Vložkování a pravidelné kontroly komínů - okres České Budějovice

Vlastníte-li rodinný či bytový dům, nebo jiný objekt, musíte pečovat o komín. To znamená, nechat ho kontrolovat kominíkem a provádět opravy odbornou firmou. Nemá-li váš komín potřebný tah, či je třeba jej vyvložkovat, vždy se obraťte na specialisty.

Proč se provádí vložkování komínů

Byty ve starších zástavbách bývají obvykle vybaveny plynovými ohřívači vody, nebo původními plynovými kotli, či kotli na tuhá paliva. Veškeré tyto spotřebiče zanášejí komíny, kde se usazují zplodiny a nečistoty. Mnoho komínů bohužel dosud není ve stavu, který by znamenal bezpečné odvádění těchto nečistot. To znamená, že nebyly vyvložkovány a že uživatelům takovýchto bytů či domů hrozí značná rizika. Proč se provádí vložkování komínůZejména v nevětraných prostorách, jako jsou například koupelny, sklepy, technické místnosti, dochází k tomu, že nebezpečný oxid uhličitý klesá zpět do místnosti, kde může způsobit otravu či v horším případě udušení, což se bohužel čas od času stává, jak se dozvídáme ze zpráv. Chalupáři by se měli mít též na pozoru, pokud mají na svých chalupách stará kamna. Vložkování komínů tedy znamená především ochranu majetku, zdraví a života lidí. Pokud nemáte vyvložkovaný komín, nemůže vám žádná pojišťovna pojistit domácnost, chatu, chalupu, ani jiný objekt.

Jak se provádí vložkování komínů

Firma pana Miloslava Vachela provádí vložkování komínů na plynná, kapalná i na tuhá paliva. Pokud se jedná o starší dům a tedy i starší komín, je třeba do komína vsadit novou vložku, která má větší průměr. Toho se docílí vyfrézováním komínu. Potom se do něj vejde nová, moderní vložka. Tímto prodloužíte životnost komínu i celého objektu o několik let.

Komín potřebuje správný průduch

Vyvložkovaný komín musí mít určitý průměr. Proto se před vložkováním prostor frézuje, aby konečný průduch nebyl malý. Potřebný průměr souvisí s připojeným spotřebičem a jeho výkonem. Díky frézováním komínu docílíte většího tahu a dostanete i větší prostor pro instalaci komínové vložky. Tato metoda je šetrná ke staršímu zdivu. Celá práce trvá obvykle jeden den a je mnohem kratší a hlavně levnější, než kdybyste měli starý komín zbourat a postavit nový.

Frézování starších komínů okres České Budějovice

V případech provádění rekonstrukce starší komínové stavby se ve valné většině zakázek provádí právě frézování. Než se však k této práci přistoupí, vždy nejprve stav komínového pláště prozkoumá specialista v kominickém oboru. Součástí posouzení stavu pláště je i prohlídka prostor půdy a nad střechou. Tuto práci však nezvládne laik, domácí kutil, nebo soused, který tvrdí, že se ve všem vyzná. Mít komín v perfektním stavu je záležitostí požární bezpečnosti. Zanedbání revizí je velkou nezodpovědností. Proto vždy volejte kominíka.Druhy komínových vložek

Před frézováním komínu je tedy potřeba posoudit stav stropních částí a jejich materiálů. Technik nesmí podcenit stav nosných sloupů, které by mohly být frézováním poškozeny. Frézování způsobuje velké vibrace a otřesy a toto všechno musí konstrukce komínu přečkat, aniž by došlo k poničení zdí komína. Novostavby mívají v dnešní době betonové nebo keramické stropy. Díky tomu není frézování komínu až tak závažným zásahem do jejich konstrukce.

Druhy komínových vložek

Můžete si vybrat z několika druhů vložek, které jsou v současné době na trhu k dostání. Existují plastové, nerezové a keramické vložky různých průměrů. Podstatné jsou vlastnosti, které by vložka měla splňovat, aby vám komín dobře fungoval. Vložka má být pevná v tlaku, plynotěsná a odolná proti spalinám. Dále sledujeme kritéria, jako jsou nasákavost, kyselinotvornost a objemová hmotnost.

Revize a kolaudace komínů okres České Budějovice

Jakmile vlastníte dům, chalupu, chatu, nebo jinou stavbu, je vaší povinností provádět pravidelné revize komínu. Samozřejmě si ji neprovádíte sami, ale objednáte si nejlépe prověřenou firmu, která se o vše postará a vystaví potřebné dokumenty a potvrzení o provedené revizi a stavu komína. Je vhodné oslovit takovou kominickou firmu, která současně provádí i stavby a opravy veškerých komínových těles.

