Vložkování a pravidelné kontroly komínů okres Kroměříž

Komín musí být především bezpečný. Musí dobře táhnout, musí mít správnou vložku a volnou spalinovou cestu. Kvalita komína je odpovědná i za výši spotřeby při topení. Nezapomínejte proto na kontroly komína.

Nařízení vlády ukládá pravidelnou kontrolu komína kominickou firmou. Dodržování tohoto nařízení je nezbytné u každého komína, tedy i u komína, který využíváte jen občas nebo víkendově. Ostatně toto nařízení rozhodně není samoúčelné. Vzniklo na základě celé řady neštěstí, které zavinily právě vadné a poškozené komíny. Nejhorší je, že poškození u komína není vůbec vidět. Pokud nejde o rozpadnutí části komína nad střechou. Přitom se můžete otrávit i vyhořet. A v obou případech bývají následky katastrofální.

Co může způsobit zanedbaný komín?

Pokud je váš komín zanedbaný, a má poškozenou komínovou vložku, pak může dojít opravdu ke katastrofě. Užívání tohoto komína velmi často vede k otravě osob, které se v objektu nacházejí. Podle síly úniku může nejprve u slabších osob docházet k nevolnosti a špatnému dýchání. Později k otravě a smrti. Přitom vše postupuje velmi pozvolna. To jak se poškozená komínová vložka pomalu drolí a stává stále méně odolnou a více propustnou. Až je propustnost tak velká, že začne ohrožovat na zdraví a na životě. Druhým nebezpečím je požár. Velmi často vzniká vznícením nánosu sazí v komíně. Někdy, to pokud jste dostatečně rychlí, je možné požáru zabránit. Vznícení sazí doprovází velký hukot, dům se otřásá, jakoby bylo zemětřesení. Není-li nános velký a vy stihnete vyhasnout v topidle, pak může komín přestat hořet a požár je zažehnán. Pokud, je však hoření sazí intenzivní, mohou praskat zdi, komínová vložka a může i dojít k výbuchu, při kterém začne hořet dům.

Pokuta za problémy vzniklé zanedbaným komínem

Obě situace pak řeší kontrola. Pokud hasiči zjistí, že problémy vznikly zanedbaným komínem, je vina jednoznačně na jeho majiteli. Pak můžete dostat i pokutu, a to až do výše 25 tisíc korun. Nepomůže vám ani to, že budete tvrdit, že komín kontrolou prošel, ale vy jste doklad o kontrole ztratili, nebo shořel. Při jakékoli kontrole komína se totiž vystavují hned dva doklady. Jeden pro majitele komína, druhý pro kominickou firmu, která ho archivuje. Jedinou záchranou by tedy bylo, kdyby opravdu komín prošel kontrolou a ta byla špatně provedena. Pak by za požár i otravu odpovídal kominík, který kontrolu provedl. To se však většinou nestává.

Pravidelné kontroly komínů

Pravidelné kontroly komínů v Kroměříži a okolí

Od ledna 2011 je nutné provádět** kontroly komína** podle nové vyhlášky. Ta říká, že pravidelnou kontrolu komína od kominíka alespoň jednou ročně musí mít rodinné a bytové domy, chaty a chalupy a také komíny od kotlů a karem na plyn.Větší bytové domy je nutné kontrolovat dvakrát ročně, a pizzerie nebo restaurace s krbem či pecí pak každé dva měsíce.

Jak probíhá kontrola komína?

Většinou postačí kontrola speciálním zrcátkem. To u nově postavených a vyvložkovaných komínů. Pokud však je komín starý, nebo má kominík pocit, že není vše v pořádku, pak je nutné provést kontrolu speciální komínovou kamerou. Ta ukáže velmi zřetelně, jak vnitřek komína vypadá. Jsou vidět i ty nejmenší prasklinky, přepážky, odloupnutý šamot, nebo i úplně zničená komínová vložka. Na základě výsledku pak kominík navrhne možné řešení.

Čištění komína okres Kroměříž

Vyčistit komín zabere bez vybírání sazí asi deset minut. S vybíráním sazí maximálně půl hodiny. To je celkem krátká doba za jistotu a bezpečí. Komín se čistí podle potřeby. Pokud je zanesený, je možné ho vyčistit i v topné sezóně. Nejčastěji se běžné čištění provádí při kontrole komína. Kominík komín vyčistí buď nejvyššími komínovými dvířky, které najdete většinou na půdě, nebo přímo ze střechy. Saze se pak vyberou dolními dvířky.

Vložkování komína okres Kroměříž

Je-li komín ve špatném stavu, pak někdy postačí vložení nové komínové vložky. Nová komínová vložka se vkládá, i pokud majitel objektu přechází na nový typ vytápění, a je nutné komín rozšířit. Rozšíření se provádí frézováním komína. Komínová vložka se instaluje ze střechy. Odtud se postupně zasouvá do komína a po zasunutí se připevní ke komínu a komínovým dvířkům. Pak se napojí jednotlivé spotřebiče.Z jakého materiálu komínovou vložku?

Jakou komínovou vložku?

Výběr komínové vložky záleží na způsobu vytápění. Každá komínová vložka však musí splňovat všechny normy, dnes české i evropské, a musí mít zkoušku pevnosti, požární odolnosti a kontrolu revizním technikem, tedy kominickou firmou, která vlastní oprávnění tyto kontroly provádět. Následně pak již stačí pravidelné roční kontroly, které odhalí i nejmenší chyby a včas na ně upozorní.

Z jakého materiálu komínovou vložku?

Moderní komínové vložky se vyrábějí z korozivzdorné oceli. Tím je možné je využít pro odvod spalin ze spotřebičů na plyn, topný olej nebo pevná paliva do maximální teploty 500°C. Jde tedy o univerzální komínové vložky. Většinou se vyrábějí v ohebném provedení, v různých délkách, přičemž maximální je 12 metrů. Průměr korozivzdorné komínové vložky se pohybuje od 100 do 200 milimetrů. Lze však využít i jiné délky a průměry, které se v případě potřeby objednávají na zakázku. Pro odvod spalin s nižšími teplotami do max. 160°C se využívá moderních plastových komínových vložek. Ty jsou velmi vhodné zejména pro svou odolnost zplodinám z plynu. Přitom jejich životnost a trvanlivost je mnohonásobně vyšší, než u hliníkové vložky. V nabídce najdete i komínové vložky pevné, teleskopické a keramické.

Frézování komína okres Kroměříž

Frézování komína se provádí v případě jeho rekonstrukce. Jde o velmi účinnou a rychlou rekonstrukci, která má hned několik výhod. Provádí se ze střechy, tedy neušpiní váš interiér. Sutiny se vybírají spodními komínovými dvířky, pomocí průmyslového vysavače. I to minimalizuje prašnost. Celé frézování i s vložením nové komínové vložky zabere většinou jen jeden den. Tímto způsobem je možné rekonstruovat až 90% komínů. Zbylých 10 % není možné frézovat zásluhou neodstranitelných překážek v komínu. Zde pak je nutné vystavět nový komín. Stavba nového komínu dnes není až tak náročná. Vybírat můžete ze systémových komínů, nebo individuálních, přičemž každý má jiná specifika. Pokud však máte možnost komín frézovat, pak se do toho klidně pusťte. Frézování s vložkováním komína je stejně kvalitní jako stavba nového komína a výhodou je, že vás přijde o 60% levněji než komín nový.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14117 (magazinpodnikani.cz#3094)


Přidat komentář