Vložkování a frézování komínů okres Náchod

Komíny jsou důležitou součástí našich domovů. Aby sloužily opravdu bez nehody a problémů, potřebují pravidelnou kontrolu a údržbu, stejně jako čištění. To vše obstará kominictví, které nabízí kompletní kominické práce.

Komíny patří ke každému domu. K rodinnému, bytovému, k rekreačním objektům, k selským stavením, ke staré městské zástavbě. Chybí snad jen v panelových domech. Komín jako součást domu je velmi důležitý. Je nezbytné, aby procházel každoroční kontrolou a v případě potřeby i údržbou. Komíny mohou být i mnoho let staré a přece mohou sloužit zcela bezvadně. Mohou být i renovované a tak pro svůj účel vlastně zcela nové, ale za méně peněz. Pak mohou být i moderní stavebnicové, které se staví přímo podle účelu a potřeby. Navíc nové moderní komínové systémy mohou sloužit nejen jako komín, ale i odvětrávání. Zkrátka komín není jen tak nějaká část domu. Je to velmi důležitý prvek, jehož stav určuje, jak je bydlení bezpečné, ale i komfort vytápění a tepelné pohody v domě.Komíny a bezpečí

Jak zajistit, aby byl komín bezpečný?

Zákon udává nutnost ročních kontrol všech komínů a komínových systémů. Bez revizní zprávy by komín neměl být uveden do provozu a bez** pravidelné roční kontroly** používán. Má to své důvody. Podle statistiky ročně vyhoří průměrně kolem 300 obytných domů. To je opravdu mnoho. A pokud se podíváte na statistiky za posledních deset let, zjistíte, že roční počet vyhořených domů se zvyšuje. A právě roční kontroly by měly počet vyhořelých domů snížit. Nebo dokonce i zabránit vyhoření. Zákon tedy byl novelizován a od 1. 1. 2011 uvádí v platnost nové nařízení, které nařizuje pravidelnou kontrolu komína kominickou firmou alespoň jednou ročně. Přitom kontrola komína** jedenkrát ročně** platí pro rodinné a bytové domy, chaty a chalupy. Dvakrát ročně pro větší bytové domy. A každé dva měsíce pro pizzerie a restaurace s krbem nebo pecí. Přitom kontrole podléhají i komíny od kotlů a karem na plyn.

Výběr kominické firmy v Náchodě a okolí

Pro pravidelné kontroly i revizi komína je vhodné najít si kominickou firmu, která má povolení provádět revize a zároveň má i dobré jméno. Tedy jsou s ní zákazníci spokojeni. U kvalitní kominické firmy Náchod získáte pravidelný servis a zároveň i jistotu, že váš komín je vždy v pořádku. Navíc, pokud se stanete stálým zákazníkem, pak vás většinou vede kominická firma ve své databázi a navštěvuje vás pravidelně. Tím vám odpadá starost pamatovat si na objednání kominíka a pravidelné kontroly komína.

Frézování komínů na Náchodsku

Frézovat nebo postavit nový komín? Tak to je první otázka, pokud váš stávající komín neodpovídá požadavkům norem, nebo je nějak poškozený. Rozhodnutí v tomto případě však je nutné konzultovat s** odborníky**. Tedy** kominickou firmou**. Ta na základě kontroly, nejčastěji speciální komínovou kamerou, nabídne možnosti řešení. V případě, že není možné komín rekonstruovat, pak vám bude navrženo postavení nového komína. Ovšem až v 90% není tato varianta nutná. Většinou postačí komín vyfrézovat a vyvložkovat. Toto řešení je stejně kvalitní jako stavba nového komína, je však méně náročné, jde v podstatě o čistou práci, bez nepořádku uvnitř domu, a navíc frézování i s vložkováním vychází podstatně levněji než stavba nového komína. A také rychleji.

Jak se frézuje komín?

Frézování komína se používá v případě obnovy komína a zvětšení průduchu. Frézuje se speciální frézou od spodní části komína nahoru a prach je okamžitě odsáván průmyslovým vysavačem. Větší odpad je pak vybrán spodními dvířky komína. V okolí komína tak vzniká opravdu jen minimum prachu a nečistot.

Vložkování komínů na Náchodsku

Slouží především k rekonstrukcím komína. Provádí se v případě, kdy je nutné komín rekonstruovat frézováním, a pak v případě přechodu na jiný druh paliva. Tedy vytápění. Právě způsob vytápění objektu určuje výběr nové komínové vložky. Výhodou je, že dnešní komínové vložky jsou moderní a mají vysokou životnost. V případě, že například k vytápění používáte plyn i tuhá paliva, nebo na vaření plyn a na vytápění tuhá paliva, pak můžete mít komín se dvěma průduchy, kdy každý má jinou komínovou vložku.Jak se frézuje komín? Jedna bude sloužit pro odvod zplodin plynu, a může být užší, a druhá pro odvod kouře z kotle či krbu, ta však musí mít pro dobrý tah i vhodnou větší šířku.

Stavba nového komínu, systémový komín, individuální komín

Staví se u novostaveb, nebo také tam, kde není možná rekonstrukce. Komíny se v novém provedení staví jako univerz ální komínový systém, vhodný pro všechny druhy paliv a umožňující snadný přechod z jednoho paliva na jiné podle aktuálních potřeb obyvatelů. Je nutné si však uvědomit, že univerzálnost se vztahuje pouze na různé typy paliv, ne na různé druhy spotřebičů. Nové komíny mohou být postaveny jako systémové nebo individuální. Volba závisí na stavbě domu i možnostech, které jsou k dispozici.

Drobné opravy komínů na Náchodsku

U kominické firmy je možné objednat si i opravy komínů v nadstřešní části. Zde komíny trpí zásluhou klimatických změn a často potřebují znovu vyspárovat, upevnit volné komínové desky, nebo i zcela vyměnit.

Revize komínů v okrese Náchod

Jsou nezbytné po dokončení stavby komína i po jeho rekonstrukci. Tedy vždy před prvním uvedením do provozu. Nebo také v případě, že komín nebyl velmi dlouho užíván. Revize je nezbytná i při změně vytápění. Tedy změně paliva. Revizi může provádět pouze vyškolený pracovník, který je odborně způsobilý k provádění revizí. Revize je zaznamenána v** revizní zprávě**, a originál zůstává zákazníkovi a kopie je uložena v archivu kominické firmy.Kontrola spalinových cest

Kontrola spalinových cest Náchod

Provádí se podle nových pravidel, která jsou platná, jak již bylo řečeno od 1. 1. 2011. Každá kontrola je zapsána ve** zprávě,** jejíž jednu kopii obdrží majitel budovy a druhá zůstává uložena v archivu kominictví. Tak se předchází tomu, že když dojde k požáru zásluhou vadného komína, tak majitel nemůže říci, že zpráva o kontrole spalinových cest shořela. Kominictví totiž vždy může doložit její kopii.

Autorizované měření účinnosti a množství vypouštěných látek

Zákon udává i nutnost provádět Autorizované měření účinnosti a množství vypouštěných látek.Jde o povinnost měření emisí pro malé a střední zdroje. Tato měření mají za úkol zlepšit ovzduší, zejména ve městech. A to úpravou a seřízením vypouštěných škodlivých emisí do ovzduší. I tato měření musejí být zdokladována ve zprávě o dvou kopiích, přičemž jedna je opět uložena v kominické firmě, která měření provedla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14090 (magazinpodnikani.cz#3067)


Přidat komentář