit. Daleko horší následky pak mohou nastat, když je proveden** nekvalitní rozvod plynu** nebo bylo použito neschváleného materiálu. Nekvalitnější materiál s velmi dlouhou životností jsou trubky měděné a chrání také životní prostředí.

Připojení na veřejný vodovod

Stojíte-li před rozhodnutím, zda se připojit nebo nepřipojit k veřejnému vodovodu, pokusíme se Vám dát několik vodítek pro lepší rozhodování. Pokud chcete vlastní studnu, přibudou Vám – pokud budete důsledně dbát o zdraví své rodiny, nutné pravidelné rozbory pitné vody ze studny, které stojí několik tisíc korun. Naopak veřejný vodovod pravidelně jeho provozovatel kontroluje sám a na kvalitu vody se můžete 100% spolehnout.

Z vlastní studny se Vám voda z různých příčin může ztrácet – u veřejného vodovodu máte opět téměř 100% garanci dostupnosti pitné vody celoročně. Také o tlak vodovodní přípojky do Vaší koupelny a jinam v bytě se nemusíte obávat. Zavedením** vodovodní přípojky** zhodnotíte cenu své nemovitosti.

Instalace měřičů a regulátorů tepla

Máte pocit, že Vašem panelovém době a hlavně ve Vašem bytě stoupají náklady za teplo? Dosud nemáte na ústředním topení nainstalovány žádné regulátory nebo měřiče spotřebovávaného tepla? Nechte si nainstalovat zařízení, které se postará o kontrolu skutečně odebraného tepla a šetřete vlastní peněženku.

Někdy mezi nájemníky převládá názor, že by se mělo za teplo platit podle velikosti bytu, to však není spravedlivé dělení. Jeden nájemník byť s malým bytečkem je zimomřivý a má rád teplo a tak celou zimu ve svém bytě udržuje tzv „trenýrkovou“ teplotu, ale přitom si neustále větrá otevřeným oknem. Oproti nájemníkovi, který má sice dvakrát tak velký byt, ovšem své regulační kohoutky na topném tělesu má přiškrceny na minimum, protože je otužilý. Jistě mi dáte za pravdu, že spravedlivé je dělení podle skutečně odebraného tepla.

Indikátory vytápění

Někdy jsou nesprávně označovány jako rozdělovače topných nákladů. Indikátory vytápění dělíme podle různých hledisek

  • podle počtu použitých čidel - snímačů
  • podle druhu čidla – snímače
  • podle druhu snímané veličiny
  • podle využití pomocné energie

Pro potřeby zjišťování skutečně odebraného tepla v panelových bytech, jsou vhodné Indikátory se dvěma čidly, které snímají skutečnou teplotu v místnosti. Jako druhé jsou vhodné odpařovací indikátory, které se vyrábějí pro všechny typy otopných těles a mají snadné montování

Jak ušetřit za vodu?

Několik rad telegraficky, které Vám mohou ušetřit nemalé finanční úspory v domácnosti. V koupelně používejte termostatické baterie. Rovnou Vám míchají studenou a teplou vodu a šetří až 50% vody pokud je porovnáte s použitím pákové baterie. Spotřeba vody také klesá při použití perlátorů, které do vody mísí vzduchové bublinky. Nikdy nenechávejte kapat nebo dokonce protékat kohoutek a není-li Vaše prádlo velmi znečištěné vyvarujte se také předpírce.

Poučte děti, aby na WC používali správná tlačítka při splachování nebo nemáte-li volitelný obsah splachování, umístěte do nádržky pet lahev naplněnou vodou. V kuchyni nádobí myjte v myčce, která ušetří až polovinu vody oproti mytí nádobí pod kohoutkem. Záhony nebo čištění a úklid na zahradě řešte pokud možno dešťovou vodou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12982 (magazinpodnikani.cz#695)


Přidat komentář