Vložkování a frézování komínů - okres Karviná

Komíny je nezbytné nejen udržovat a čistit, ale také je nechat prohlédnout odbornou kominickou firmou. Tak splníte zákon a zároveň budete mít jistotu, že jste v bezpečí a že váš komín je čistý, nezanesený a má dobrý tah.

Doba, kdy se komíny stavěly pouze z jednoho typu materiálu, a to z cihel je dávno pryč. Dnešní doba nabízí nové systémy na stavbu komínů a rekonstrukce komínů podle typu vytápění. Tak se zmnohonásobila bezpečnost vytápění. Přesto i dnes statistika ukazuje, že ročně zásluhou špatného komína vyhoří až 300 domů. A i toto číslo je dost velké zvláště, když uvážíte, že vyhoření domu znamená ztrátu bydlení, Vložkování a frézování komínů - okres Karvinámajetku, a někdy i života. Zároveň hořící dům ohrožuje i své okolí. Tedy okolní stavby a jejich obyvatele. Proto vláda k lednu 2011 zpřísnila kontroly komínů vyhláškou, která určuje povinnost kontrolovat komín v ročních i častějších intervalech. V podstatě jde o to, že komíny rodinných a bytových domů a chat a chalup je nutné zkontrolovat jedenkrát ročně. Komíny velkých bytových domů dvakrát ročně. Komíny pizzerií a restaurací s pecí či krbem každé dva měsíce. Komíny od kotlů a karem na plyn také jedenkrát ročně.

Profesionální kominické práce v okrese Karviná

To je celá řada služeb týkající se stavby a rekonstrukce komína, udržování spalinové cesty, měření, opravy, přestavby, stavby, revize, kontroly, ale i úpravy okolí a přístupu ke komínu. Činností je to opravdu hodně. A nelze se divit. Kominické služby se stále rozšiřují neustálým vývojem materiálů i stavebních a moderních technologií komínů a spalinových cest. Kominík se tak stal školeným odborníkem, který umí vše od návrhu po realizaci spalinové cesty a kompletní stavby a údržby komína.

Frézování komínů na Karvinsku

Jde mnohdy o účinnější metodu, než je bourání a stavba nového komína. Navíc jde o metodu** šetrnou** k vašemu obydlí, mnohem levnější, časově nenáročnou a zcela účinnou. Frézováním je možné upravit a opravit až 90% komínů. Možnost frézování komína a jeho účinnost musí vyhodnotit kominická firma. Vložkování komínůTa vám po prohlídce komínovou kamerou řekne, zda je investice do rekonstrukce komína frézováním vhodná. Pokud ano, pak vám navrhne celý postup a doporučí i vhodnou** komínovou vložku**. Frézování komína je totiž jen polovinou práce rekonstrukce, opravy či převedení komína na jiný druh vytápění. Pomocí frézování se odstraní stará nevyhovující vložka, nebo se zvětší spalinová cesta, nebo se frézováním odstraní praskliny. Pak se musí instalovat komínová vložka a komín upravit podle budoucího provozu.

Jak se komín frézuje?

Je to vcelku jednoduché. Většinou se frézuje shora speciální frézou a v dolní části komína se odebírají sutiny. Kominík tedy vůbec neušpiní vnitřek domu. I sutiny se odebírají většinou bezprašnou metodou, nejčastěji pomocí výkonných průmyslových vysavačů. Celé** frézování komína** je otázkou jednoho dne.

Vložkování komínů na Karvinsku

Je vhodné pro rekonstrukci většiny komínů.A to i bez frézování. Vložkování komína se provádí v případě, kdy je již komínový průduch nebo vložka ve špatném technickém stavu, neodpovídají předpisům nebo neplní svůj účel. Pak pokud majitel objektu přechází na jiný druh paliva. V případě poškození komína z vnitřní strany, se komín nejčastěji frézuje a pak vložkuje. Je-li pouze špatná komínová vložka, je možné ji vyměnit i bez frézování, pouhým vytažením, nebo vložením nové komínové vložky do stávající. Pokud přechází majitel na jiný typ paliva, pak je nutné vypočítat budoucí spalinovou cestu, tah komína a zvolit odpovídající komínovou vložku. Jiná je pro tuhá, kapalná i plynná paliva.

Jak se vložkuje komín?

Celé vložkování se provádí shora komína. Tedy opět bez větších zásahů do bydlení majitele domu. Přitom komín není nutné bourat. Jen v případě, kdy je úzký, nebo poškozený se upraví frézováním. Jak bylo popsáno výše. Komínová vložka se instaluje do komínového otvoru a upraví se její konce i připojení ke komínovým dvířkům. Jako poslední se dopojí přístroj na vytápění. Tedy kotel, kamna, krb.Opravy komínových těles

Opravy komínových těles Karviná a okolí

Velká většina oprav se provádí pomocí venkovního přístupu. Tedy nijak nezasahuje dovnitř objektu a neznečišťuje ho. Vnitřní opravy se většinou týkají pouze dopojení spotřebičů.

Karviná měření účinnosti spalování malých zdrojů

Jde o autorizované měření, které uděluje MŽP. Provádí se ze zákona a jeho výsledkem má být čistější ovzduší. Měření účinnosti spalování mají za povinnost provádět malé i střední zdroje. Za malý zdroj se považují kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů instalovaných spotřebičů do 200 kW a za střední zdroj kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů instalovaných spotřebičů od 200 kW do 5MW. Majitelé těchto objektů jsou povinni měření provádět, jinak se vystavují citelnému postihu. Měření však neovlivňuje pouze emise a ovzduší. Ovlivňuje i** účinnost jednotlivých kotlů a pak jejich spotřebu.** Z tohoto hlediska se měření vyplatí i podnikateli, který jeho zásluhou nakonec i ušetří.

Odborník na práce s komínovou kamerou v Karviné

Komínová kamera je zřejmě nejúčinnější přístroj pro prohlídku komína. Dokáže přesně** zmapovat komín a jeho stav**. Při kontrole kamerou jsou vidět veškeré praskliny, trhliny, odpadlé kousky šamotu a jiné závady. Ty si může** kominík** i přiblížit a tak lépe zhodnotit stav komína a najít nejvhodnější řešení opravy či údržby. Prohlídka komínovou kamerou není standardním řešením pravidelné roční prohlídky. Je však možné o ni požádat. Zejména u starších komínů, které již mají něco za sebou. Právě ty potřebují větší údržbu a častější čištění.

Revize komínů komínovou kamerou okres Karviná

Revize komína se týká všech jeho částí. Tedy kompletní spalinové cesty, od spotřebiče až po ústí komínu. Z toho důvodu je nutné zajistit přístup ke všem komínovým dvířkům i napojeným spotřebičům. A to, i když se hlavní část kontroly provádí komínovou kamerou. Což umožňuje zcela detailní kontrolu, kde je vidět opravdu každé i velmi malé poškození. Revizní kontrola je pak sepsána v revizní zprávě, jejíž jednu kopii obdrží majitel komína a druhá je uschována v kominictví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14094 (magazinpodnikani.cz#3071)


Přidat komentář