Vložkování a frézování komínů - okres Mladá Boleslav

Komíny by měly být vždy v pořádku. Také by měly mít revizní a roční kontrolní zprávu. Vše kolem komínů zajišťují odborné kominické firmy, které nabízejí nejen pravidelné kontroly, ale i stavbu a rekonstrukci komínů.

Máte-li zanedbaný komín, může vás to stát život i dům. V případě, že komín má špatný tah, unikají z něj zplodiny, pak vám hrozí otrava oxidem uhelnatým, a riziko požáru vzniklého vznícením sazí. Požár hrozí i v případě zaneseného komína, zazdění trámu v komíně, popraskání šamotu a vylétání jisker. Všechny tyto možné a i další poruchy vzniklé zanedbáním pravidelné údržby komína jsou postihovány zákonem. Ten totiž ustanovuje nejen pravidelní roční kontroly komínů, ale i provádění revizí a stav komína podle způsobu vytápění.

Pravidelné roční kontroly komína na Mladoboleslavsku

Od ledna roku 2011 ustanovuje vládní nařízení nový způsob kontrol komína. A to tak, že majitelé rodinných a bytových domů a chat a chalup musí nechat komín zkontrolovat kominíkem jedenkrát ročně. Majitelé bytových domů musí kontrolu provádět dvakrát ročně. Majitelé pizzerií či restaurací s krbem či pecí každé dva měsíce. Kontrolu je nutné provádět také u komínů plynových kotlů a karem. Kontrolu je nutné objednat u kominické firmy, která tyto kontroly smí provádět.

Kominické služby, profesionální kominické firmy Mladá Boleslav

Kominické služby jsou dosti rozsáhlé. Je nutné znát vše o komínech, jejich stavbě, rekonstrukci, opravě, možnostech využití i provozu. Součástí kominických služeb je také zapojení spotřebičů, jejich kontrola, stejně jako znalost způsobu vytápění i toho, čím vytápět. Kromě kominických služeb je vhodné znát i služby jako jsou zednické práce, které se využijí zejména u oprav komínů, nebo zazdívání dvířek. Zapomenout nelze ani na kontroly a revize, které vyžaduje zákon.

Roční kontroly komínů, prohlédnutí spalinové cesty

Provádějí se prohlédnutím spalinové cesty a to s použitím kamery či endoskopu. Pokud je komín zanesený, může kominík přímo při kontrole provést jeho vyčištění. Samotná kontrola zabere 10 minut až maximálně hodinu. Čištění kolem 15 minut. Pokud je zjištěno poškození spalinové cesty, pak se kominík dohodne s majitelem na jeho odstranění. Celá kontrola je zaznamenána ve zprávě o roční kontrole spalinové cesty a komína. Jednu kopii zprávy obdrží majitel komína a druhá zůstává kominictví.

Stavby a renovace komínů okres Mladá Boleslav

Komíny se staví moderními metodami, za použití moderních materiálů. Všechny komínové systémy pro stavbu nových komínů by měly mít certifikát státní zkušebny. Komíny je možné stavět jako systémové nebo individuální, s využitím moderních materiálů jako je keramika, plast i nerez. Volba materiálu závisí na způsobu vytápění a na topném médiu. Komín se staví i s ohledem na design domu. V moderních domech se téměř vždy využívá moderních komínových systémů. U starších domů, a samozřejmě také u historických památek, se využívá individuálních komínů, které se drží klasických stavebních materiálů. Zejména cihel. Renovace starších komínů se pak provádí frézováním a vložkováním, spolu s využitím dalších potřebných řemesel, jejichž spojení učiní komín nejen funkčním a bezpečným, ale i ladícím s okolím a stavbou.

Frézování komína okres Mladá Boleslav

Komíny se frézují v případě jejich vnitřního poškození, popraskání, nebo pokud přecházíte na jiné palivo a je nutné vyměnit komínovou vložku, nebo zvětšit průduch. Frézování komína ušetří oproti stavbě komína nového až 60% nákladů. Přitom se frézuje z venku, tedy ze střechy speciální komínovou frézou a odpad se odebírá dolními dvířky. Tak se v domě zbytečně nepráší.

