Svářečské a zámečnické práce - Svitavy

Najít dnes zručné a pracovité řemeslníky opravdu není lehké. Práce svářeče je náročná a vyžaduje neustálou soustředěnost. Poradíme Vám, na co se při výběru firmy zaměřit a co vlastně obor svařování a zámečnictví obnáší.

Profese** svářeče i zámečníka** je náročná nejen fyzicky ale také psychicky. Klade se zde především velký důraz na bezpečnostní pravidla a precizně odvedenou práci.

Jaká je historie svařování

I svařování pamatuje svou historii.** První zmínku o tepelném zpracování kovů** můžeme znát již z doby 4000 let př.n.l. Tehdy se za techniku svařování požadovalo** tzv. kovářské svařování**. U této činnosti se lidé poprvé seznámili s vlastnostmi kovů. Vyráběli se první zbraně jako třeba meče a dýky. Kováři byla nejvíce využívána damascenská ocel. Začátkem 19.století se poprvé objevil elektrický oblouk a začalo se rozvíjet obloukové a plamenové svařování. Metoda svařování se výrazně pohnula kupředu koncem druhé světové války a v polovině 20.století se k lidem dostal i laser, plasma a elektronový paprsek.

Obloukové svařování

Angličan** Humprey Davy a následně Rus Vasilja Petrov** se díky objevení elektrického oblouku hlouběji zamysleli nad obloukovým svařováním a v roce 1808 bylo hoření elektrického oblouku poprvé představeno veřejnosti v Anglii. Na základě nových poznatků Davyho vzniklo plno pokusů a experimentů v oboru svařování. První patent za svařování kovů elektrickým proudem získal v roce 1860 John Wilde, když jednoduchým svárem spojil dva kovové kusy k sobě. Vědci následně ke svařování využívali olověné desky a uhlíkové elektrody. Jako zdroje elektrického proudu byly použity akumulátorové baterie. O několik let později byly vyvinuty elektrody s kovovým jádrem a boalem. Ten zvýšil ochranu svarového kovu a v roce 1906 opatřil Oscar Kejlberg odtavující se elektrodu obalem z uhličitanu a křemičitanu. Další patent byl na světě!

Svařovací metody - obloukové, tavné svařování Svitavy

U všech** svařovacích metod** je základní cíl jasný - spojit materiály k sobě svarem (spojem).

 • Obloukové svařování - metoda tohoto svařování je velmi rozšířená především v průmyslu a vyniká celou řadou výhod. Kvalita svárů je velmi vysoká a nízké jsou také pořizovací náklady. Energie při roztavování materiálu se získává hořením elektrického oblouku a ionizačního plynu.
 • Tavné svařování - energie se zde získává formou tepla a materiály se spojují při roztavení v svarovací lázni. Svařování probíhá elektrickým obloukem.
 • Svařování plastu - při svařování plastů se využívá výhradně termoplastů, proto zde nedochází k zásadní přeměně materiálu. Dojde jen k jejich vzájemnému propletení a vytvoření vazební síly.

Jakými způsoby lze svařovat

Svařuje se dvěma způsoby:

 • vpřed - osa elektrody se svírá se směrem svařování v tupý úhel
 • vzad - osa elektrody se svírá směrem svařování v ostrý úhel

Svařování, zajištění bezpečnost práce u svařování Svitavy

Jak jsme již naznačili na začátku článku, svařování je z** hlediska bezpečnosti vysoce rizikové. Svářeč** je při práci ohrožen na zdraví a hrozí také větší riziko nemoci z povolání. Musí se mít na pozoru v každé situaci - může dojít ke vznícení materiálu na pracovišti i v okolí a těžké újmě na zdraví. Největší riziko hrozí při popálení stříkajícího kovu, při dotyku se svařovacími částmi apod. Osoby, pracující v takovémto prostředí, musejí být chráněny přesně podle udaných pravidel. Mezi základní prvky ochrany patří** svářecí zástěra, oblek, rukavice** a samozřejmě helma a speciální brýle. Některé studie ukazují, že používání svářečských kukel může efektivnost práce zvýšit až o 50%. Tyto kukly mívají místo tmavého skla speciální display, který je však průhledný jako brýle. Profesionální firmy vyrábí svářečské kukly i v originálních designech, takže i na pracovišti můžete zachovat svůj styl jako pravý rocker, metalista nebo motorkář. Velká pozornost se klade i na svářečské sklo, které oči svářeče spolehlivě ochrání před žárem i řezavým plamenem.