Proč se musíte o komín starat?

Kromě toho, že zanesený komín má malý tah, vzniká také riziko vyhoření vašeho domu či jiného objektu. Svou nedbalostí navíc nezpůsobíte škodu jen sobě, ale odlétající jiskry hořících sazí v komínu často zapálí předměty v okolí. Vaše péče o komín je v podstatě jednoduchá, pouze si hlídejte pravidelné kontroly komína kominíkem. Jedině tím dosáhnete čistého stavu komínu bez jakéhokoli zanesení, vysoké účinnosti topné soustavy a dobrého tahu komínu. Kominík vám při revizi zkontroluje spalinové cesty, zreviduje stavební části, zda jsou v dobrém stavu a zhodnotí současný provoz komínu. Zda je bezpečný, zda správně funguje odvod spalin z komínu do ovzduší.Kdy se provádí revize komínu?

Jak často se má provádět revize komínu?

Zákon nařizuje provádění pravidelné kontroly kominíkem minimálně jednou za rok a týká se veškerých staveb. Rodinných a bytových domů, chat či chalup. Pokud však vlastníte velký bytový dům, tady pozor. Revize se v takovém případě provádí dvakrát ročně. A co se týká restaurací a pizzerií, které jsou vybaveny krbem, dokonce jednou za dva měsíce. Pokud jsou v objektu kotle a plynové karmy napojené na komín, je nutné i tyto komíny nechat pravidelně kontrolovat.

Kdy se provádí revize komínu?

Vždy, když se dostaví nový komín, je nutné nechat provést jeho revizi. Dále po jakékoli** rekonstrukci komínu**. To znamená po frézování, vyvložkování, nebo když komín nebyl delší dobu používán. Pokud jsou trhliny na komínovém tělese, když plánujete přechod na jiný druh paliva a samozřejmě vždy po požáru. Kontrolu nechejte provést před začátkem topné sezóny, nebo naopak, když skončí.

Stavba a oprava komínů v Českých Budějovicích a okolí

Na profesionální kominickou firmu se můžete obrátit také ve věci stavby i opravy komínů. Firma Vám zajistí novou výstavbu komínového systému. Můžete se rozhodnout pro zděný komín, u kterého máte jistotu prověření jeho používání. Hledáte-li však moderní alternativu, kdy zděný komín považujete za těžkopádné řešení, pak Vás mohou oslovit komíny nerezové. Odborná firma Vám může doporučit ten nejvhodnější komín přímo Vám na míru.

V případě nutnosti** opravy komínu**, můžete poptávat například opravu komínového zdiva, spárování, komínových hlav, výměnu komínových dvířek aj. K opravě komínu se přistupuje jednak po rekonstrukčních prací spojených s domem, či po koupi jiného spotřebiče. O opravě komínu, jeho části, je nutné uvažovat, pokud například zaznamenáte na povrchu komínového tělesa praskliny, trhliny, vlhké mapy, či začnete při topení cítit spaliny aj. Určitě s opravou nečekejte, a přizvěte si odborníka, který komín prohlédne, a navrhne Vám patřičné řešení.

Osazování lávek a vikýřů České Budějovice

Vikýř představuje dominantní architektonický prvek střechy i celého objektu. Vikýř, co do umístění by měl mít vazbu na návrh oken a fasádu. Vikýři by se měla věnovat mimořádná pozornost při kompletním řešení podkroví, aby bylo dosaženo vyváženosti. Architekt Vám navrhne nejvhodnější umístění vikýře, včetně jeho tvarového řešení. Specializovaná firma se pak postará o osázení vikýře a střešní, komínové lávky. Osazování můžete být z mědi, pozinku, nerezu. Stěžejní funkcí střešní lávky je zajištění bezpečného přístupu ke komínu pro jeho kontrolu, čištění, dále k vikýři, anténám aj. U Vámi vybrané firmy si můžete vybrat, zda budete chtít dodat, osadit střešní lávku jako komplet, či zvlášť po dílech. Co se týká barvy střešní lávky, ta může korespondovat se střechou. Rozhodnout se můžete například pro lávku barvy hnědé, cihlově červené, antracitové aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14115 (magazinpodnikani.cz#3092)


Přidat komentář