Mladá Boleslav vložkování komína

Provádí se samostatně nebo ve spojení s frézováním. Samostatně se provádí většinou výměna komínové vložky, pokud stávající vložka je poškozená. Většinou jde o výměnu hliníkové vložky, která má velmi krátkou životnost a proto se dnes již nevyužívá. U frézování se pak používá nová vložka podle zamýšleného vytápění.

Potřeba dopojení spotřebičů v Mladé Boleslavi a okolí

Při výměně nebo instalaci spotřebiče je nutné nové dopojení. Rozhodně není vhodná instalace svépomocí. Vždy by se měl majitel obrátit na odbornou firmu, která dopojení provede. A to v případě kotlů na všechny druhy paliv, stejně jako krbů, krbových kamen, pecí a dalších spotřebičů.

Zajištění revize komína a vystavení revizní zprávy Mladá Boleslav

Uvedení do provozu komína i spotřebičů, může být pouze po revizní kontrole, která je zapsána v revizní zprávě. Revizní zpráva musí být provedena vyškoleným odborníkem, který vlastní oprávnění provádět revizní kontroly.

Výškové práce okres Mladá Boleslav

Jsou zapotřebí nejen u kominických prací, ale i u kontrol světlíků, šachet, vzduchotechniky, u nátěrů i mytí oken. Všechny tyto práce vám provedou odborníci, kteří se ve výšce pohybují stejně jako na zemi.

Zednické práce okres Mladá Boleslav

Jde o celou řadu odborných prací od jednoduchých zednických oprav až po složité a odborné stavby. Odborníci na zednické práce vám provedou štuky, omítky, postaví nové jádro, příčku, vymění okna. Pomohou i v případě neštěstí jako je požár.

Bourací práce, odborné zbourání komína

Jsou zapotřebí u rekonstrukcí, u modernizací, ale i oprav. Odborné vybourání nebo zbourání, například komína, znamená nejen menší nepořádek, ale zejména bezpečí a minimalizaci problémů.

Rekonstrukce komínů, bytů, jader Mladá Boleslav

Rekonstrukce zahrnují rekonstrukce komínů, bytových jader, bytů, domů, firem i památek. Ke každé rekonstrukci přistupují odborníci individuálně a velmi odpovědně. Tak vznikají díla s dlouholetou životností a ve vysoké kvalitě.

Sádrokartony, rychlá a kvalitní výstavba

Moderní materiál, který se používá u suché výstavby. Zásluhou toho jde o výstavbu rychlou, vysoce kvalitní a cenově přijatelnou. Navíc je sádrokarton lehký, což umožňuje jeho použití i tam, kde by se jinak stavět nemohlo. Sádrokartonové desky existují v celé řadě úprav. Tak je možné je využít u rekonstrukcí koupelen a tam, kde je vlhko, u rekonstrukcí půdních prostor, v místech se zvýšenou nebezpečností požáru i tam, kde je zapotřebí snížit hlučnost.

Podlahy dřevěné, plovoucí, PVC

Beton, samonivelační stěrka, PVC, plovoucí podlaha, dřevěná podlaha. Zkrátka cokoli, co si budete přát. Stačí se obrátit na odborníky a ti vám nejen podlahu položí, ale na základě stavu současné podlahy vám doporučí její úpravu. Tak bude vaše nová podlaha dokonalá.

Voda a odpady v plastu, plastové rozvody

Staré rozvody se většinou vedly v pozinkovaných trubkách. Ty se bohužel ukázaly jako málo trvanlivé a také závadné. Do vody propouštěly rez. Nové rozvody se provádějí z vyzkoušených moderních plastů, které jsou vysoce bezpečné, po všech stránkách a navíc se s nimi výborně pracuje. Provedení rozvodu nemusí být konečné. Plastové rozvody je možné i rozšířit.

Terénní úpravy, úprava svažitého terénu

Jsou takzvanou třešničkou na dortu každé stavby. Odborníci umí upravit svažitý terén stejně jako rovný. Vždy jde o dokonalé dílo, které kopíruje přání zákazníka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14093 (magazinpodnikani.cz#3070)


Přidat komentář