Vložkování a frézování komínů - okres Mělník

Vložkování a frézování komínů se provádí z mnoha důvodů. Rekonstruujete starý dům? Připravujete komín pro vytápěním krbovými kamny? Ve všech případech je potřeba se obrátit na specializovanou firmu.

Vložkování komínů na Mělnicku

Zdá se Vám, že komín na Vašem domě nebo na jiné nemovitosti špatné táhne? Je možné, že je pouze zanesený a v tom případě jej stačí nechat profesionálně vyčistit. Pak Vám nebude nic bránit v tom, abyste topili dál. Jestliže ale zjistíte, že v prostorech na zdi komínového tělesa vystupují hnědé skvrny z omítky, pak to značí situaci, že původní vložka již dosluhuje nebo dosloužila, neplní tak svoji funkci, jak by měla a do stěn pronikají kondenzáty. V těchto případech je potřeba zavolat specialistu a prodiskutovat s ním buď možnou opravu, nebo celkovou rekonstrukci komína.

Když je komínová vložka ve špatném stavu

Vložkování komínu patří k nejčastěji používanému způsobu opravy komínů. Vložkování komínů je vhodné u naprosté většiny běžných komínů. K vložkování komínů se přistupuje zpravidla v případech, kdy je komínový průchod nebo vložka ve špatném technickém stavu a kdy už neplní svůj účel. Problémy s komínovou vložkou poznáte tak, že komín špatné táhne, navíc je v místnostech cítit zápach a stěny jsou narušeny vlhkostí. Bez vložkování komína se neobejde ani ten majitel domu, jehož komín je sice v naprostém pořádku, ale majitel se rozhodl přejít na jiný druh paliva nebo mění spotřebič, a průměr jeho průduchu neodpovídá parametrům, které obsahuje původní komín.

Jaký je průběh vložkování komínu

Vložkování komína se vždy obejde bez nutnosti bouracích prací. Komín tak zůstává v původním stavu, nemusí se ani otevírat. Vložka se v naprosté většině případů instaluje do původního otvoru bez větších úprav. Jestliže je průměr stávajícího průduchu opravdu hodně nedostatečný, je možné provést frézování komínu a průduch tak přizpůsobit rozměru nově zvolené vložky. V okamžiku, kdy profesionální firma komín připraví, se dovnitř komínu shora spustí komínová vložka. Pro osazení tvarovek se v komínovém tělese zhotoví montážní otvory. Osazení zbývající části komínové vložky provádí odborník opět bez nutnosti bourání a z horní strany komína.

 

Jaké jsou typy komínových vložek

Komínových vložek se prodává celá řada. Vybírat můžete z různých typů od různých výrobců. Komínové vložky se dělí podle použitého materiálu a to na vložky hliníkové, na vložky, které jsou vyráběné z nerezového plechu, na vložky keramické s vysokou životností, na plastové vložky, které je možné použít pro spaliny s nižšími teplotami, které nepřekročí 160 stupňů Celsia. Materiál, ze kterého je komínová vložka vyrobena, se volí dle toho, pro jaký způsob použití má být vložka určena. Při volbě je tedy nutné se poradit s odborníky a zároveň si můžete nechat doporučit vložku od konkrétního výrobce. Výběr typu a materiálu vložky může být ovlivněn i tím, zda je komínový průduch naprosto rovný nebo je např. uhnutý, poté podle toho, jaká bude provozní teplota, atd.

Oprava a rekonstrukce spalinové cesty odborníky okres Mělník

Vložkování komínů patří k pracím, které vyžadují odbornost, profesionalitu a kvalitu provedení. Provedení opravy či rekonstrukce spalinové cesty je nutné ve všech případech vždy přenechat odborníkům, kteří se postarají o vše potřebné, co s vložkováním komínů souvisí.

Frézování komínů na Mělnicku

Frézováním komínů se rozumí zvětšení jejich průduchů. K frézování komínu dochází tehdy, pokud jste se např. rozhodli rekonstruovat komín a původní komínový průchod je příliš malý a nevejde se do něj nová komínová vložka, kterou jste si vybrali. Bez frézování se neobejdete ani tehdy, jestliže měníte spotřebič a nový potřebuje větší komínový průduch. V těchto případech je potřeba přizvat odborníka a nechat komín vyfrézovat. K frézování komínu dochází také v případě, kdy měníte komínovou vložku z toho důvodu, že došlo k vadnému těsnění zdiva.

Jak se frézuje komín

Frézování je naprosto ověřená technologie, k jejímž používání dochází častěji, než si myslíte. Při frézování komínu dochází k postupnému odebírání materiálu nacházejícího se ve vnitřní části komína. Frézování se provádí tak, že dochází k rychlému otáčení rotoru v komínovém průduchu. Zdivo komína je drceno ocelovými řetízky po celém obvodu rotoru. Toto zdivo je drceno na jemný prach. Tím, že necháte komín vyfrézovat, získáte větší tah a výrazně se tak může rozšířit prostor pro instalaci komínové vložky. Při odborném použití přístroje a dodržení všech nutných postupů nedojde k narušení vnějšího pláště komínu a nevzniknou tak další zbytečné náklady. Frézování je metoda, která je velmi šetrná i ke starému zdivu, proto se této činnosti nemusíte vyhýbat ani při rekonstrukci komínu ve velmi starém domě.

nerezový komín

Jak dlouho trvá frézování komínu

Frézování jednoho průduchu komínu bývá zpravidla při správném a odborném postupu provedeno za jeden jediný den. Vy díky frézování ušetříte mnoho času a také peněz, než když byste se rozhodli původní nevyhovující komín zbourat a na jeho místě postavit komín nový. V takovém případě by stavba nového komínu trvala mnohem déle a také byste si připlatili.

Které komíny je možné frézovat?

Frézovat lze komíny jak přímé, tak i částečně uhýbané. Nemůžete ale očekávat, že v případě, že Váš komín uhýbá, jej fréza vyrovná. To rozhodně ne. Fréza totiž při své práce pouze kopíruje stávající šachtu. Neprovádí vůbec žádné změny ve tvaru komínu. Frézou je možné rozšířit i uskočený komín, tedy v případě, že jím fréza projde. Pokud ale dojde k situaci, že komínem fréza neprojde, není možné tuto technologii použít a nezbude než nechat postavit komín nový nebo od odborníků zjistit, jaké další možnosti řešení jsou Vám k dispozici a co specialisté navrhují. Před samotným frézováním provede specializovaná firma revizi komínu, aby mohli bezpečně zvolit nejvhodnější metodu postupu renovace komínu. Z tohoto důvodu je komín podroben podrobné prohlídce, častokrát i s pomocí kamery. Pokud necháte svůj komín profesionálně vyfrézovat, výrazně tím prodloužíte jeho životnost a tím i celého domu. Díky frézování a použití vhodné komínové vložky budete dokonce moci používat i ty nejmodernější a nejúspornější vytápěcí technologie, které dnešní doba nabízí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14080 (magazinpodnikani.cz#3057)


Přidat komentář