Jaká jsou rizika u svařování

Mezi další rizika svařování řadíme vznik toxických zplodin na pracovišti, které svářeč během práce dýchá. I to může pracovníkům působit těžké dýchací potíže jako např. zinkový úpal. Rizika sebou přináší také používání nebezpečných plynů, vysoká hladina hluku a vystavení ultrafialovému záření. Při obloukovém svařování hrozí také úraz způsobený elektrickým proudem. Pozor si svářeči musí dávat mmj.** i na otevřený oheň.**

V Evropě musí mít všechny ochranné pomůcky a prostředky osvědčení  i označení CE a např.** samostmívací kukly** musí splňovat podmínky dle norem EN 379. Tyto označení najdete vyražené zpravidla na vnitřních stranách kazet a displejů. **
**

Zámečnictví, profesionální zámečník Svitavy

Pokud jste ztratili klíče, nemůžete se dostat do zabouchlého bytu nebo se Vám na dveřích rozbil zámek -** zavolejte zámečníka!** To však není vše, čím se zámečník zabývá. I řemeslo zámečníka vyžaduje určitou dovednost a umění. Zámečnictví vyžaduje ruční práci za pomocí speciálních strojů a nástrojů. Co vše dokáže profesionální zámečník?? Vyrábí ocelové konstrukce, garážová vrata, plotové sloupce a mnoho dalšího.

Práce zámečníka Svitavy a okolí

Zámečnické firmy se specializují na několik činností spojené s kovovýrobou a povrchovou úpravou. Mimo otevíraní a montáže všech zámků dokáží vyrobit na zakázku ploty, mříže i vrata včetně elektropohonů. Zabezpečení objektů a bytů je u zámečnické společnosti samozřejmostí. Zámečnický servis funguje skoro v každém větším i malém městě u nás. Díky tomuto servisu, který bývá lidem k dispozici i 24 hod denně, si můžete snadno a rychle nechat odemknout zaseklé dveře auta, a to vždy přes zámek a velmi šetrně!

Zámečnické služby, kovovýroba Svitavy

Zámečnické služby byly vždy úzce** spjaty s kovovýrobou** a výrobou ocelových konstrukcí, a je tomu i dnes. Zámečnictví moderní doby nabízí širokou škálu služeb, které oceníme v každé zapeklitější situaci. Zámečnické služby nabízí mj.:

 • bezpečnostní zámky a dveře
 • generální klíče a klíčové sestavy
 • bezpečnostní oplechování
 • dveřní závory a jiné bezpečnostní prvky
 • údržba zámkových systémů
 • servis trezorů
 • sjednocení vložek

Výroba ocelových konstrukcí ve Svitavách

Ocelové konstrukce jsou vysoce využívané při výstavbách průmyslových center a sportovních hal. Tyto konstrukce bývají vyrobeny přímo podle požadavků zákazníka. Velkou roli zde hraje správný výběr materiálu, který je ovlivněn několika faktory - intenzita namáhání, možná deformace, vliv prostředí a účel použití. Při výrobě konstrukcí je třeba dodržovat zásady pro správný postup a bezpečnost. Rozdělit je můžeme:

 • uhlíkové konstrukční
 • korozivzdorné
 • technické

Montáž konstrukce se provádí pomocí jeřábů, jádrového vrtání a svařování elektrodou. Konstrukce se vyrábějí z oceli, využívá se zde i železobeton a beton.

Zlaté české ručičky nemají své označení nadarmo. Při výběru správné svářečské či zámečnické firmy se zaměřte na recenze z internetu či doporučení známých. Přejeme šťastnou volbu!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13543 (magazinpodnikani.cz#1949)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 07.07.2012 10:42
Re: Svářečské a zámečnické práce - Orlová Dotaz.Mame zajem posilat novinky e-mailem.E-mail:tuhok@centrum.cz


Přidat komentář